Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 29 oktober en 1 en 5 november 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 29 oktober 2023
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

 

Woensdag 1 november 2023
Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: dhr. F. Werkman, Amersfoort
Collectes: diaconie, kerk

Zondag 5 november 2023
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Meeleven

We bidden voor alle zieken. Met dit kleine zinnetje is veel gezegd. Velen weten zich hierdoor betrokken bij de gemeente en opgedragen aan onze hemelse Vader.

Bij dagelijkse zorg voor elkaar zit ook iets van “je eigen grenzen aangeven en bewaken”. Een mantelzorger geeft liefde, tijd en aandacht aan de ander. Daarbij is ook liefde, tijd en aandacht voor jezelf nodig. In balans blijven. Ook dat bidden we elkaar toe. Jezus geeft die ruimte met de woorden: Heb je naaste lief als jezelf.

Wilt u een pastoraal bezoek ontvangen? Ik kom graag. Laat het me weten via 06 – 33 64 32 83 of dominee@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl.

 

Kerkdiensten

Op 5 november gaat de preek over 2 Kronieken 5: 9. Lees het maar eens tevoren thuis. Als het gaat over het interieur van de tempel, staat er een kleine onopvallende maar belangrijke opmerking bij over de draagstokken van de ark van Gods verbond.

 

De Bijbelstudie

De gespreksgroep is op 16 oktober van start gegaan. Het is bij Ank en Leen Bos thuis (J. J.  Rooverstraat 2, Nieuwveen). De eerste keer was op een ochtend. Afgesproken is de overige 9 bijeenkomst op maandagmiddagen te laten plaatsvinden van 14.30 tot 16.00 uur. De volgende data zijn 30 okt, 13 en 27 nov, 11 dec,  15 en 29 januari, 12 en 26 februari en de laatste is op 11 maart.

 

Van de diaconie

 

Collecte dankdag 1 november

De voedselbank

Dankdag: dankbaar om te kunnen delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Fijn dat wij in onze kerk weer wat extra’s mogen neerzetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij hopen ook dit jaar weer een flink aantal producten te verzamelen voor de voedselbank. Dat kan alleen met uw hulp. Tevens gaat de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag naar de voedselbank.

 

Collecte 5 november

Columbia – Sociaal bewogen predikanten opleiden