Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24,25,31 december 2022 en 1 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Kerstavond 24 december 2022
Kerstnachtdienst met muzikale medewerking
21.30 uur: dhr. J. v.d. Hart, Kampen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting en chocolademelk drinken

 

Zondag 25 december 2022: 1e Kerstdag
Samenzang tien minuten voorafgaand aan de dienst
9.30 uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijke werk
Muzikale medewerking blazers Aer en Amstel

 

Oudejaarsdag 31 december 2022
18.30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Zondag 1 januari 2023; Nieuwjaarsdag
Dienst in de Ontmoetingskerk
10:00 uur: dhr. H. Borghuis, Deventer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Meeleven

We wensen allen die zeker met deze kerstdagen graag naar onze kerk hadden willen komen maar dat om lichamelijk of geestelijk ongemak niet kunnen veel sterkte toe. Dat u zich getroost en gedragen mag weten door Gods zegen juist in deze dagen. We hopen dat u thuis toch genieten kunt van alle mooie dingen rond deze dagen. ‘Gezegende Kerstdagen!’

 

Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.

 

(Lied 489 vers 2)

 

Bij de diensten

Heeft u zich al gerealiseerd dat de diensten in deze periode weer als vanouds kunnen worden gehouden. In deze dagen rond kerst hebben we ons twee jaren lang beperkt gevoeld door de Coronamaatregelen. Nu kunnen we weer vrijuit diensten houden. Iets om dankbaar voor te zijn. We zien u graag; welkom!

– Voor Kerstavond heeft onze organist Anton den Boer zangeres Muriel Jonk bereid gevonden aan de dienst mee te werken. Ook Sarina Rijlaarsdam verleent medewerking op de saxofoon. Naast samenzang zijn er muzikale intermezzo’s van oude Nederlandse kerstliederen. Na afloop kunt u nog even wat napraten onder het genot van een kopje chocolademelk.

– Op Kerstmorgen zullen zes muzikanten van muziekvereniging Aer en Amstel spelen en de gemeentezang begeleiden. Deze morgen is Rob van Haarlem onze gastorganist. Hij bespeelt regelmatig het orgel in de Noorderkerk in Hoorn en heeft al een aantal keren op ons mooie Knipscheerorgel geoefend. Tien minuten voorafgaande aan de dienst is er samenzang.

– Oudejaarsavond staan we met elkaar stil bij de overgang naar een nieuwjaar. De ons wel bekende ds. Van der Wal uit Hoofddorp gaat dan voor. De dienst begint om 18:30 uur.

– De dienst op Nieuwjaarsdag wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en niet in ’t Anker. Het is immers een zondag, de eerste dag van de week, en dan komen we zoals we gewend zijn in de kerk samen.

 

Van de diaconie

 

Kerstnachtcollecte 24 december

Kerst Challenge: ontdekken wat Kerst betekent

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Met uw hulp kan de jeugdwerkorganisatie deze activiteit elk jaar draaiende houden.

 

Collecte zondag 1e Kerstdag, 25 december

Sta op voor kinderen in de knel

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

 

Oudejaarsdag- en Nieuwjaarsdagcollecte

Beide collectes zijn bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Van de kerkrentmeesters

Actie kerkbalans

Over enkele weken gaat de actie kerkbalans 2023 weer van start. We zullen u dan, net als vorig jaar, weer vragen een financiële bijdrage te geven voor onze kerk. In het volgende kerkblad volgt daarover meer informatie.

Voor dit lopende boekjaar hebben we de meeste toegezegde bijdragen al binnen. Maar er zijn nog wel enkele toezeggingen niet ontvangen. Wilt u even nakijken of u al wel hebt betaald? Het zou fijn zijn als dit nog dit jaar wordt overgemaakt. Bij voorbaat dank.

 

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie heeft reacties gehad op de advertentie en van mensen die benaderd zijn vanuit de advieslijst van de PKN. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. We zijn positief gestemd.

 

Adri v.d Wulp

 

Agenda

26 dec. en 2 jan. Inloop in ’t Anker – 10:00 uur

 

Wens

Mede namens mijn vrouw wens ik de kerkleden in  Nieuwveen goede Kerstdagen toe. En straks alle goeds en Gods nabijheid  voor 2023. Moge dat voor allen een gezegend en gezond

nieuw jaar zijn. Hopelijk mag een feestelijke Kerststemming in alle Kerstbijeenkomsten een opsteker zijn voor de nabije en verre toekomst.

 

  1. T.C. Wielsma