Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 27 juni,4,11 en 18 juli 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 juni 2021
Afscheid predikant – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Na afloop koffiedrinken ‘t Anker

Zondag 4 juli 2021
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 11 juli 2021
Doopdienst – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 18 juli 2021
9.30  uur: ds. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: kerk en diaconie

 

 

Afscheid

Op de achterzijde van dit kerkblad kunt u mijn afscheidsinterview lezen.
Daarnaast wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de cadeaus die ik ontving op mijn verjaardag, alle lieve kaarten en brieven en de hartelijke woorden!

Het ga u allen goed,
Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

Bij de diensten

Op 27 juni is de officiële afscheidsdienst van onze predikant Gonja van ’t Kruis. Na bijna 5 jaar onze gemeente gediend te hebben, wordt zij nu predikant van de Protestantse Gemeente Rijsenhout. Naast onze organist Piet van Rikxoort verlenen Sarina Rijlaarsdam (saxofoon) en Jeanet Esveld (zang) hun medewerking aan deze dienst. Na afloop is er koffiedrinken in ’t Anker en gelegenheid tot afscheid nemen. Graag vooraf wel even bij de scriba melden of u komt. Er is ook een livestream opname zodat u de viering thuis kunt volgen. We wensen Gonja een goede tijd toe in haar nieuwe gemeente en Gods zegen op haar werk.

Op 11 juli zal Lucas Daan Vermeulen, zoontje van Madelon v.d. Veen en Jelle Bastiaan Vermeulen (Heemraadsingel 1, 2461  SP Ter Aar), gedoopt worden. Lucas werd geboren op 19 maart 2020, juist in een tijd waarin veel beperkingen van kracht werden vanwege het coronavirus. Nu er wat meer mogelijk is willen zij hun kindje laten dopen zodat daar zoveel mogelijk familie en gemeenteleden getuigen van kunnen zijn. Een bijzondere en feestelijke gebeurtenis voor onze gemeente waarbij ook zelf nog weer eens aan onze eigen doop herinnert mogen worden.

Alle diensten kunt u met een livestream verbinding ook thuis volgen via onze website.

 

Van de diaconie

Collecte 27 juni:

De collecte op deze zondag is bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Collecte 4 juli: Noodhulp Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

 

Collecte zondag 11 en 18 juli:

Beide collectes zijn bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Verantwoording collectes diaconie mei

HoverAid Madagaskar; € 45,70, landelijk jeugdwerk JOP; € 52,45, Werelddiaconaat Egypte, stimulering bijbellezen; € 54,05 en voor het plaatselijk werk € 90,15. Voor de bloemen mochten we nog een gift ontvangen van € 10,00. Op onze bankrekening ontvingen we totaal € 150,00 (t/m 1 juni).

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage

Bea de Visser

 

Uit de kerkenraad

Bij dit kerkblad of via een andere weg ontvangt u de uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering op 6 juli a.s. Een belangrijk moment voor u om over de toekomst van onze gemeente na te denken en te praten. We hopen dan ook dat velen komen. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in ’t Anker. Graag wel even aanmelden bij de scriba.

De vakantieperiode breekt weer aan; vandaar dat nu de kopij voor 4 weken is. Een tijd om als je nog werkt even afstand te nemen van wat ons soms zo in beslag kan nemen. Of je dat nu thuis doet, in onze eigen land of misschien toch wel op een plek in het buitenland; geniet er van! Misschien is het een idee eens een vakantiegroet te sturen aan een gemeentelid of iemand anders die een steuntje in de rug goed kan gebruiken?

 

Agenda

21, 28 juni en 5, 12 juli: Inloopochtend 10:00 uur

6 juli: ledenvergadering 20:00 uur

12 juli: kerkenraad 19:30 uur

Alle deze activiteiten vinden plaats in ‘t Anker

 

Verantwoording collectes kerk mei

Ingezameld tijdens kerkdiensten; totaal € 256,05. Daarnaast werd er totaal € 205,00 aan giften op onze bankrekening bijgeschreven.

Alle gevers hartelijk dank!

 

Papiercontainer

Zoals u waarschijnlijk weet staat er op het bedrijventerrein Schoterhoek, bij transportbedrijf Van ’t Kruis, een papiercontainer waarin u oudpapier kunt brengen. Nu zorgt Wijnand Jansen er voor dat alles netjes opgestapeld wordt en er geen rommel ontstaat. We zijn opzoek naar iemand die tijdelijk die taak waar kan nemen als hij dit wegens vakantie of ziekte niet kan doen. Heel graag!

 

Namens de Commissie Kerkrentmeesters

Jan Vervark

 

Bedankje – Lieve mensen

Wat een kaarten en bloemen mochten wij van jullie ontvangen, om ons te feliciteren met ons Gouden  huwelijk. Wij willen iedereen daar hartelijk voor bedanken.

 

Met lieve groet, Wijnand en Coby Jansen