Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24 en 31 mrt en 3, 7, 10, 16, 17 en 19 april 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  24 maart 2019

3e zondag in de 40 dagentijd
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Gezinsdienst en bevestiging ambtsdrager
M.m.v. kinderkoor Joy uit Gouda
Collectes: diaconie, pred.plaats, orgelfonds

 

Woensdag 27 maart 2019
19.00 – 19.30 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Oecumenische vesper
 

Zondag  31 maart 2019
4de zondag in de 40 dagentijd

9.30 uur: Prop. T. de Vries – Meijer, Haarlem
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Woensdag 3 april 2019
19.00 – 19.30 uur: kand. N. Langstraat
Oecumenische vesper

Zondag 7 april 2019
5e zondag 40 dagentijd

9.30 uur: Ds. G. van Viegen, Waddinxveen
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Woensdag 10 april 2019
19.00 – 19.30 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Oecumenische vesper
 

Veertigdagentijd
In de periode van de 40-dagentijd komen we elke woensdag om 19:00 een half uur bij elkaar voor een vesper in het voorschip van de Ontmoetingskerk. We zingen en bidden met elkaar en luisteren naar lezingen uit het Oude
estament en het Evangelie. Zo lezen we in de 3e week van de Veertigdagentijd, woensdag 27 maart uit Deut. 4: 1, 5-9 en Mt. 5: 17-19; in de 4e week van de veertigdagentijd, woensdag 3 april: Jes. 49: 8-15 en Joh. 5: 17-30 en in de 5e week in de veertigdagentijd, woensdag 10 april uit Dan. 3: 14-20 en Joh. 8: 31-42.

 

Oecumene in de Stille Week
Dinsdag 16 april: Film

19.30 uur in de Dorpskerk in Zevenhoven. Inloop met koffie of thee vanaf  19.15 uur. Film over het leven van een verzetsheldin, Corrie ten Boom. Het gaat niet alleen over het verzet maar ook over de vergeving. De film duurt een uur. Na de film is er gelegenheid tot napraten in groepjes, onder genot van thee of koffie. Er worden daarbij een paar vragen voorgelegd.

 

Woensdag 17 april: Vesper
19.00 uur in onze kerk. Korte overdenking. Laat de stilte spreken in uw hart.
 

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) : Kruisweg
15.00 uur in de Heilige Nicolaas Kerk in Nieuwveen. We zullen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus, vanaf zijn ter dood veroordeling tot en met zijn begrafenis. We doen dit aan de hand van 14 kruiswegstaties, die verbeeld
worden in de schilderingen op de wanden van de Nicolaaskerk. Op deze manier kunnen we als gelovigen in gebed de Via Dolorosa doorlopen.

Hartelijke groet, Ds. Gonja van ’t Kruis en Dita Bos

 

Bedankje (1)

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en belangstelling tijdens mijn opname in het ziekenhuis. Het heeft mij kracht gegeven om weer te herstellen. Ook namens mijn man veel dank hiervoor!

Jannie en Dirk van Vliet.

 

Bedankje (2)

Heel hartelijk bedankt voor alle telefoontjes, kaarten, bloemen en bezoek in de tijd dat ik in het ziekenhuis heb gelegen en in de Aarhoeve aan het revalideren was. Het heeft mij goed gedaan!

Klazien Kok.

.

Uit de kerkenraad.

Maandag 25 maart zal de classispredikant ds. Julia van Rijn een gesprek hebben met de kerkenraad. Maandag 1 april zal er een kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur in ’t Anker.

Bijzonder fijn dat we dan onze nieuwe ambtsdragers Anke Bos, Elzebee Verlare en Hilly Bindels mogen verwelkomen. In de Stille Week zijn er dus drie oecumenische bijeenkomsten;

u leest er hierboven over. Daarnaast zijn er gewoon de gebruikelijke diensten op Witte Donderdag (viering Heilig Avondmaal) en Goede Vrijdag (herdenking kruisiging) in onze eigen kerk om 19.30 uur.

 

Zomertijd

Zondag 31 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit.

 

Voor uw agenda.

Maandag 25 maart, 1 en 8 april: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Woensdag 10 april: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 16 april: filmavond, woensdag 17 april laatste vesper, Goede Vrijdag 19 april Kruisweg (zie hierboven). Woensdag 15 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes.

24 maart 3e zondag veertigdagentijd: Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een

handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner

voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen

werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs,  Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Zondag 31 maart 2019 4e zondag veertigdagentijd: Pionieren rond zingevingsvraagstukken (missionair)

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

 

Zondag 7 april 5e zondag veertigdagentijd: Rwanda  25 jaar na Genocide ( zending)

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! De diaconie.

 

Oecumenia

Woensdag 10 april is al weer de laatste Oecumenia van dit seizoen. Zoals u misschien wel weet sluiten we het seizoen af met een gezellige high tea, deze keer met live muziek van het koor “Vrienden van het levenslied” uit Nieuwveen. Terwijl u geniet van de lekkere hapjes zingt het koor gezellige liedjes die u vast allemaal kunt meezingen. Voor deze middag vragen wij van u een bijdrage van €3.00. Ook u bent zeer welkom op woensdagmiddag 10 april om 14.30 in ‘t Anker. Wij hopen op een fijne middag en zien u graag weer terug in september!

Team Oecumenia

 

Slotavond gespreksgroepen

Vrijdag 15 maart hebben we het seizoen van de gespreksgroepen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in ’t Anker. Het was heel gezellig en er werd heerlijk gesmuld van het meegebrachte eten. We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Bij alle drie de groepen sloten zich nieuwe leden aan en dat is natuurlijk fantastisch. Van verschillende kanten waren er positieve reacties op de goede gesprekken die met elkaar gehouden zijn. Daarin mogen we de leiding zien van Gods Geest, die ons aanzet om ook op deze manier gemeente van Christus te zijn. Hartelijk dank aan Anke en Leen Bos, Eric Hardsteen en mevr. Veenstra bij wie we altijd thuis welkom waren. Ook dank natuurlijk aan ds. Wielsma die, als gast in ons midden, de leiding van de dinsdagmiddaggroep voor zijn rekening nam.

Namens de leiding van de groepen, Jan Vervark

 

Inloopochtenden

Heel wat mensen hebben de weg naar de inloop op maandagochtend gevonden. Sommigen zijn er altijd, sommigen schuiven af en toe eens aan. De één blijft lekker lang zitten, de ander houdt het bij één kopje koffie. Sommigen komen voor een praatje, anderen lenen een boek.

Het fijne is: het mag allemaal! Ook u bent van harte welkom om op maandagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur in ’t Anker langs te komen. De gastvrouwen zien naar u uit!