Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 28 juni, 5 , 12 en 19 juli

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 juni

De dienst vervalt

Zondag 5 juli

9.30  uur: ds. M. Kloppenburg uit Rijnsaterwoude en ds. G. van ‘t Kruis
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan Vervark, 538977,

Zondag 12 juli
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan de Vries, 530377.

Zondag 19 juli
9.30 uur: ds. mevr. H. Hegeman, Nieuwveen
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Eric Hardsteen, 538744

 

Start van de diensten in de kerk vanaf 5 juli

Over een paar weken zal het weer mogelijk zijn om de kerk te bezoeken. Het is niet makkelijk om in deze tijden vol onrust de stap naar de kerk weer te maken. We moeten het weer met elkaar opbouwen, er weer aan wennen om het kerkgebouw te durven betreden. Het Godshuis, dat zo van waarde is voor ons als christenen.
Op 5 juli zal ik deze eerste dienst samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, in onze kerk verzorgen.
Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

 

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Van de diaconie

Collecte zondag 28 juni:

Opvang en hulp voor ontheemden – Colombia

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen zoals een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Mencoldes behartigt tevens de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer naar hun eigen regio en woonplaats. Samen met deze partnerorganisatie helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Uw bijdrage is van harte welkom.

Aangezien het nog niet mogelijk is de collecte in de kerk uit te voeren, graag uw gift storten op de bankrekening van de Diaconie van de PG Nieuwveen NL11RABO 0373 710 011

Collecte zondag 5 juli

Nederland – “Vakantietas” voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee of drie per klas! Dat moet anders en daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede. In deze periode ondersteunen we diaconieën via de actie “Vakantietas” met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat deze kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.

Spaardoosjes.

De 40-dagentijd hebben wij al lang achter de rug. De spaardoosjes, die aan het begin van de 40-dagentijd zijn uitgedeeld zijn we nog niet vergeten. U kunt deze nu na de dienst bij de uitgang inleveren.

De inloopochtenden

Op maandag 6 juli staat de deur van ‘t Anker weer van 10:00 tot 11.30 uur voor u open. Zoals reeds eerder vermeld in het vorig kerkblad; met in acht nemen van de “Coronaregels”.

 

Uit de kerkenraad

Bij dit kerkblad en/of via een andere weg ontvangt u informatie over de regels die we met elkaar moeten houden bij de herstart van de diensten. Vergeet u niet vooraf te melden dat u de dienst wilt bijwonen; uiterlijk 18:00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de dienst. Komt u vooral, zeker de eerste keer op 5 juli, op tijd. Het zal hier en daar wel wat onwennig zijn; niet automatisch op uw vertrouwde plek kunnen plaats nemen, niet kunnen zingen, geen rondgang van collectes, enz. Er zijn twee kosters aanwezig om dit alles in goede banen te leiden. Laten we dankbaar zijn dat we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen. Alvast een gezegende dienst toegewenst.

De vakantieperiode breekt weer aan. Onze predikant is in de periode van 6 t/m 26 juli daarom niet bereikbaar. U kunt dan bij urgente zaken contact opnemen met de scriba of één van de ouderlingen.

 

Agenda

29 juni: boeken ruilen in ‘t Anker

6, 13 en 20 juli: inloop ’t Anker.

Beiden van 10:00 tot 11:30 uur.