Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 28 april en 5 mei

 

 

Zondag  28 april  2019
9.30  uur:  dhr. J. Büchner, Amstelveen
Collectes: kerk, pred.pl., alg.kerk.werk

Zondag  5 mei 2019
9.30 uur: ds. J. van ’t Kruis, Doorn
Ontmoeting met koffie na de dienst
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.

 

Terugblik op de weg naar Pasen

We kunnen terugkijken op een prachtig veertigdagenproject samen met de RK-kerk in ons dorp en de Protestantse gemeente van Zevenhoven. We begonnen met een gezamenlijke Aswoensdagviering in de Nicolaaskerk met daarna vijf vespers in de Ontmoetingskerk, die goed bezocht zijn. In de Stille week was er een film te zien over het leven van Corrie ten Boom in de Protestantse kerk van Zevenhoven, en het gezamenlijke project eindigde met de viering van de Kruisweg in de Nicolaaskerk. Als je de veertigdagentijd op deze manier stap voor stap doorloopt, merk je dat je het intenser beleeft. Ik heb goede reacties gehoord, waarvan de strekking was dat we hiermee door moeten gaan. Op het moment dat u dit leest, is ook de Paasviering weer achter de rug en zijn we beland in de Paastijd, dat zijn de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. We vieren feest om de Opstanding!

 

Kansen voor de dorpskerk

Op woensdag 8 mei is er weer de jaarlijkse gemeenteavond. Naast de gebruikelijke agenda, zullen we op deze avond een filmpje bekijken over de dorpskerkenbeweging en daarna aan de hand van vragen in groepjes verder praten over de kansen voor onze eigen dorpskerk. U vindt een uitnodiging en agenda op een los blad in dit kerkblad.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Vanuit de kerkenraad

9 en 10 mei zijn er weer nascholingsdagen voor onze predikant. In noodgevallen is ds. Mariska Kloppenburg de vervanger, tel. 0172-471592.

.

Voor uw agenda

Maandag 29 april en 6 mei : Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 7 en donderdag 9 mei: ontmoeting met / lezing van de fam. Mager, 20.00 uur in de Dorpskerk, Zevenhoven. Woensdag 8 mei: gemeente-avond, 20.00 uur in ’t Anker. Zaterdag 18 mei: pannenkoekenavond vanaf 17.00 uur in ’t Anker.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

Uitnodiging voor dinsdag 7 en/of donderdag 9 mei 2019

“Zending in deze tijd” is de titel van de lezing die Rik Mager geeft tijdens de ringbijeenkomst op 9 mei. Tevens is er een informele bijeenkomst gepland op 7 mei. Tijdens beide bijeenkomsten zullen Rik en Carolien Mager verslag doen over hun lopende zendingsproject in Rwanda. Niet alleen leden van de kerkenraad, maar ook alle andere geïnteresseerden zijn welkom op beide bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen in de Dorpskerk, Dorpstraat 12, te Zevenhoven gehouden worden. Op beide dagen begint de bijeenkomst om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

 

Inloopochtenden

We hopen ook u te ontmoeten op maandagochtend in ’t Anker, tussen 10.00 en 11.30 uur. U kunt komen voor een praatje, voor de lekkere koffie, om een boek, puzzel of spelletje te lenen. U kunt binnenlopen wanneer u wilt en net zo lang blijven als u zin heeft. U kunt ook iemand meebrengen, die het ook gezellig vindt om met elkaar aan de koffie te zitten. Welkom!

 

Gezamenlijk pannenkoeken eten

Op zaterdag 18 mei organiseert de activiteiten commissie een pannenkoekenavond.

U wordt hier van harte voor uitgenodigd. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in ‘t Anker. Om 17.30 uur wordt het pannenkoekenbuffet geopend. Indien u een gast mee wilt nemen, deze is van harte welkom. Wij zorgen voor de pannenkoeken. Van u vragen we om iets te drinken mee te nemen. Het aanmeldingsformulier krijgt u nog. We hopen op een gezellige avond! De Activiteiten commissie.