Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 2,6,7 en 9 april 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 2 april 2023
6e zondag 40-dagentijd
9.30 uur: ds. D. van Ruiten, Leeuwarden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Donderdag 6 april 2023
Witte Donderdag; Viering Heilig Avondmaal
19:30 uur: ds. mevr. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Vrijdag 7 april 2023
Goede Vrijdag; Kruisweg H. Nicolaaskerk, Nieuwveen
15:00 uur: ds. Kloppenburg, ds. Van Dijk, diaken Van Aarle
Ontmoetingskerk: dienst met gedeelten Mattheus Passion
19:30 uur: ds. M. Kraak, Wilnis
Geen collectes

Zondag 9 april 2023
Paaszondag
9:30 uur: ds. A. van der Wal, Hoofddorp
Vooraf Paasontbijt in ’t Anker: 8:00 uur

Meeleven

We denken aan hen voor wie deze dagen moeilijk zijn. Die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. We bidden u Gods nabijheid toe en de kracht om te kunnen genieten van elke dag u door God gegeven.

 

In stille nacht houdt Hij de wacht

waar alle anderen slapen

De ogen zwaar, de harten moe,

hebben wij Hem verlaten.

 

In stille nacht heeft Hij volbracht

de doortocht voor ons leven.

De nieuwe morgen van Gods trouw

heeft Hij aan ons gegeven.

 

Tot aan het einde van de tijd

zal ik zijn wachtwoord horen:

Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,

en ik Hem toebehoren.

(Lied 571)

 

Bij de diensten

Op Witte Donderdag gedenken we met de tekenen van brood en wijn hoe Jezus een dag voor zijn kruisiging deze bijzondere maaltijd hield met zijn leerlingen en daaraan een nieuwe betekenis gaf.

Goede Vrijdag hopen we in de dienst weer gedeelten uit de Mattheus Passion te laten horen. Op Paasmorgen begint de zondag met een gezamenlijk Paasontbijt. Aan het begin van de dienst wordt weer een nieuwe paaskaars binnengedragen. Dit keer geen koor dus we mogen allen zelf voluit de mooie paasliederen zingen. Allen goede diensten gewenst.

 

Kruisweg vrijdag 7 april

De laatste activiteit in het oecumenisch programma van de 40-dagentijd is de ‘Kruisweg’. Iets waar wij protestanten niet zo vertrouwd mee zijn. In de katholieke traditie loopt de voorganger met de parochianen langs de kruiswegafbeeldingen (-staties) die in iedere katholieke kerk hangen. Bij iedere afbeelding staat men stil en wordt uitleg gegeven en worden er gebeden opgezegd voor de betreffende groep mensen waar de afbeelding voor staat. Ook heel geschikt voor kinderen die steeds minder over de verhalen van Jezus’ lijden te horen krijgen. Komt u ook? Neem gerust uw kinderen of  kleinkinderen mee. De teksten zijn speciaal voor hen aangepast. Aanvang 15:00 uur in de Heilige Nicolaaskerk van Nieuwveen.

 

Van diaconie

 

Collecte 2 april, Palmpasen

PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Om dit elk jaar te kunnen voortzetten is uw hulp nodig.

 

Collecte 6 april, Witte Donderdag

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en ook heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die beter tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Uw bijdrage is van harte welkom.

 

Paascollecte zondag 9 april

Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldovian Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen. Uw steun hierbij is van harte welkom.

 

Gevulde spaardoosjes

Graag willen wij u eraan herinneren dat de gevulde spaardoosjes op Paaszondag, 9 april in de kerk afgeleverd kunnen worden. In de hal zal een mandje staan waarin u uw doosje kunt doen.

 

Paasontbijt

1e Paasdag organiseren wij wederom een Paasontbijt in ’t Anker; aanvang 8:00 uur. Hiervoor krijgt u uiteraard nog een uitnodiging, maar zet u deze activiteit alvast in uw agenda.

We hopen op een gezellig ontbijt met elkaar.

De activiteitencommissie.

 

Agenda

Maandag 3 april: Inloop ’t Anker – 10:00 uur.

Dinsdag 4 april: Film ‘Father Stu’ – Dorpskerk Zevenhoven

Woensdag 12 april: Oecumenia ’t Anker – 14:30 uur

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde 13 maart j.l. De voltallige beroepingscommissie was aanwezig en de voorzitter bood de kerkenraad het eindrapport aan. Op de ledenvergadering van 10 mei hoort u meer. In ieder geval zijn we hoopvol gestemd. Er werd verslag gedaan van het gesprek met een delegatie van de kerkenraad van Zevenhoven. De diaconieën gaan proberen samen te werken. Over en weer zal informatie worden gegeven van clubactiviteiten, gespreksgroepen en de avonddiensten. Ook wordt er nagedacht over het organiseren van een gezamenlijk thema-avond rond het pastoraal werk. Er is een begin gemaakt met de herziening van de plaatselijke regeling. Ook dit komt aan de orde in die ledenvergadering. Onze preekvoorziener kwam verslag doen van zijn werkzaamheden en de stand van zaken m.b.t. het zoeken naar gastpredikanten.

 

Film ‘Father Stu’

4 april is deze film (2022) te zien in de Dorpskerk van Zevenhoven. Aanvang: 19:30 uur.

Om de eindjes aan elkaar te kunnen kopen, heeft Stuart Long een bijbaantje als supermarktmedewerker. Tijdens zijn werk aldaar ontmoet hij Carmen, een lerares op de katholieke zondagsschool. Vastbesloten om haar voor zich te winnen, begint de agnostische Stuart naar de kerkdiensten te gaan om indruk op Carmen te maken.

 

Oecumenia
Woensdag 12 april is al weer de laatste Oecumenia van dit seizoen, zoals u van ons gewend bent organiseren wij dan een high tea. Gezellig samen genieten van zoete en hartige hapjes en alle tijd om even bij te kletsen.
U bent van harte uitgenodigd voor deze middag in ’t Anker, de kosten zijn weer € 3,00.
Om 14.30 staat de koffie/thee klaar, tot dan!

Team Oecumenia