Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 30 oktober , 2 en 6 november

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 oktober 2022
9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: kerk, predikantsplaat, dakrenovatie

Woensdag 2 november 2022
Dankdag gewas en arbeid
19.30  uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, kerk, onderhoud gebouwen

Zondag 6 november 2022
9:30 uur: dhr. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken 

Meeleven

Zo regelmatig horen we weer van gemeenteleden die getroffen zijn door het Covid-virus. Gelukkig geen ernstige ziektegevallen maar wel heel vervelend en vaak ook met langdurige klachten nadien. Beterschap voor allen die dit is overkomen.

U weet toch dat u altijd iemand van de kerkenraad kunt bellen als u een bezoekje wilt?

 

Bij de diensten

De dankdienst voor gewas en arbeid zal weer in het teken staan van onze dankbaarheid voor al het goede en de overvloed van onze inspanningen. Ons daarbij realiserend dat dit alles dankzij Gods Zegen is verkregen. De liturgietafel zal weer mooi gedekt worden met allerlei producten van het land. Ook dit jaar willen we weer een bijdrage geven aan de Voedselbank (zie hierna bij diaconie).

 

Agenda

31 okt. en 7 nov.: Inloop ’t Anker vanaf 10:00 uur

1 nov.: gespreksgroep fam. Bos, 14:00 uur

19 nov.: stamppot eten, ‘t Anker

 

Van de diaconie

 

Collecte zondag 30 oktober

Pakistan – Opstaan voor een menswaardig bestaan

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze

opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden.

Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.

 

Collecte woensdag 2 november

Voedselbank

Dankdag: dankbaar om te kunnen delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Fijn dat wij in onze kerk weer wat extra’s mogen neerzetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij hopen ook dit jaar weer een flink aantal producten te verzamelen voor de voedselbank. Dat kan alleen met uw hulp. Tevens gaat de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag naar de voedselbank.

 

Collecte zondag 6 november

Zambia – Uitzending Thijs en Marike Blok

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken,

mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

 

Sinterklaasfeest voedselbank Kaag & Braasem en Nieuwkoop

De diaconie kreeg een vraag binnen van de voedselbank om een donatie te geven voor het Sinterklaasfeest voor de kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Dit gaat via St. Samen Voor Sint die hiervoor dit jaar de voedselbank hebben uitgekozen .Het gaat ongeveer over 110 kinderen. (basisschool leeftijd)

De diaconie heeft hier haar medewerking aan verleend en een gift van € 50.00 overgemaakt.

 

Van de kerkenraad

Na alvast wil ik de aandacht vestigen op de gedachtenisdienst die we op 20 november D.V. zullen houden. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we aandacht schenken aan de gemeenteleden die het afgelopen zijn overleden. Familie en nabestaanden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ook anderen die tijdens deze dienst een dierbare willen gedenken, krijgen de gelegenheid voor in de kerk een kaarsje aan te steken. Voorganger is die zondag ds. Moll uit Sassenheim.

Vorige keer stond in het kerkblad vermeld dat de vacature van predikant(e) voor onze gemeente op de landelijke site van de PKN en onze eigen website zou worden opgenomen.

Heeft u die al eens bekeken? Een aanrader voor u als lid van onze gemeente!

 

Stampotten eten in ’t Anker op zaterdag 19 november

De activiteitencommissie is van plan om zaterdagavond 19 november een stamppottenavond te organiseren in ‘t Anker. U krijgt daar nog bericht van maar u kunt het alvast in de agenda zetten!

 

De activiteitencommissie