Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24 en 31 juli 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 24 juli 2022
9.30  uur: ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: kerk, pred.pl., rest.fonds
Wel of geen koffiedrinken

Zondag 31 juli 2022
9.30  uur: ds. mevr. G. Arnoldus-Veenstra, Biddinghuizen
Collectes: kerk, pred.pl., a.k.w.
Wel of geen koffiedrinken

 

Uit de kerkenraad

Op 7 juli vergaderde de kerkenraad. We keken terug op een goed verlopen ledenvergadering. Het verslag van deze avond werd vastgesteld. Achter in de kerk worden een aantal exemplaren neer gelegd. Ook zal het verslag via de mail worden toegezonden. We bespraken hoe nu verder met de samenwerking met Zevenhoven. Daarbij willen het gebruik maken van een zojuist verschenen concept-handleiding van onze classis. Het kerkblad zal er vanaf september wat anders gaan uitzien. Toegezegd is dat dit niet kostenverhogend zal werken. Ineke Könst zal voorlopig de contacten onderhouden met het Oekraïnse gezin dat een keer onze kerkdienst heeft bezocht. Omdat we voor de startdienst van 18 september geen predikant hebben ingeroosterd, zal deze dienst door gemeenteleden worden ingevuld. Bij de opzet daarvan zal ds. Mariska Kloppenburg ons adviseren en onderdelen aanreiken. De diaconie heeft besloten een project op Bali te gaan ondersteunen. (Zie hierna onder ‘van de diaconie’)

 

Bij de diensten

Zondag 24 juli gaat ds. Moll uit Sassenheim voor. ‘Nieuwveen heeft een speciaal plaatsje in zijn hart’ zoals hij dat zelf de laatste keer zei. Al meer dan 25 jaar gaat hij met regelmaat bij ons voor. Eerst in de voormalige Geref. Kerk en na de fusie in de Ontmoetingskerk.

De zondag daarop gaat mevr. G. Arnoldus-Veenstra. Volgens mij voor ons een nieuw gezicht. Ze is hartelijk welkom.

 

Agenda

25 juli en 1 aug.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

 

Van de diaconie

Onze diaken Hilly is in contact gekomen met hulpverleners op Bali die de levensomstandigheden van kinderen met een downsyndroom willen verbeteren. Nu worden deze kinderen en vaak ook hun ouders gezien als minderwaardig. In het Hindoeïsme wordt het downsyndroom beschouwd als een straf van God. Later volgt nog meer informatie over dit nieuwe project.

 

Verantwoording collecten juni

Ondersteuning boeren Zuid-Afrika: €  128,05 en Vluchtelingenwerk Nederland €  41,70. Ook ontvingen we een gift van €  5,00 voor de bloemen. Op de bankrekening werd deze maand € 75,00 aan giften bijgeschreven.

Ook zijn na een lange tijd (excuses daarvoor) de zendingsbusjes geleegd. We telden een mooi bedrag van € 142,97.

 

Namens de diaconie,

Hartelijk dank!

 

Van de kerkrentmeesters

Collecten en giften juni

Dakrenovatie: € 103,50, onderhoud gebouwen: € 25,45, restauratiefonds:  €  21,25, kerk € 137,80 en voor in stand houding predikantsplaats € 148,58.

Op onze bankrekening werd een bedrag van €  200,00 t.b.v. de collecten bijgeschreven. Daarnaast mochten we nog een gift ontvangen van € 50,00 waarbij vermeld werd ‘schade klok’. Wat een mooi gebaar!

 

Alle gevers hartelijk dank.

 

Geslaagden

We hoorden dat Maarten van der Leek is geslaagd voor zijn eindexamen Havo. Van harte gefeliciteerd. Ook voor alle andere die dit schooljaar met een goed gevolg hebben afgesloten en weer een stapje hogerop gaan; ‘goed gedaan en gefeliciteerd’. En dan nu maar genieten van een lekkere vakantie zonder ‘schoolstress’.