Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 25 nov en 2 december 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  25 november 2018
9.30  uur:  Ds. J. Kaai, Giessenburg
Laatste zondag kerkelijk jaar; gedachtenisdienst
Collectes: diaconie, pred.pl, verw.kst
Na de dienst ontmoeting met koffie

Zondag  2 december 2018
9.30 uur: Mevr. H. Hegeman, Nieuwveen
1e advent
M.m.v. Prot. kerkkoor

Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds
Na de dienst ontmoeting met koffie

 

Gedachtenisdienst

Tijdens de gedachtenisdienst van deze zondag zullen we herdenken wie uit onze gemeente het afgelopen jaar overleden is. We staan stil bij het gemis, maar óók in het geloof dat er eeuwig leven is na de dood. Daarom is de liturgische kleur wit, Bijbels gezien de kleur van de hemel. Ook staan er witte rozen in de kerk, ze symboliseren de liefde die we van onze overleden dierbaren hebben ontvangen en de liefde die we hen hebben gegeven.

1 Korintiërs 13: vers 12 en 13:

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

Terugblik jaarlijks symposium Protestantse en Katholieke kerk

We kunnen terugkijken op een mooi en goed symposium dat dit jaar als thema had: “Avondmaal en Eucharistie: Tafel van één?” Na een uiteenzetting van de bronnen en de Eucharistie als centrale functie binnen de diensten van de Rooms-Katholieke kerk door diaken André van Aarle, heb ik een lezing gegeven over o.a. de structuur, de instelling en de functies van ons heilig Avondmaal. Daarna ontstond er een levendige discussie tussen de aanwezigen. We vieren als RK kerk en Protestantse gemeente op verschillende wijzen en beleven ook op verschillende wijzen, maar dat is niet iets dat ons uit elkaar drijft. Wij gaan respectvol met elkaar om én kunnen van elkaar leren. Misschien doen we dat het beste als we als Protestanten wat meer de nadruk zouden leggen op het bijzondere handelen van Christus in de elementen brood en wijn en de RK Kerk wat meer op het karakter van de viering van de Eucharistie. Maar allen belijden wij tijdens deze Maaltijd onze zonden, breken we met onze ik-gerichtheid, richten we ons op Christus en mogen wij een nieuw leven beginnen in dienst aan onze naasten en tot lof van God! Het symposium werd tussen de bedrijven door opgeluisterd met mooie muziek en zang van zangeres en dirigente Rineke de Wit. Zij gaf ons samenzijn een extra glans. In een gezellige sfeer met een hapje en drankje besloten we het jaarlijkse symposium met de twee kerken van ons dorp.

 

Start Kinderkerk

Voor de kinderen t/m 12 jaar (als je ouder bent, ben je ook welkom!) starten we dit kerkelijk

 jaar op zondagmiddag met de Kinderkerk. Op deze manier willen we de kinderen (ook de allerjongsten) op een leuke manier betrekken bij de kerk. De kinderkerk is er voor kinderen én hun (groot-)ouders. Na een woord van welkom zullen we de viering beginnen met bekende liedjes, waarvan de teksten tegelijkertijd via de beamer worden geprojecteerd. Daarna is er iedere keer een nieuw Bijbelverhaal met platen. Uiteindelijk gaan de kinderen op leeftijd in groepjes uiteen. De allerkleinsten gaan spelen en de al wat oudere kinderen gaan bijvoorbeeld een werkstukje maken of een toneelstukje instuderen. Ondertussen gaan de ouders en grootouders over het thema met elkaar in gesprek. De eerstvolgende data in 2019 zijn: 27 jan. GK Ter Aar, 7 april: GK Nieuwkoop, 23 juni: Prot. kerk Nieuwveen, 15 sept: Prot. kerk Zevenhoven, 22 dec: GK Ter Aar. Ben je tussen de 0 en 12 jaar? Kom dan op zondagmiddag om 16.00 uur naar de Kinderkerk. En neem je ouders, opa en oma mee!!

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar met de herdenking van de overledenen. U leest er hierboven over. Er zijn ook gemeenteleden overleden die op landgoed Ursula woonden; er is echter afgesproken dat zij worden herdacht in de kapel van Ursula. 2 december zal mevr. Hedi Hegeman voorgaan; sommigen van u hebben haar al meegemaakt als leiding van de sing-in. Het Prot. kerkkoor zal haar medewerking verlenen; ze is ongetwijfeld druk bezig met het instuderen van de stukken. In beide diensten heten we u van harte welkom! Er zal na beide diensten koffie worden geschonken.

 

Uit de kerkenraad – gemeenteavond 26 november

Hierbij nodig ik u namens de kerkenraad nogmaals uit om op maandag 26 november de gemeente-avond bij te wonen. Niemand kan gemist worden op deze belangrijke avond, waar we met elkaar van gedachten zullen wisselen, n.a.v. de onlangs aan u gestuurde brief. Heeft u vervoer nodig? Laat het ons weten; dan regelen we dat. We beginnen om 20.00 in ’t Anker. Van harte welkom!

 

40-dagen kalender

Denkt u er nog aan om een 40-dagen kalender te bestellen, wanneer u toe wilt leven naar Pasen in de 40-dagen tijd? Achter in de kerk ligt een lijst waarop u uw naam en adres kunt invullen. U kunt ook een email sturen om een kalender te bestellen: a.n.hoogerwerf@gmail .com of bellen: 538102. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

 

Voor uw agenda

Maandag 26 november en 3 december: Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Maandag 26 november: gemeente-avond vanaf 20.00 uur in ’t Anker. Dinsdag 27 en woensdag 28 november: gespreksgroepen op de bekende adressen. Voor info: 538977.

Zaterdag 1 december: The Psalmproject Nieuwkoop, Gereformeerde Kerk Nieuwkoop: 20:00 uur. www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-nieuwkoop Ook hiervoor ligt een intekenlijst achter in de kerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte 25 november: voor de kosten van onze diaconie

Deze collecte is speciaal voor de diaconie, om zodoende wat geld achter de hand te hebben voor b.v. een ramp om daar wat extra geld naar toe te kunnen sturen. Ook voor het blijven houden van de gratis inloopochtenden, waar toch wel veel mensen plezier aan beleven, de vele bosjes bloemen voor jarigen, huwelijksjubileum of ter bemoediging. In ieder geval om de diaconie wat speelruimte te geven, ook als er mensen zijn die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

Collecte 2 december: voor Missionair werk

Steun de pioniersplekken in Nederland. De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofs-verdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.  Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De diaconie.

 

Bedankje

Ik wil de gemeente bedanken, voor de kaarten, telefoontjes en de bezoekjes na twee opnames in het ziekenhuis. Ik heb dit ervaren als een warme deken van onze gemeente. Bedankt.

Kees Spek.