Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 30 sept en 7 oktober

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  30 september 2018
9.30  uur:  ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds

Zondag  7 oktober  2018
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Israëlzondag / Gezinsdienst m.m.v. kinderkoor Joy, Gouda
Collectes: diaconie, jeugdwerk, alg.kerk.werk
Ontmoeting met koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: sing-in o.l.v. Anke Bos

Collecte: alg.kerk.werk

Van de predikant

Graag wil ik u er nogmaals op wijzen dat u mij persoonlijk kunt benaderen en bellen, mijn telefoonnummer staat hierboven aangegeven. In geval ik uw telefoontje niet direct kan beantwoorden, spreekt u dan een boodschap voor mij in. Onderstaand lied, op de startzondag door het projectkoor uit de Ronde Venen ten gehore gebracht, is mensen vaak tot troost:

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heengeslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

 

Gezinsdienst op 7 oktober

Het thema van de gezinsdienst op 7 oktober a.s. is: “Ga met God”. We volgen Abraham op zijn reis, een reis die hij niet zonder God wil maken. De verkondiging wordt verluchtigd met een beamerpresentatie en Tessa en Mart doen de schriftlezing. Het is een feestelijke dienst waarin ook het kinderkoor Joy uit Gouda bij ons komt zingen. Kom deze zondag, ook Israëlzondag, met ons meevieren!

Hartelijke groet, Gonja van ’t Kruis

 

Sing-in op 7 oktober    

Zoals eerder aangekondigd zullen de sing-ins op een nieuw tijdstip plaatsvinden: 17.00 uur.

Zondag 7 oktober zal de eerste keer zijn. Anke Bos heeft dit uurtje de leiding. Of Anton den Boer of Hanno Hommel organist is, is mij op moment van schrijven nog niet bekend. Houdt u ervan om met elkaar te zingen? Wilt u graag dat ene lied zingen uit het nieuwe liedboek wat u zo mooi vindt of dat andere lied uit onze eigen bundel wat u vaak loopt te neuriën? Pak uw kans; u mag mede bepalen wat er tijdens de sing-in gezongen wordt. Van harte welkom!

 

Voor uw agenda

Maandag 1 en 8 oktober: inloopochtend in t Anker van 10.00 – 11.30 uur. Dinsdag 2 oktober: start gespreksgroepen (middaggroep aanvang: 14:00 uur, J. J. Rooversstraat 2, avondgroepen: 20:00 uur dinsdag op Blokland 25 en woensdag op Bruningsstraat 21). Zondag 7 oktober : sing-in op het nieuwe tijdstip: 17.00 uur. Maandag 8 oktober: kerkenraadsvergadering in ’t Anker, 19.30 uur. Woensdag 10 oktober: Oecumenia in ’t Anker, 14.30 uur. Woensdagavond 14 november: Symposium Tafel van één? (Over avondmaal en eucharistie) in de kerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte 30 sept. Heilig Avond maal, Mercy Ships

In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar de negentienjarige Don Stephens met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO) verblijft. Terwijl ze schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar hoort Don een gebed dat zijn leven voor altijd zou veranderen. Het gebed is van een meisje dat bidt om een ziekenhuisschip, gevuld met vrijwilligers en medische apparatuur, om hulp te bieden aan mensen in nood. Dertien jaar later start Don Stephens een avontuur dat leidt tot het oprichten van Mercy Ships. Don gaat samen met een team van JmeO op zoek naar een geschikt zeeschip om zijn droom van een ziekenhuisschip voor de allerarmsten werkelijkheid te zien worden. In 1978 wordt zijn droom realiteit met de aankoop van het eerste schip, de Anastasis. In de jaren daarna komen er meer schepen bij, zoals de Island Mercy en de Caribbean Mercy. Deze schepen zijn ingezet in verschillende werelddelen, zoals Azië en Centraal-Amerika. De Anastasis is voornamelijk in Afrika ingezet.  Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen. Er wordt op dit moment een nieuw schip gebouwd, zodat dit ook ingezet kan worden om hulpverlening te bieden in Afrika. Deze Avondmaalscollecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 

Collecte Kerk en Israël 7 oktober 2018

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met  dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël. Alvast bedankt namens de diaconie.

 

Inloopochtenden

In het Anker iedere maandagmorgen van 10.00 t/m 11.30 uur, samen met Tom in de buurt van 10.30 t/m 11.00 uur  met advies. Ook kunt u een boek en/of spel lenen en dat alles onder het genot van koffie/thee met gezellige mensen. Kom ook eens langs; voel je welkom!!

 

Oecumenia

Helaas was onze drijvende kracht achter de bingomiddag, Jopie van Leeuwen, deze keer verhinderd. Ze moet revalideren na een knieoperatie, wij wensen haar dan ook een voorspoedig herstel toe! Fijn dat we een aantal nieuwe gezichten mochten begroeten, weet dat u welkom bent! De volgende Oecumenia is op woensdagmiddag 10 oktober, 14.30 uur. Het is de bedoeling dat we dan een hart van hout maken, leuk om op te hangen! Om dit te bekostigen vragen wij om een kleine bijdrage van €3,00. Heeft u zin in een creatieve middag? Kom dan gezellig naar ‘t Anker!

Team Oecumenia.