Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 29mei en 5 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 29 mei 2022
9.30  uur:  diaken A. van Aarle, Langeraar

Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.

Zondag 5 juni 2022
Pinksteren
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
Na afloop koffiedrinken

 

Uit de gemeente

Voor de leerlingen die in de afgelopen tijd examen gedaan hebben hopen we op goede resultaten en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Je weet zelf wel of je hard of minder hard hebt gewerkt, maar hopelijk wordt dat werken door God gezegend.

 

ds. T.C. Wielsma

Bij de diensten

Zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is ds. Baane uit Alphen a.d. Rijn onze gastpredikant. Voor de meeste van ons geen onbekend gezicht. Bijzonder dat de voormalig predikant van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen, na zijn emeritaat in oktober 1998, bereid is bij ons voor te gaan en daar nog de gezondheid en kracht voor heeft.

 

Van diaconie

Collecte zondag 29 mei

Diaconaat – ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. Met uw steun kunnen zij dit programma draaiende houden.

 

Collecte zondag, 5 juni

Zuid-Afrika – Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethodes de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. Uw financiële steun zal bijdragen aan deze verbetering. 

 

Agenda

30 mei – 10:00 uur: Inloop ’t Anker

30 mei – 19:30 uur: kerkenraad

30 juni – 20:00 uur: gemeenteavond

 

Uit de kerkenraad

Maandag 30 mei vergadert de kerkenraad weer. We zullen dan de visie van onze gemeente, die is opgesteld n.a.v. de reacties uit de laatst gehouden gemeenteavond, bespreken en vaststellen. Dit geldt ook voor de profielen die zijn gemaakt van onze gemeente en van de te beroepen predikant. We hopen dan ook dat het duidelijk wordt wie zitting nemen in de beroepingscommissie. Binnenkort is er ook weer een overleg met een delegatie van de kerkenraad van Zevenhoven.

Om u op de hoogte te stellen over het verloop van de beroepingsprocedure en om andere belangrijk zaken met u te delen en te bespreken, houden we op DV 30 juni weer een gemeenteavond. Misschien goed om dit nu alvast in uw agenda of op de kalender te zetten.

Mocht u wat willen melden of heeft u vragen, dan horen wij dat graag.

 

Van de Commissie Kerkrentmeesters

Binnenkort wordt het toilet in de kerk vernieuwd. Dit zal wel enige overlast en rommel geven met name in de consistorie. We zullen er wel voor zorgen dat het toilet op de zondagen gewoon gebruikt kan worden.

Pas kregen we een melding dat mensen de begraafplaats niet op konden omdat tegen het hek fietsen geplaatst waren. Wilt u als u de fietsen niet meer naast de toren kunt zetten deze dan in het poortje naast de begraafplaats (tegen de schutting) neerzetten?

 

Jan Vervark