Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 23 en 30 juni 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  23 juni 2019
Viering Heilig Avondmaal

9.30  uur:  ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
16.00 uur: Kinderkerk

Zondag  30 juni 2019
9.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
 

23 juni Kinderkerk

Op zondag 23 juni van 16:00-17:00 zal er voor het eerst Kinderkerk zijn in onze Ontmoetingskerk. Dit in het kader van onze samenwerking hierin met de gereformeerde kerken van Ter Aar en Nieuwkoop. Alle kinderen, vaders, moeders en grootouders, en wie maar wil zijn van harte uitgenodigd! Na een korte inleiding op het thema “Bouw je huis op een rots” gaan we in 3 groepjes uiteen. De kleintjes gaan spelen, de al wat ouderen knutselen en de “hele ouderen” gaan met elkaar in gesprek. Na afloop is er een hapje en drankje.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie zal plaatsvinden op maandag 8 juli om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Voor uw agenda

Maandag 24 juni en 1 juli: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Vrijdag 28 juni: kraam van de RK en onze kerk op het Dorpsstraatfeest 15.00 – 21.00 uur.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

Avondmaalscollecte zondag 23 juni: Help mensen die onze steun nodig hebben.

De Hoop is een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), gebaseerd op christelijke grondslag. Haar motto is “Elk mens is waardevol”. Zij helpt mensen in vaak uitzichtloze situaties op weg naar een nieuw leven. Cliënten die worstelen met verslaving of psychische problemen hebben er vaak baat bij om te leren dat God ook hen persoonlijk lief heeft. Daarnaast zijn het leven als christen en vergeving belangrijke thema’s voor de pastorale zorg door De Hoop. Helaas wordt niet alle zorg die de cliënten krijgen vergoed. Om dieper in te gaan op de geestelijke aspecten is er vaak geen tijd binnen het reguliere ggz budget.  Daarom is uw hulp hard nodig. Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich met haar christelijke benadering blijven inzetten voor deze mensen.

De diaconie.

 

Verantwoording collecten diaconie mei

Landelijk jeugdwerk JOP € 96,80. Ook mochten we nog een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemen. Hartelijk dank namens de diaconie.

 

Verantwoording overige collecten mei     

Onderhoud gebouwen € 48,00; restauratiefonds € 66,35; orgelfonds € 53,10; kerk € 246,45 en predikantsplaats € 280,10. Hartelijk dank namens de kerkrentmeesters.

 

Dorpsstraatfeest 28 juni

De kerken van Nieuwveen zijn dit jaar voor het eerst aanwezig tijdens het Dorpsstraatfeest. Vlak bij de katholieke kerk komt een kraampje waar wij te vinden zijn. Pastor André van Aarle en onze predikant Gonja zijn daar ook maar zij hebben nog wat assistentie nodig. Wie wil hen een paar uurtjes vergezellen in de kraam? Ik hoor het graag.

Jan Vervark (tel. 538977 of j.vervark@ziggo.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.