Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 27 oktober, 3 en 6 november

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  27 oktober  2019
9.30  uur:  ds. mevr. G. van ’t Kruis, Nieuwveen
Viering Heilig Avondmaal en preekbespreking na de dienst
Collectes:  diaconie, pred.pl., rest.fonds

Zondag  3 november  2019
9.30 uur: ds. mevr. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

17.00 uur: sing-in
Collecte: alg.kerk.werk
 

Woensdag 6 november 2019
19.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Dankdag
Collectes: diaconie, kerk

Tevens inzameling van producten voor de voedselbank

 

 

 


In Memoriam Jan Kluinhaar

Op 7 sept. jl. overleed op 76-jarige leeftijd ons gemeentelid Jan Kluinhaar (Oude Nieuwveenseweg 22). Jan werd geboren in Aalsmeer en trouwde in 1965 met Diny. Er werden twee kinderen geboren: Saskia en Rolf. Jan was iemand die van mensen hield en hen altijd bijstond als het moeilijk was. Zo hebben zijn vrouw Diny en hun kinderen en ook anderen dat altijd mogen ervaren. Zij hebben prachtige herinneringen als een zorgzame echtgenoot en vader aan hem, die ze voor altijd in hun hart koesteren. Hij was ook dol op zijn kleinkinderen die later geboren werden. Jan had gouden handen, wat niet alleen zichtbaar was in zijn werk in de kassenbouw, maar ook op en rond zijn woonhuis, waar hij veel met eigen handen heeft vervaardigd. Daarnaast hield hij veel van de natuur, van paardrijden en genoot hij van de vakanties met zijn gezin en vrienden op Gran Canaria. Jan was iemand die graag zelf de regie over zijn leven wilde houden, zo stond hij in zijn kracht. Helaas werd hij getroffen door een ziekte, die zijn menszijn ook kwetsbaar maakte. Tijdens de afscheidsdienst op 13 sept. hebben we gelezen uit Psalm 23, over God die ons beschermt als we door moeilijke periodes gaan in ons leven. Dat is een troost waaruit Jan kon putten, het geloof gaf hem ook de kracht die hij nodig had om het vol te houden toen hij ziek werd. We wensen zijn vrouw Diny, de kinderen, hun partners, de kleinkinderen en allen die zich met Jan verbonden voelen, Gods kracht toe met dit verlies. Psalm 23: 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

 

In Memoriam Christina Hendrika (Tinie) van Vliet

Op 11 okt. overleed thuis, in de kring van haar familie op 91-jarige leeftijd, Tinie van Vliet. Tinie werd in 1927 geboren op een boerderij in Woubrugge.  Met haar ouders en zussen en broer verrichtte zij daar vele werkzaamheden. Die werkzaamheden werden voorgezet, nadat zij zelf ook trouwde met een boer, Henk van Vliet. Samen runden zij een boerderij in Leimuiden. Tinie en Henk kregen drie zoons, van wie de oudste de boerderij heeft overgenomen. Rond haar 40e werd Tinie getroffen door reuma, wat haar belemmerde tijdens haar werk. Toch is zij altijd dapper doorgegaan. Zoons Jan, Jaap en Henk trouwden en er kwamen zeven kleinzonen en inmiddels zijn er ook al negen achterkleinkinderen. 26  jaar geleden verhuisden Tinie en Henk naar Nieuwveen, en daar had Tinie het meteen naar haar zin. Het uitzicht aan de achterkant op een weiland gaf haar een vertrouwd gevoel. Toen Henk 7 jaar geleden overleed, bleef Tinie haar zelfstandigheid behouden; tot haar 89ste heeft zij alles zelf kunnen doen, zoals tuinieren, autorijden. Ook bezocht ze nog altijd Oecumenia. De laatste maanden van haar leven werden haar spieren meer en meer aangetast en ondervond zij zoveel pijn, dat zij korte tijd opgenomen werd in verpleeghuis Oudshoorn. Op 17 okt. namen we afscheid van Tinie met een dankdienst voor haar leven. “Mijn hulp komt van de Heer”, uit Psalm 121 stond centraal in deze dienst; dat was waar Tinie altijd op vertrouwde in haar leven. Wij wensen haar zoons en schoondochters, de klein- en achterkleinkinderen en verdere familie en bekenden Gods nabijheid toe.

 

Gespreksgroepen 40dagenreis

Als u dit Kerkblad leest, zijn we al op de helft van onze 40-dagenreis. Al drie weken met elkaar onderweg met de gespreksgroepen. Samen met God, die ons voedsel voor onderweg geeft, ons de richting wijst, als we het even niet meer weten, ons laat getuigen en ons naar onze bestemming leidt.

 

Preekbespreking 27 oktober

Op zondag 27 okt is er een preek met preekbespreking over één van de thema’s van de 40dagenreis die aan de orde zijn geweest in het studieboekje. Op deze manier hopen we de gespreksgroepen nog meer inhoud te geven. Ik nodig u van harte uit om na de dienst, bij een kop koffie of thee, bij deze preekbespreking aanwezig te zijn.  

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

.

Uit de kerkenraad

14 okt. vergaderde de kerkenraad. We keken terug op een goed georganiseerd en gezellig startweekend. Met een mooie dienst met het koor Spirit. Ook op dezelfde zondag een Kinderkerk, dit keer in Zevenhoven, waar veel belangstelling voor was. We evalueerden ook  de bijzondere oecumenische dienst in de sporthal in Zevenhoven. Wat een mensen zijn met dit initiatief bereikt! Wat de oecumene betreft besloten we ook het komende jaar met elkaar de vespers in de tijd voor Pasen, de openluchtdienst met Hemelvaart en de kerkenkraam op het Dorpsstraatfeest te organiseren. Kees Spek heeft, gezien zijn gezondheid, zijn ambt neer moeten leggen. Zijn taak wordt vooralsnog waargenomen door Leen Visser. De vacature scriba, die ontstaat per 1 jan., is nog niet vervuld. Er zijn en worden gemeenteleden benaderd maar helaas nog niet met positief resultaat. Het besluit werd genomen een commissie in het leven te roepen, bestaande uit kerkenraads- en andere gemeenteleden, die zich gaat buigen over de toekomst van onze gemeente in Nieuwveen. Wanneer ú daarvoor wordt benaderd, hopen we van harte dat u mee wilt denken in deze commissie. Het pastoraal team is bij elkaar geweest om de pastorale taken te bespreken. De diaconie kon melden dat de ziekenzondag prima was verlopen; iedereen die ervoor in aanmerking kwam kon een attentie krijgen. Tenslotte waren we blij met een geslaagd teamuitje naar orgelbouwer Reil, afgesloten met een gezamenlijke lunch.

 

Voor uw agenda

Maandag  28 oktober en 4 november: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Beide weken: gespreksgroepen 40dagenreis bij diverse gastgezinnen. Info: fam. Bindels, email: hillybindels@yahoo.com of tel. 530747.

Dinsdag 5 november: ouderengespreksgroep bij de fam. Bos. Info: email bosnell@net-products.nl of tel. 538911.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Avondmaalscollecte zondag 27 oktober: Bijbelzondag, breng de Bijbel dichtbij

Miljoenen mensen ter wereld hebben één grote wens: een bijbel in hun eigen taal. Deze Bijbelzondag vragen we dan ook uw hulp bij het verspreiden en vertalen van de Bijbel wereldwijd. Het Bijbelgenootschap nodigt ons uit om de kerken en christenen wereldwijd te helpen de Bijbel te gebruiken.

 

Collecte zondag 3 november: Beurzen voor 25 theologie-studenten

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Er studeren zo’n 130 studenten van 9 verschillende kerkgenootschappen. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook het omgaan met maatschappelijke vraagstukken zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

 

Collecte woensdag, 6 november: Dankdag

Dankdag: dankbaar om te kunnen delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Fijn dat wij in onze kerk weer wat extra’s mogen neerzetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij hopen ook dit jaar weer een flink aantal producten te verzamelen voor de voedselbank. Dat kan alleen met uw hulp. Tevens gaat de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag naar de voedselbank.