Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 26 februari en 2 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 januari
9.30  uur: ds. mevr. C. Berbé, Abbenes
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh.geb.
Na afloop preekbespreking

Zondag 2 februari
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds
M.m.v. Gospelkoor Bright, Noordwijk
Voorbereiding HA, ontmoeting met koffie

 

Uit de kerkenraad

(6 jan.) We namen met heel veel dank en waardering afscheid van Annet Hoogerwerf en verwelkomden Eric Hardsteen in ons midden. We bespraken het verloop van de diensten rond de feestdagen; de oudjaarsdienst wordt later nog een keer besproken. Onze predikant verzorgt nu ook de sluitingen in De Aarhoeve en De Kaleidosloop. De taken van de scriba zijn verdeeld: Jan Vervark verzorgt o.a. kopij kerkblad en agenda’s van vergaderingen, Jan de Vries beheert het postadres en we gaan per toerbeurt notuleren. Eric gaf uitleg over zijn visie op de Commissie Toekomst. De begroting van de diaconie vastgesteld. Het hoofdkosterschap is overgenomen door Manjé Kranenburg.

Jan Vervark

 

Bij de diensten: 2 februari

Op 2 februari zal de gospelgroep Bright uit Noordwijk tijdens de dienst optreden. Het is een gospelgroep van 3 heren die A capella zingen maar ook zichzelf begeleiden met gitaar en drums. Zij trede op in kerken in de buurt en ook in de kerkdiensten van de jeugdgevangenis te Sassenheim, etc. Wij hopen op een goede en gezellige dienst.

De activiteitencommissie

 

Agenda

25 jan. stamppotavond: ’t Anker: 17:00 uur

27 jan. en 3 febr. inloop: ’t Anker: 10:00 uur

28 jan. gespreksgroepen: fam. Bos 14:00 uur en fam. Hardsteen 20:00 uur

 

Collectes diaconie

26 januari: Wereld-lepradag

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.  Lepra is in principe goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Het is zelfs totaal te genezen als men er snel genoeg bij is. Medische zorg kost natuurlijk geld. Uw gaven zijn daarom van harte welkom.

2 februari: Boeren in Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en helpt hen met verschillende programma’s zoals energiezuinige ovens, zaden die sneller kiemen of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen, bomen planten om erosie te voorkomen, andere bronnen van inkomsten ontwikkelen en samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten.

Uw steun voor deze boerengezinnen wordt zeer op prijs gesteld.

 

Actie Kerkbalans

Op 18 januari is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 27 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

De Commissie Kerkrentmeesters

 

Stampottenbuffet

Op 25 januari verzorgt de activiteitencommissie een stampottenbuffet. Iedereen is van harte welkom. Tijdens dit samenzijn worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wij als gemeente zijn heel blij met het vele werk dat door vrijwilligers verzet wordt! Achterin de kerk liggen nog formulieren als u deze nog niet gehad hebt. Wij hopen op een grote opkomst en een heel gezellig samenzijn. Tot ziens op zaterdag 25 januari in ‘t Anker

De activiteitencommissie

 

Dankbetuigingen

Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Bert. Een mooi en waardig afscheid met zóveel aanwezigen, het maakte ons stil en dankbaar. De leegte blijft, maar uw lieve betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken!

Ook namens kinderen en kleinkinderen, Wil Karens-Visser

 

Hartelijk dank voor de vele bemoedigende kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in Parkgraaf en op mijn woonadres kamer 516. Het meeleven van onze gemeente heeft mij gesterkt en bemoedigd. Heel hartelijk bedankt en ik wens allen veel heil en zege toe voor 2020.

Een hartelijke groet Kees Spek.