Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 25 juni en 2 juli 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 25 juni 2023

9.30  uur: dhr. B. van der Bent, Alkmaar

Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Zondag  2 juli 2023

9.30  uur: dhr. J. Kramer, Harderwijk

Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Geslaagd!

Maartje Karens is geslaagd voor haar HAVO-diploma. Proficiat! Toch altijd weer spannend om op de uitslag te moeten wachten. Maartje gaat volgend schooljaar beginnen met een opleiding aan Aeres Hogeschool in Dronten. Bij deze alvast: ‘succes’.

 

Van de diaconie

 

Collecte 25 juni

Colombia: Perspectief jonge vluchtelingen uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

 

Collecte zondag 2 juli

De Hoop: Herstel in een liefdevolle omgeving

De Hoop is een instelling die zowel kinderen, jongeren als volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpt om tot een herstel te komen. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron hun geloof, bieden zij de mensen hulp aan. Het werk van deze instelling wordt op verschillende manieren ondersteund, bijvoorbeeld door gaven en gebed. Uw gaven zijn daarom ook van harte welkom.

 

Uit de kerkenraad

Zoals u weet moest voordat wij een beroep konden uitbrengen op ds. Werkman eerst een procedure doorlopen worden. We kregen van hem bericht dat hij op 21 juni DV een laatste gesprek (zgn. colloquium) in het dienstencentrum van de PKN in Utrecht heeft. Er van uitgaande dat dit positief verloopt, zullen wij daarna een beroep op hem uitbrengen. We houden u op de hoogte.

Nu alvast meld ik u dat ds. Werkman op zondag 9 juli bij ons in de dienst zal voor gaan. We zien daar naar uit!

 

Agenda

26 juni en 3 juli: Inloop ’t Anker – 10:00 uur.