Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24, 25, 26, 31 december 2021 en 1 en 2 januari van 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

Kerstavond 24 december 2021
Uitsluitend online-uitzending
21:30 uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie en kerk

1e Kerstdag 25 december 2021
Online-uitzending en onder voorbehoud beperkt toegankelijk
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 26 december 2021
2e Kerstdag: uitsluitend online-uitzending
9.30 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie en kerk

Oudejaarsdag 31 december 2021
Uitsluitend online-uitzending
18:30 uur: mevr. J. v.d. Vis, Aarlanderveen
Collecte: kerk en pl. diaconie

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022
Deze dienst vervalt
Zondag 2 januari 2022

Uitsluitend online-uitzending
9:30 uur: ds. J. Sparreboom, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Collectes: kerk en pl. diaconie

Bij de diensten

Opnieuw worden we getroffen door flink wat beperkende maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen. Dit heeft ook weer gevolgen voor de kerkdiensten. Tot nader orde zullen alle diensten alleen maar online te volgen zijn.

Echter voor de dienst op 1e kerstdag willen we de mogelijkheid openhouden deze voor een beperkt aantal bezoekers open te stellen. Dus moet u zich hiervoor aanmelden.

De dienst op Nieuwjaarsdag die in het Anker zou plaatsvinden gaat niet door.

Op het moment van schrijven van dit bericht is nog niet bekend wat het aanvullend advies zal zijn van de landelijke PKN. Omdat we ons daaraan willen houden, kan het zijn dat er nog veranderingen komen in wat hierboven staat. We zullen onze website wat dit betreft actueel houden. Kijk dus voor het volgen van de diensten altijd eerst even op onze website.

 

De kerstavonddienst wordt opgeluisterd met zang van Janet Esveld. Organist is dan Henk v.d. Voorst. Gelukkig is onze voorganger dhr. Wichers op bezoek bij familie bij ons in de buurt zodat hij niet helemaal alleen voor deze onlinedienst zo’n verre reis hoeft te maken.

 

Om aan de dienst op 1e kerstdag toch een feestelijk tintje te geven, worden de liederen begeleidt door Anton den Boer (orgel) en door Dick Smit (euphonium).

Op zondag 26 december hadden we een dienst willen houden met veel gemeentezang. Nu dat niet door kan gaan zal Hanno Hommel, de organist die ochtend, samen met zijn zus Elsbeth Bonefaas (dwarsfluit) een groot deel van de muzikale ondersteuning gaan doen.

 

Zondag 2 januari zullen de broeders Vervark en De Vries opnieuw in hun ambt als ouderling verbonden worden; voorlopig voor twee jaar. Mocht hiertegen bezwaren zijn dan dienen die binnen een week na het verschijnen van dit blad bij de scriba kenbaar gemaakt te worden.

 

Van diaconie

Collecte Kerstnacht 24 december JOP

Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? Kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om onder andere samen met gezinnen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

 

Kerstcollecte 25 december

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Dat is ook realiteit voor duizenden kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven!  Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met onze kerstcollecte!

 

Collecte, zondag, 26 december 2021

De Tweede Mijl inloophuis

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig en in veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen. Nu staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen drie keer per week open. Ze kunnen dan bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Met uw steun zou het inloophuis dagelijks geopend kunnen worden.

 

Voedselbank; kerstcadeaus

In overleg met de voedselbank hebben de diaconieën van De Aarkerk uit Ter Aar en onze Ontmoetingskerk voor de kinderen, uit gezinnen die bij de voedselbank komen, een Kerstcadeau bedacht. Wij hebben voor 11 kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar een boek gekocht dat door de voedselbank bezorgd zal worden.

 

Alternatief ouderenkerstfeest

Ondanks de lockdown hebben wij het “Ouderenkerstfeest” niet zomaar voorbij laten gaan.

Samen met de ouderenkerstfeest-commissie hebben wij een alternatief bedacht en 55 kersttasjes gevuld en rondgebracht. 

 

Ouderenkerstfeest-commissie/diaconie

 

Nieuws Commissie Kerkrentmeesters

‘Onze papiercontainer’ op het industrieterrein Schoterhoek gaat verdwijnen. De gemeente Nieuwkoop gaat tussen kerst en oudejaarsdag alle brengcontainers weghalen. Hier voor in de plaats gaan een zestal vrijwilligers van onze gemeente voortaan het oud papier op ophalen. Eén keer in de maand, telkens de 3e zaterdag, komt er een containerwagen langs om het papier op te halen. Blijf uw papier voor onze kerk verzamelen en lever dat het liefst aan in een papiercontainer.

 

Wens

Langs deze weg wil ik u, lezers, mede namens mijn vrouw, alle goeds toewensen voor een gezond, gelukkig en vooral gezegend 2022. Mijn bezoekwerk is door corona helaas beperkt, maar als u wilt dat ik kom kunt u mij altijd bellen: 0297 568610. Dan kunnen wij een afspraak regelen.

 

Ds. T.C.  Wielsma