Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 27 november en 4 december 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 november 2022
1e zondag van Advent
9.30  uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Zondag 4 december 2022
2e zondag van Advent / viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting en koffiedrinken

 

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Oskam – Vermeij, Blokland 46, zijn op zondag 27 november DV zestig getrouwd. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Maar liefst 60 jaar samen lief en leed gedeeld. Heel triest dat leed de familie onlangs zo hard trof. Een broer van mevr. Oskam is vorige week plotseling overleden waardoor de viering van dit jubileum niet door kon gaan. We wensen Cees en Dicky sterkte met de verwerking van dit verlies.

 

Bij de diensten

Zondag begint Advent; een tijd van verwachtingsvol uitzien naar Jezus’ komst in deze wereld. De ouderling van dienst zal weer aan het begin van de dienst een kaarsje aansteken en een kort adventsgedicht voorlezen. Het kanselkleed is paars gekleurd.

4 december willen we met elkaar weer aangaan aan de Tafel van de Heer; het Heilig Avondmaal. We zijn bij Hem te gast; hij komt Zijn nieuw verbond na in de tekenen van brood en wijn. Onze consulente ds. Mariska Kloppenburg zal de dienst leiden.

 

 

 

Afgelopen zondag hadden we een mooie viering van Gedachteniszondag. Mooi was het dat er veel familie en nabestaanden van de herdachte overledenen hierbij aanwezig waren. Goed was het om te horen dat ons sterven direct gevolgd wordt door een ‘MAAR! ……’

 

Van de diaconie

Collecte 27 november

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Collecte 4 december

Binnenlands diaconaat – Vrolijkheid voor jongeren in asielzoekerscentra

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. Om deze activiteiten draaiende te houden is uw steun nodig.

 

Ouderen Kerstmiddag

De ouderen kerstmiddag is op maandagmiddag 19 december en begint om 15.30 uur. Zet de datum alvast in uw agenda. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

 

Advent kalender

Op de site van www.protestantsekerk.nl kunt u gratis 1 exemplaar van de  advent kalender bestellen. U krijgt hem thuis gestuurd.

Ook kunt u zich hier aanmelden voor de online advent kalender. U krijgt dan dagelijks een bericht in de mailbox.

 

Dagboekje

Ook dit jaar wil de diaconie voor geïnteresseerden het dagboekje bestellen. U kunt dit opgeven bij Hilly Bindels via de mail: hillybindels@yahoo.com. Of u belt naar Hilly: 06-83086661. Graag snel doorgeven omdat de boekjes snel uitverkocht zijn.

 

Agenda

28 nov. en 5 dec.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

28 nov. Kerkenraad – 19:30 uur

29 nov. Gespreksgroep fam. Bos – 14:00 uur

14 dec. Oecumenia – 14:30 uur

 

Geslaagde “stamppottenavond”.

Na een tweetal jaren onderbreking heeft de activiteitencommissie op 19 november j.l  weer een heerlijke stamppottenavond kunnen organiseren. Dit jaar konden ook een aantal gastgezinnen uit Oekraïne kennismaken en genieten van onze Hollandse winterkost. Het was een heel gezellige avond.

 

De activiteitencommissie.

 

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is twee keer bij elkaar geweest. We hebben de nieuwe advieslijst van de PKN ontvangen en gaan hier mee verder.

 

Adri v.d. Wulp

 

Oecumenia

Woensdag 14 december is er weer Oecumenia. Zo vlak voor kerst gaan we natuurlijk weer een leuk kerststukje maken. Marleen Blom zal de middag verzorgen dus u hoeft, behalve een schaar of tangetje voor het knippen van groen, niets mee te nemen al het materiaal is aanwezig. De kosten voor deze gezellige, creatieve middag zijn € 5,00 euro.

U bent allen weer van harte welkom; woensdag 14 december om 14.30 uur in ’t Anker.

 

Team Oecumenia

 

Van de Kerkrentmeesters

We hebben de thermostaat in de kerk een paar graden lager gezet vanwege de hoge energiekosten. Misschien heeft u het al wel gemerkt en de jas aangehouden. Gelukkig hebben we nog niet te maken met echte winterse temperaturen. In de eerstvolgende kerkenraad gaan we bespreken wat te doen als dit wel het geval is.