Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 26, 30 mei en 2 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  26 mei  2019
9.30  uur:  Dhr. J. de Bruijne, Nieuwkoop
Gezinsdienst
Collectes: kerk, pred.pl.,alg.kerk.werk

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaart Openluchtdienst bij de Sfeerstal

9.30 uur: Ds. Gonja van ’t Kruis en diaken A. van Aarle
m.m.v. Canta Libre uit Nieuwveen
Çollecte: kerk
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Zondag  2 juni  2019
9.30 uur: Dhr. J. Büchner, Amstelveen
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Hemelvaart

Zoals de Nieuwveners het al jaren gewend zijn, vieren we onze Hemelvaart bij de Sfeerstal. Stilstaand bij de dag die 40 dagen na Pasen valt, mogen we weten dat onze Heer vanuit de hemel de aarde leidt en ons nooit aan ons lot zal overlaten. In samenwerking met het koor Canta Libre hebben diaken André van Aarle en ik deze dienst voorbereid.  We hopen op een mooie zonnige dag; mocht het echter toch regenen, dan wordt de dienst verplaatst naar de Nicolaaskerk en beginnen we een halfuur later (10:00).

 

Verhuizing naar Nieuwveen

In de maand juli zal ik dan toch eindelijk verhuizen naar Nieuwveen, en wel naar Schoterpark 18. Ik zie ernaar uit!

Goede dagen gewenst, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

Komende zondag 26 mei is er weer een gezinsdienst. N.a.v. een onlangs gestelde vraag hierover: op verzoek van de ouders van de kinderen van de kindernevendienst is de frequentie van gezinsdiensten van twee naar vier keer per jaar gegaan, toen de kindernevendiensten zijn gestopt. De gezinsdienstcommissie heeft samen met dhr. de Bruijne van de Geref.kerk uit Nieuwkoop de dienst voorbereid. We zien u allemaal graag! Hierboven leest u al over de openluchtdienst met Hemelvaart. Ik voeg daar nog aan toe dat u op deze dag vanaf ongeveer  8.00 uur ’s morgens op de website van de kerk kunt lezen wanneer de dienst, gezien de weersomstandigheden, is verplaatst naar de Nicolaaskerk. Ook zal er in dat geval bij de ingang van de Hogendijk op de Oude Nieuwveenseweg iemand staan om u dit te vertellen. Voor hen die geen toegang tot internet hebben. Nogmaals: in dat geval begint de dienst om 10.00 uur, zodat iedereen er op tijd kan zijn. 2 juni zal tenslotte dhr. Büchner voorgaan en is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten na de dienst, onder het genot van een kop koffie/thee.

.

Uit de kerkenraad

20 mei vergaderde de kerkenraad. Na het openingsgebed en het bezinningsonderwerp was mevr. Jannemarie Spelt als preekvoorziener uitgenodigd om met de kerkenraad van gedachten te wisselen. Aan het begin van het jaar is het voor haar een hele klus om het rooster van een jaar later in te vullen. Vele gastpredikanten worden door haar gebeld om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te krijgen. Gelukkig vindt ze deze contacten fijn. Het was goed om eens te horen waar zij tegenaan loopt en haar bovenal ook te danken voor al haar werk. Verder keken we  terug op de gemeente-avond. Het verslag ligt binnenkort achter in de kerk zodat u een exemplaar kunt meenemen. De Commissie Gezonde Gemeente gaat verder met de ideeën die op deze avond zijn genoemd. We keken ook terug naar de afgelopen bijzondere diensten, zoals in de 40 dagentijd en met Pasen en blikten vooruit naar de gezinsdienst op 26 mei, de Hemelvaartsdienst bij de Sfeerstal, de Pinksterdienst waarin het Prot. kerkkoor zal zingen en de kinderkerk op 23 juni. In het kader van samenwerking met gemeentes in de regio zal er in het najaar een gezamenlijk project plaatsvinden met de Prot. gemeente Zevenhoven en de RK kerken van Zevenhoven en Nieuwveen. U hoort er t.z.t. meer over. De jaarrekeningen van de diaconie en de kerk werden beide goedgekeurd. In het volgende kerkblad kunt u lezen wanneer zij ter inzage liggen. Het was weer een volle vergadering maar gelukkig altijd in goede sfeer gehouden. De volgende vergadering is op 1 juli.

 

Voor uw agenda

Maandag 27 mei en 3 juni: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

De collecte op 2 juni is voor het plaatselijk werk van de diaconie. Denkt u bijv. aan het organiseren van de inloopochtenden en de bloemen die iedere week weer in de kerk staan.

We hopen dat u deze collecte ook een warm hart toedraagt.

 

Kerkenkraam Dorpsstraatfeest

Het oecumenisch overleg met onze katholieke geloofsgenoten heeft onder meer als resultaat opgeleverd dat we op 28 juni gezamenlijk een informatiekraampje inrichten tijdens het Dorpsstraatfeest. Een mooi initiatief om zo onze kerken in het dorp wat meer voor het voetlicht te brengen. De kraam zal te vinden zijn bij de ingang van de Sint Nicolaaskerk. De kerk is dan ook open. Mensen kunnen bij het kraampje b.v. een kaarsje meenemen en dat aansteken in de kerk en daarbij een gebedsintentie opschrijven. Pastoor Van Aarle en onze dominee Gonja van ’t Kruis zijn dan ook te vinden in of bij het kraampje. Nu hebben we nog drie gemeenteleden nodig die hen dan gezelschap willen houden. Het gaat dan om twee uurtjes tussen 15:00 en 21:00 uur. Uit ervaring weet ik dat het altijd leuk is om bij die gelegenheid mensen te ontmoeten en aan te spreken. Lijkt het u leuk om dit te doen, dan kunt u zich bij mij opgeven.

Jan Vervark, j.vervark@ziggo.nl of 538977.