Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 26 juni en 3 juli 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 juni 2022
9.30  uur: ds. mevr. M. v.d. Zwaag, Ter Aar
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.

Zondag 3 juli 2022
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.

Na afloop koffiedrinken

 

Meeleven

De vakantietijd nadert. Over twee weken beginnen de schoolvakanties in onze regio. Velen gaan er dan op uit maar ook nu al genieten veel gepensioneerde van een heerlijke vakantie elders. Gelukkig kan het weer na een paar jaar van allerlei beperkende maatregelen. Met volle teugen genieten van een andere omgeving en de prachtige natuur in de juni-maand.

Laten we hen die aan huis gekluisterd zijn vanwege ouderdom of lichamelijk ongemak niet vergeten. Het sturen van kaarten lijkt met de moderne communicatiemiddelen een achterhaalde zaak. Toch denk ik dat het de thuisblijvers goed zou doen eens een kaartje van ons vakantieadres te sturen. Van harte aanbevolen!

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

 

Wees Gij de zon in mijn bestaan,

Dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

 

(lied 834)

 

Uit de kerkenraad

Als het goed is heeft ieder gemeentelid inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op 30 juni a.s. Bij de uitnodiging werden ook de profielen van de gemeente en te beroepen predikant gevoegd alsmede de toekomstvisie van onze gemeente. We hopen dat dit met interesse wordt gelezen en dat velen naar ’t Anker zullen komen. De beroepingscommissie zal worden benoemd en de verdere procedure van het beroepingswerk zal worden toegelicht. Tijdens de vergadering is er alle gelegenheid om daarover nog vragen te stellen. We sluiten af met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en hapje. De avond begint om 20:00 uur. Van harte welkom!

 

Bij de diensten

Mooi was het zondag te horen dat Jezus’ bevoegdheid, waarover de farizeeën hem bevroegen, zo duidelijk door Johannes de Doper werd gepredikt en uitgedragen. Die zelfde Johannes die later in de gevangenis toch ook zijn twijfels kende. Hoe vaak speelt dat niet bij ons? Goed was het te horen dat desondanks door ons geloof en ons berouw over wat we verkeerd doen we er zeker van mogen zijn behouden te worden.

 

Van diaconie

 

Collecte zondag 26 juni

Wereldvluchtelingendag: Hulp voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Deze ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

 

Collecte zondag 3 juli

Onderwijs kansarme kinderen India

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Uw financiële hulp kan hun kans op een goede toekomst vergroten.

 

Agenda

27 juni en 4 juli: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

30 juni 20:00 uur: gemeenteavond ’t Anker – aanvang 20:00 uur