Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 29 september en 6 oktober 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  29 september 2019
9.30  uur: prop. mevr. M. de Goei, Amersfoort  
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds
 

Zondag  6 oktober 2019
10.00 uur: oecumenische startdienst van de 40 dagen reis
in Sporthal de Vlijt, Zevenhoven.

Ds. J. van Dijk, ds. G. van ’t Kruis, pastor A. van Aarle.

In samenwerking met basisschool De Diamant en de band Seven.

Er is dus geen dienst in de Ontmoetingskerk.

 

40dagenreis 6 oktober-15 november

We kijken uit naar de gezamenlijke school- & kerkdienst die op 6 oktober in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven zal plaatsvinden. Bij deze dienst krijgt u ook de studiegids en het dagboekje voor de gespreksgroepen mee. De inschrijving voor de groepen is momenteel al gesloten, maar mocht u toch nog mee willen doen, kunt u dat altijd aangeven.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

.

Uit de kerkenraad

Begin januari gaat Jannemarie Spelt weer aan de slag om het preekrooster 2021 (!) te maken. Wanneer u de naam heeft van een kandidaat of predikant waarvan u wilt dat hij/zij een keer bij ons voorgaat, kunt u dit doorgeven aan haar. Het is wel noodzakelijk dat u een telefoonnummer en/of emailadres van de betreffende persoon weet. U kunt Jannemarie mailen via dickspelt@gmail.com of bellen in de maanden november en december: 539735. U heeft dus voldoende tijd om erover na te denken. Wilt u wel bedenken dat Jannemarie de betreffende predikant kan vragen maar dat niet is gezegd dat hij of zij ook wil/kan komen.

In de glossy ‘Waarom’ die u i.v.m. de 40 dagenreis onlangs hebt ontvangen staat in de agenda op pagina 35 een foutje. Op zondag 3 november staat ds. T.Wielsma als predikant, dit moet zijn ds. mevr. E. Mandemaker. Ds. Wielsma gaat voor in de dankdienst op 6 november.

Zaterdag 12 oktober is het teamuitje van de kerkenraad. Deze keer gaan we op bezoek bij de fa. Reil, orgelbouwer, en genieten we daarna van een gezamenlijke lunch.

 

Voor uw agenda

Maandag 30 september en 7 oktober: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Vanaf maandag 7 oktober: gespreksgroepen 40dagenreis bij diverse gastgezinnen. Info: fam. Bindels, email: hillybindels@yahoo.com of tel. 530747.

Woensdag 9 oktober: Oecumenia in ’t Anker vanaf 14.30 uur.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte zondag 29 september: Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië

Moldavië internationale ouderendag: collecte kerk in actie (werelddiaconaat). In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er helemaal alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Door deze collecte in de deelnemende kerken kunnen wellicht 400 ouderen liefdevol thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te bieden.

Vooraankondiging collecte zondag 13 oktober

Vanwege de gezamenlijke kerkdienst in de Vlijt, Zevenhoven, op zondag 6 oktober, is de collecte i.v.m. Israëlzondag verplaatst naar 13 oktober.

De diaconie.

 

Wereldwinkelkraam in het startweekend

De wereldwinkel, die gevestigd is in de Reghthuystoren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop, had ook dit jaar in het startweekend een kraam in ’t Anker. Velen hadden er op gerekend om iets te kopen: van koffie tot chocola, van serviesgoed tot sieraden, van kindercadeautjes tot doppers….. Uiteindelijk was de prachtige opbrengst van de kraam

€304,50! Namens de producenten in de ontwikkelingslanden heel hartelijk dank! Dankzij uw aankoop krijgen zij een eerlijke prijs. Eerlijk betekent dat de mensen zoveel loon krijgen voor hun werk dat ze voedsel, kleding, een huis, de school voor de kinderen én de dokter kunnen betalen, als dat nodig is. Wilt u vaker een fair trade product in de wereldwinkel kopen? De winkel in de toren is geopend op woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Hartelijk welkom!

Ans Hardsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Oecumenia

Woensdag 9 oktober is er weer Oecumenia. Deze middag maken we een herfststukje voor op tafel.  Met de herfst voor de deur een leuke activiteit dachten wij. Het wordt gemaakt van droog materiaal dus u heeft er ook volgend jaar nog plezier van! Heeft u zelf een lijmpistool dan kunt u die meenemen. Er wordt ook deze keer een kleine bijdrage van u gevraagd van €2.50. U bent van harte welkom, woensdag 9 oktober om 14.30 in ‘t Anker!

Team Oecumenia.