Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 2,9 en 13 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 2 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 9 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. E. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
Collectes: kerk

Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Livestream vanuit de Ontmoetingskerk met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Op 13 mei vieren we Hemelvaartsdag, de 40e dag na eerste Paasdag en tien dagen voor Pinksteren. De Hemelvaart lijkt een afscheid, maar ís het niet: met deze dag wordt Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons ingezet. Hij verlaat ons, maar toch is de diepere betekenis van Hemelvaart dezelfde als die van de Opstanding. Zo vormt Hemelvaart een eenheid met de Paastijd. Graag geef ik u Lied 667, een mooi Hemelvaartslied mee, het is geschreven door Sytze de Vries:

 

Hij leeft 

Hij leeft
naar de hemel gevaren,
vertaalt in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht. 

Hij leeft,
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint. 

Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond. 

Hij leeft, in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ’t Kruis

Nieuws van diaconie

Collecte 2 mei: Madagascar – HoverAid

HoverAid Madagascar werd in 2006 door Peter en Jantine van Buuren opgericht in samenwerking met HoverAid Engeland. Madagascar is een enorm eiland ter grootte van Frankrijk voor de oostkust van Afrika, maar veel plaatsen zijn er onbereikbaar. Daarom zijn de hovercrafts van Hoveraid het ideale transportmiddel om geïsoleerde bevolkingsgroepen te bereiken, medische zorg te bieden en projecten te ondersteunen op het gebied van onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Zo kunnen zij mensenlevens redden en armoede, ziektes en ondervoeding bestrijden. Met onze steun voor het werk van de fam. van Buuren en Hoveraid kunnen wij een verschil maken voor mensen in nood.

 

Bij de diensten

Nog steeds geldt dat u zich aan moet melden als u een dienst wilt bijwonen. Enkele dagen voor de dienst ontvangt u ook een email van onze predikant met een link om de dienst live mee te kunnen maken. We zijn heel blij dat daar goed gebruik van gemaakt wordt.

Helaas is het niet mogelijk om op Hemelvaartsdag een openluchtdienst te houden bij De Sfeerstal. Ook hebben we moeten besluiten, vanwege de beperking van het aantal bezoekers, het dit keer niet tezamen met onze katholieke broeders en zusters te vieren. U bent natuurlijk welkom in de Ontmoetingskerk en u kunt de dienst live volgen via de toegezonden link of rechtstreeks via onze website.

                                                                           

Uit de kerkenraad

Nu alvast willen wij uw aandacht vragen voor een te houden ledenvergadering op dinsdag 22 juni a.s. We willen dan die avond met name spreken over hoe verder nu we als gemeente vacant zijn. Daarbij zullen we ook betrekken de plannen die de Commissie Toekomst heeft uitgewerkt. Een belangrijke vergadering die ons allen aan het hart moet gaan. Wij hopen dan ook die avond veel gemeenteleden te mogen ontvangen. Als u mee wilt denken en praten over de toekomst van onze gemeente, noteer dan deze datum in uw agenda of op uw kalender. Uiteraard geldt ook hier onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, zal het afscheid van onze predikant op 27 juni a.s. plaatsvinden. Laten we hopen dat er dan voor wat betreft het aantal bezoekers wat meer mogelijk is zodat een ieder die dat wil bij het afscheid van Gonja aanwezig kan zijn.

 

Jan Vervark (scriba)