Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24 en 31 januari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 24 januari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk

 

Zondag 31 januari
Dienst uitsluitend onine
9.30  uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk 

Online kerkdiensten

Onze wereld wordt nog steeds in de greep gehouden door een virus, en er is zelfs al een besmettelijker vorm in opkomst. Mede daarom heeft de PKN vorige week aan de kerken het advies gegeven om in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet meer te zingen. Dus ook niet met één of twee personen, zoals wij dat in onze kerk ook deden. Dat is de reden dat u de komende diensten meer orgelspel zult horen en/of opgenomen zang via de beamer zal kunnen zien.

Maar we houden de lofzang gaande!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 

Bij de diensten

Het was wel enigszins verwacht maar toch; tot en met 7 februari is het niet mogelijk de kerkdiensten bij te wonen. Misschien had u er wel naar uitgekeken om eindelijk weer met elkaar te kunnen samenkomen. Helaas zullen we nog geduld moeten hebben. Ook zullen we voorlopig niet meer met voorzangers werken. Omdat er in twee gemeenten recent besmettingen zijn voorgekomen volgen we daarmee het dringend advies van de landelijke PKN.  Veel sterkte voor wie het ‘opgesloten zitten’ zwaar valt. Dat u steun en troost mag vinden bij Hem die ook in deze tijd een God van nabij wil zijn.

In de dienst van 24 januari zou ds. C. van Andel uit Amsterdam voorgaan. Door privéomstandigheden heeft deze moeten afzeggen. We zijn heel blij dat onze eigen predikant deze dienst kan waarnemen.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de diaconie

Collecte 24 januari Sirkelslag

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant (JOP), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Met onze steun kan JOP nieuwe werkvormen blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Collecte 31 januari Wereldlepradag

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld.

“Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen”: in de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog steeds honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Lepra is in principe goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Het is zelfs totaal te genezen als men er snel genoeg bij is. Medische zorg kost natuurlijk geld. Daarom wordt ieder jaar op wereldlepradag aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Uw gaven zijn van harte welkom.

 

Actie Kerkbalans

Deze week ontvangt u allen een oproep om een bijdrage te leveren aan de Actie Kerkbalans. De week daarop, van 25 tot 29 januari, worden de enveloppen weer bij u opgehaald. Wij hopen van harte dat u hieraan gehoor wilt geven. Wilt u de enveloppe klaarleggen? Dat is wel zo fijn voor degene die deze weer komen ophalen. Alvast hartelijk dank!

 

Namens de Kerkrentmeesters,

Jan Vervark

 

Kerkenraad

Maandag 25 januari vergadert de kerkenraad; aanvang 19:30 uur.

 

Adreswijziging

Wil Karens-Visser laat weten dat zij per 1 februari verhuist naar Bloesem 29, (2441DK) in Nieuwveen. Wat een grote verandering na zoveel jaren samen met haar man Bert aan de Nieuwveenseweg lief en leed gedeeld te hebben. Toch willen we haar met deze stap veel geluk toewensen. Een soort nieuwe start maar ook weer een beetje terug naar haar roots. We hopen, Wil, dat je nog heel wat mooie jaren van je nieuwe huis en omgeving mag genieten.

 

Overlijden Jan van Dam

Op woensdag 13 januari is in verzorgingshuis Woudsoord Jan van Dam overleden. Tot de fusie van onze kerken was Jan de vaste organist van de Geref. Kerk in Nieuwveen. Ook was hij regelmatig te vinden op de orgelbank van andere kerken in onze regio en lid van verschillende koren. Hij was een markante man in ons dorp. Iedereen kende hem wel vanwege zijn verschijning maar ook vanwege zijn sociale karakter en zijn liefdevolle betrokkenheid bij anderen. Hij deed dit alles vanuit een rotsvast geloof. We bewaren mooie en dierbare herinneringen aan hem. De familie laat weten dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden.

 

Jan Vervark, scriba