Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 28 oktober , 4en 7 november 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 oktober 2018
9.30  uur: Ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Dienst met preekbespreking
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Zondag  4 november 2018
9.30 uur: Ds. T. Wielsma, Uithoorn
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl., alg. kerk.werk
Ontmoeting met koffie na de dienst

17.00 uur: sing-in o.l.v. Dita Bos

 

Woensdag 7 november 2018
19.30 uur: Ds. A. Christ, Katwijk
Dankstond met inzameling voedsel
Collectes: diaconie, kerk.

Vruchten
God van dit leven,
van U komt al het goede.
Zaai in de akker van ons bestaan
het zaad van het geloof.

Leer ons werken
op de akker van de hoop.
Plant in ons hart
de boom van de liefde.

Opdat in ons groeit
wat waar en waardig is
en wij uw vruchten
zullen zijn.

Alfred Bronswijk

.

Uit de kerkenraad

8 oktober vergaderde de kerkenraad. Eerst was er tijd voor het bezinningsonderwerp waarbij de balans tussen de kerk als rustpunt en de vele werkzaamheden die moeten plaatsvinden besproken werd. Er kon worden teruggekeken op mooie diensten bij de ziekenzondag, de startzondag, de viering van het Heilig Avondmaal, de gezinsdienst en de sing-in. Wat was het fijn dat er twee maal een koor(tje) in ons midden was: het projectkoor uit de Ronde Venen en het kinderkoor Joy uit Gouda. Het startweekend was weer prima georganiseerd door de activiteitencommissie; ook vanaf deze plaats dank daarvoor. Aan het begin van het seizoen was er het jaargesprek met de predikant, zoals de PKN aan ons voorschrijft. Het verslag werd besproken waarbij duidelijk werd dat we veel met elkaar hebben gedeeld. De predikant deed op de vergadering verslag van haar werkzaamheden in de afgelopen maand. Zij had o.a. de nascholing gevolgd en vanuit de kerkenraad waren de heren Jan Vervark en Jan de Vries afgevaardigd naar de daarbij behorende kerkenraadsdag. Wederom is er uitgebreid gesproken over de op handen zijnde vacatures in de kerkenraad. Er zijn weer diverse mensen benaderd, maar het resultaat is nog niet positief. Bij verschijnen van dit kerkblad heeft u waarschijnlijk een brief ontvangen waarin de kerkenraad de urgentie duidelijk wil maken. De avond voor vluchtelingen op 7 september werd geëvalueerd; dank aan de organisatie! Het was een waardevolle avond. In 2019 zal er voor de 40-dagentijd een kalender te bestellen zijn, met voor iedere dag een stukje tekst. Achter in de kerk zullen intekenlijsten liggen; er wordt alleen besteld voor wie daar belangstelling voor heeft. Met de RKK in het dorp was er een gezamenlijke vergadering waarvan verslag werd gedaan. Het symposium op 14 november a.s. is het eerste dit seizoen wat gezamenlijk wordt georganiseerd.  Wat betreft het pastoraat is er in het team afgesproken dat de grens voor een bezoekje bij de verjaardag wordt opgetrokken naar 80 jaar, aangezien de groep anders te groot wordt. Een aantal predikanten uit de regio heeft een vervangingspool opgezet, waar onze predikant ook voor is gevraagd. Bij vakanties e.d. vervangen ze elkaar bij noodpastoraat. De herfstvakantie van onze predikant is van 3 t/m 10 november. De 1e waarnemer is ds. M. van der Zwaag uit Ter Aar en 2e waarnemer ds. J. Verschoof uit  Leimuiden. De diakenen konden melden dat de diaconieën uit de regio binnenkort bij elkaar komen i.v.m. het project in de 40-dagentijd. Het CvK vertelde dat het huis aan het Blauwe Reigerpad is verhuurd en de pastorie onder voorbehoud is verkocht. Het tweede deel van de privacywetgeving werd behandeld. Wat de jeugd betreft zijn er in 2019 4 i.p.v. 2 gezinsdiensten gepland. Tenslotte was er verslag van de Sage-vergadering, de Samenwerking kleine Gemeentes. Een belangrijk orgaan voor de toekomst. Al met al een volle vergadering maar in goede sfeer gehouden.

 

Voor uw agenda

Zaterdag 27 oktober: Orgelconcert in de kerk,vanaf 16.00 uur. Maandag 29 oktober en 5 november: Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Woensdag 14 november: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Woensdag 14 november: Symposium ‘Tafel van één?’ Over Avondmaal en eucharistie. 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte Werelddiaconaat 28 oktober: Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijv. het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

 

Collecte Dankdag 7 november voor de voedselbank

Dankdag:  de kans om te delen met mensen die het minder goed  hebben dan wij. Fijn dat wij in de kerk weer wat extra’s mogen neer zetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank . Wij zijn elk jaar weer trots en dankbaar met de hoeveelheid produkten die wij  weg mogen brengen voor de voedselbank. Wij hopen dat ook dit jaar weer te mogen doen. Dat kan alleen met uw hulp. Ook de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag gaat naar de voedselbank,

Bij voorbaat onze hartelijke dank , de diaconie.

 

Orgelconcert Knipscheerorgel

Bij de ingebruikname van het gerestaureerde Knipscheerorgel, vorig jaar september, werd de wens uitgesproken dit prachtige rijksmonument jaarlijks in het zonnetje te zetten. Wel nu,  daar wordt gehoor aan gegeven. Zaterdag 27 oktober wordt er door de vaste organisten van de kerk, Anton den Boer en Hanno Hommel een orgelconcert gegeven. Daaraan zullen ook een aantal muzikale vrienden meewerken. Het belooft een afwisselend concert te worden met zang, trompet en dwarsfluit. Op het programma staan werken van Händel, Mozart, Pergolesie en Purcel. Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. Entree gratis; na afloop is er een hapje en een drankje.