Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van ,24,29 3m 31 december 2019 en 1 en 5 januari 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 22 december 2019
4e advent m.m.v. Prot. kerkkoor

9.30  uur: ds. mevr. C. Berbé, Abbenes
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst
 

Dinsdag 24 december 2019
Kerstnachtdienst m.m.v. leden gespreksgroep

21.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Woensdag 25 december 2019
Kerstmorgen m.m.v. koor Revival, Zevenhoven

9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Zondag 29 december 2019
9.30 uur: ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.
 

Dinsdag 31 december 2019
Oudjaar

18.30 uur: dhr. J. Karstens, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
 

Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaar in ’t Anker

10.00 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collecte: kerk
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Zondag 5 januari 2020
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Kerstavond en kerstochtend22

Op kerstavond vindt er een bijzonder kerstspel plaats in onze kerk. We verplaatsen ons naar

 hedendaagse (!) herders die bij het vuur zitten. Zij verrichten hun alledaagse bezigheden. Plotseling verschijnt er een engel voor hen die zegt dat ze niet bang hoeven te zijn, maar dat hij een vreugdevolle boodschap voor alle mensen komt brengen: “Voor jullie allemaal is vandaag in de stad van David een Redder geboren, Christus de Heer. En dit zijn de tekenen voor jullie: jullie zullen hem vinden gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Glorie aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.” Hoe zullen deze herders (en wij) hierop reageren? Kom en beleef het mee op kerstavond in onze kerk. Verder is kerstavond een avond met veel samenzang. Hanno Hommel speelt orgel en piano en Elsbeth Bonefaas dwarsfluit. Na afloop van de dienst is er een warm drankje. Op kerstochtend is er naast het Kerstevangelie wederom veel muziek: dan is het koor Revival bij ons te gast. Zij zullen enkele prachtige kerstliederen ten gehore brengen, ook is er veel samenzang.

 

Aanbod gespreksgroepen

In het nieuwe jaar starten we met we met een divers aanbod aan geloofsgesprekken:

1.Gespreksgroepen. Dit voorjaar trekken we als protestantse en rooms-katholieke kerken weer samen op. We organiseren met elkaar gespreksgroepen die tot aan Pasen om de week elkaar ontmoeten, zesmaal in totaal. Er wordt gebruik gemaakt van het boekje: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.

2.Alpha cursus. Heb je meer behoefte aan een soort introductiecursus over het christelijk geloof? Doe dan mee met de Alpha cursus: na 10 woensdagavonden en een weekend dit voorjaar sta je veel steviger in je schoenen. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/groepen/alpha-cursus/). We starten woensdagavond 29 januari. Bovendien is er de mogelijkheid om op vrijdagavond 17 januari en zaterdag 18 januari mee te doen aan de cursus ‘Ruimte voor de Geest' in de Dorpskerk in Zevenhoven. De cursus wordt gegeven door twee cursusleiders van het Evangelisch Werkverband, ds. Jelle de Kok en Gerton van der Wilt. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/activiteiten/ruimte-voor-de-geest/)
Goede kerstdagen en gelukkig nieuwjaar gewenst,

Ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Zoals gebruikelijk is in de dienst op zondagmorgen tot twee maal toe de naam genoemd van Eric Hardsteen, Blokland 25, die bereid is ouderling ‘met een bijzondere opdracht’ te worden. Het verheugt de kerkenraad dat Eric bevestigd zal worden in de dienst van 5 januari 2020. In deze dienst wordt er tevens afscheid genomen van Annet Hoogerwerf-Teitsma die na 12 jaar het ambt van scriba neerlegt. De kerkenraad hoopt van harte dat er in de komende weken nog een gemeentelid opstaat die de functie van scriba op zich wil nemen. Het is ook mogelijk dat u alleen de administratieve taken gaat vervullen zonder dat u ambtsdrager wordt.

 

Voor uw agenda

Maandag  23 en 30 december 2019 en 6 januari 2020: inloopochtend van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Anker.

Maandag 6 januari 2020: 19.30 uur kerkenraadsvergadering in ’t Anker.

Ter informatie: maandag 13 januari 2020 20.00 uur installatie Commissie Toekomst.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte Kerstavond, 24 december

Mensenkinderen: schoolpakketten actie

Een goede uitrusting is van groot belang om een start te maken op school. Vaak hebben

ouders in Armenië en Moldavië niet de financiële middelen om de schoolspullen aan te schaffen voor hun kinderen. Denk hierbij aan het aanschaffen van broodtrommels, pennen, schriften, kaftpapier, etui, rugzak etc. Helpt u mee zodat ook deze kinderen blij naar school kunnen?

 

Collecte 1ste Kerstdag, 25 december

Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Sommigen zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Voor velen van hen is er geen feest met Kerst. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Helpt u mee om het leven van deze kinderen in de knel te verbeteren?

 

Collecte Oudjaarsdag, 31 december

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk.

 

Collecten en giften.

Verantwoording collectes diaconie november

Opleiding predikanten Zambia €91,40. De dankstondcollecte voor de voedselbank bracht, naast de vele meegenomen levensmiddelen, €133,45 op. (Dat is inclusief een nagekomen gift van €25,00). De zendingsbusjes zijn ook weer geleegd: opbrengst €59,00.

Namens de diaconie, dank voor uw gaven.

 

Verantwoording overige collectes

Algemeen kerkelijk werk €362,92; predikantsplaats €358,15; verwarmingskosten €87,20 en orgelfonds €124,25. De dankstondcollecte kerk had een mooie opbrengst van €343,90. Daarnaast werd er via de bank nog een gift ontvangen van €50,00 en van €1000,00 waarbij werd vermeld t.b.v. van het orgelfonds.

Hartelijk dank voor uw bijdragen, de Kerkrentmeesters.