Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 26 nov en 3 december 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 november 2023
Eeuwigheids- of gedachteniszondag
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 3 december 2023
1e zondag van Advent
9.30  uur: dhr. H. Aantjes, Schoonhoven
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Stamppottenbuffet

Op vrijdag 17 november zaten alle tafeltjes vol in het Anker. Er was een stamppottenbuffet. Noem het maar een feest. Overheerlijk eten. Echt, wat een variatie in de verschillende stamppotten. Allemaal lekker en tegelijk ook allemaal verschillend. Van harte gefeliciteerd, geliefde gemeente, met zoveel vrijwilligers, die zich ervoor inzetten om dit mogelijk te maken.  Ook de Oekraïense deelnemers hebben ervan genoten.

 

Komende kerkdiensten

Op 26 november vindt de kerkdienst plaats, waarin we terug denken aan dierbare mensen, die overleden zijn. 

Op 10 december vindt het heilig avondmaal plaats. We eten dan een beetje brood en drinken een beetje wijn (of druivensap) om Christus te gedenken.

 

‘Ontmoetingsdiensten’ in de Ontmoetingskerk

In 2024 gaan we in de Ontmoetingskerk driemaal een ‘ontmoetingsdienst’ houden. Dan wordt de verkondiging gecombineerd met iets creatiefs. Het staat gepland op 11 februari, 16 juni en 6 oktober. Zet die data maar op de kalender. Het kan een gelegenheid zijn om kinderen, klein- of achterkleinkinderen uit te nodigen.

 

Van diaconie

 

Collecte gedachteniszondag 26 november

Pastoraat – Met het oog op het einde

Pastoraat houdt in dat iemand op zo’n manier zorg en aandacht krijgt dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals ook verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

 

Collecte zondag 3 december

Noodhulp aan zowel Israël als de Gaza

Meer dan ooit is het werk van Kerk in Actie ( KIA ) een hele uitdaging. Deze organisatie werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Hun medewerkers houden KIA op de hoogte over de impact van de recente gebeurtenissen. Zodoende heeft KIA besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Gaza en Israël. Hierbij is ook uw bijdrage noodzakelijk.

 

Nieuwe Adventskrans

De diaconie heeft er dit jaar gekozen de kaarsenstandaard tijdens de adventstijd te vervangen voor een adventskrans. Hieronder een korte uitleg over de adventskrans:

In de kerk bereiden wij ons voor op de geboorte van Jezus. Op de eerste adventszondag, 3 december, begint het nieuwe kerkelijk jaar.

De adventskrans symboliseert de aarde, de hele wereld. Hij staat ook voor terugkomen van de jaargetijden. Op de krans staan 4 kaarsen, 3 witte kaarsen en één roze kaars. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. De roze kaars wordt op de derde adventszondag aangestoken. De derde adventszondag wordt  zondag “gaudete” genoemd. Gaudete betekent: Wees blij. Op deze zondag neemt de kerk al een voorproefje op de vreugde om de komst van Jezus. De kaars die aangestoken wordt op 1ste kerstdag, wordt in het midden van de krans geplaatst en is wit: kleur van de zuiverheid.

 

Actie ds. Sparreboom: ‘World Servants’

Onlangs heeft de diaconie een bericht ontvangen van onze oud-predikant Ds. Johan Sparreboom. Hij vroeg ons, als gemeente, hem en zijn  groep, te ondersteunen bij de actiegroep Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij gaan via World Servants, met een groep van 48 personen, mee helpen bouwen aan een bestaand bouwproject in Ghana en Zambia. Wij als diaconie staan achter deze actie en willen hen hierin graag ondersteunen. De diaconie wil graag aan de kerstactie meewerken. Dit houd in dat u bestellingen kunt doen van kerststaven, kerststollen en kerstkransen die door een bakker in de gemeente Nieuwerkerk ad IJssel worden gebakken. We leggen bestellijsten op de leestafel in de kerk vanaf 26 november, zodat u op de lijst kunt aangeven wat u wilt bestellen. Zou u de bestelling voor 11 december aan ons door willen geven, zodat wij de bestelling in één keer op tijd door kunnen geven. Bent u niet in de gelegenheid om de bestellijst in te vullen, dan kunt ook via de mail of via de telefoon bestellen bij: be.devisser@hetnet.nl, 0628232150 of elzebee@hetnet.nl, 0648222749. 

Doet u mee?

 

Ouderen Kerstmiddag

De ouderen kerstmiddag is op maandagmiddag 18 december en begint om 15.30 uur. Zet de datum alvast in uw agenda. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

 

Verantwoording collectes diaconie september / oktober

Plaatselijk werk diaconie: € 132,15; jongerenwerk Israël € 44,80; kwetsbare gezinnen Myamar € 77,65; Syrië € 63,90; avondmaalscollecte Kerk en Israël € 60,95en missionair werk Pioniersplekken € 45,00. Voor het project Anak Uniek ontvingen we een gift van € 20,00. De overige giften in deze periode worden de volgende keer vermeld.

 

Agenda

27 nov. en 4 dec.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

27 nov. en 11 dec.: Bijbelstudiegroep bij fam. Bos -14:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collectes september / oktober

Jeugdwerk € 34,85; dakrenovatie € 108,90; onderhoud gebouwen € 130,15; restauratiefonds € 72,35; kerk € 166,10 en predikantsplaats € 404,75. Aan giften mochten we op onze bankrekening in deze periode € 400,00 ontvangen.

Allen hartelijk dank voor uw gave!  

 

Kerstwandeling 16 december

De RK-parochie en onze protestantse gemeente organiseren op 16 december van 16:00 tot 17:00 uur weer een kerstwandeling door ons dorp. De wandeling voert langs onze kerken en andere plekken waar iets wordt verteld over het kerstevangelie. Er is ook muziek, een levende kerststal, wat te drinken en voor de kinderen een leuke knutselopdracht. Noteer vast de datum in uw agenda!