Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 3,6, 10, 13, 14 en 15 april 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 3 april 2022
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 6 april 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven

Zondag 10 april 2022
6e zondag 40-dagentijd – Palmpasen
9.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, pred.pl., verw.kst

Woensdag 13 april 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. v. Aarle, Langeraar

Witte Donderdag 14 april 2022
Viering Heilig Avondmaal
19:30 uur: ds. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfds.

Goede Vrijdag 15 april 2022
19:30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Muziek: gedeelten uit de Matteus Passion

 

Meeleven

Van ds. Wielsma kreeg ik het bericht dat hij bezoekjes heeft gebracht bij mevr. Van den Hul en Klazien Kok. Het waren goede gesprekken en beiden maken het goed. Ook heeft hij mevr.  Veenstra bezocht op de afdeling ‘De Oever’ in het Alrijneziekenhuis in Alphen. Het was heel fijn dat ze nu goed uit haar woorden kon komen en belangstelling toonde voor veel zaken.

Nog 14 dagen en dan zitten we alweer midden in de Stille Week. Wat gaat de tijd toch snel! We hebben al kunnen genieten van prachtige lentedagen. Maar ook zijn daar de zorgen over de strijd in Oekraïne. Het lijkt wel of de dagen daardoor nog sneller door je handen vliegen. We hoorden dat een aantal vluchtelingen inmiddels onderdak heeft gevonden bij leden van onze gemeente. Prachtig dat deze mensen zo warm ontvangen worden. Maar het is soms ook moeilijk als ze alleen maar Oekraïns spreken. We wensen gastgezinnen geduld, wijsheid en liefde toe bij alles waar ze in de opvang tegenaan lopen.

 

Bij de diensten

Witte Donderdag willen we weer het avondmaal aan tafel vieren. Nu alle coronamaatregelen zijn vervallen kan dit wel weer. Wel blijven we de wijn uit kleine cupjes drinken. De beker zal wel als symbool door de voorganger gebruikt worden. Er zullen daarna twee schalen rond gaan waaruit u een cupje kunt nemen.

Voor Goede Vrijdag is er al contact geweest met ds. Koolhaas over de invulling van de dienst met gedeelten uit de Matteus Passion. Na het doven van de Paaskaars zullen we weer stil worden; altijd weer een indrukwekkend moment. Er wordt niet gecollecteerd. Om de tekst van de gezongen gedeelten goed te kunnen volgen, zal de hele dienst via de beamer worden geprojecteerd.

’s Middags is de Kruisweg in de H. Johannes Geboorte Kerk van Zevenhoven. Het programma rond de 40-dagentijd van de gezamenlijke kerken in Nieuwveen en Zevenhoven wordt hiermee afgesloten. In de Katholieke Kerk is het lopen langs de 14 afbeeldingen van het lijden van Jezus op Goede Vrijdag een eeuwenoude traditie. Bij iedere afbeelding wordt en moment stil gestaan en spreekt de voorganger een korte intentie uit. De dienst begint om 16:00 uur. U bent van harte welkom.

Op 1e Paasdag beginnen we met een gezamenlijk ontbijt in ’t Anker. U heeft daarvoor een uitnodiging gehad. Vergeet u zich niet op te geven?

 

Van de kerkenraad

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde gemeenteavond. Door Mariska werden we uitgedaagd onze ideeën te geven over hoe we nu gemeente zijn en wat we nog daaraan zouden willen toevoegen. Ook konden we op een groot vel aangeven wat we belangrijk vinden bij het opstellen van een profiel voor een nieuwe predikant. Kortom voldoen informatie voor onze kerkenraad om aan de slag te gaan. De avond werd besloten met gebed en het gezamenlijk zingen van het avondlied; ‘de dag door Uwe gunst ontvangen’(248). Later volgt er nog een uitgebreid verslag van deze avond.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Van de diaconie

Collecte 3 april Indonesië – straatkinderen:

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie “Dream house” kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. “Dream house” wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

 

Palmpasencollecte 10 april PaasChallenge:

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Uw steun is van harte welkom.

 

Witte Donderdag 14 april Mercy Ships:

Mercy Ships staat erom bekend dat zij een aantal ziekenhuisschepen hebben die bemand zijn met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden: “Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien”.  Zij geven echter niet alleen medische zorg, maar zorgen ook voor het trainen van medische professionals. In ontwikkelingslanden is er een zwaar tekort aan chirurgen en wanneer een chirurg wordt getraind is dat een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Om dit te kunnen blijven realiseren is uw steun hard nodig.

 

Agenda

4 en 11 april – 10:00 uur: Inloop ‘t Anker

13 april – 14:30 uur: Oecumenia ‘t Anker

15 april – 15:00 uur: Kruisweg, RK kerk Zevenhoven.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 13 april bent u van harte welkom in ’t Anker voor het maken van een creatief stukje in Paassfeer. Bent u niet zo creatief? Marleen Blom zal net als twee jaar geleden de middag verzorgen zodat we verzekerd zijn van een leuk eindresultaat.

Wilt u een schaar en een kwastje meenemen? Ook voor deze middag vragen we een bijdrage van € 2.50

We hopen u allen weer te ontmoeten om 14:30 in ’t Anker!

 

Team Oecumenia

 

Afsluiting gespreksgroep

De (ouderen) gespreksgroep heeft het seizoen afgesloten met een ‘afscheidsdiner’ ten huize van de familie L. Bos. Het was een geweldige avond waar een zeer goede sfeer heerste en waarin heel wat is afgepraat. Ook is afgesproken het volgend seizoen weer bij elkaar te komen. Ds. Wielsma heeft zich weer beschikbaar gesteld om daar leiding aan te geven.

 

The Passion Zevenhoven

Met de uitvoering van The Passion op 8 en 9 april wordt het verhaal verteld en gezongen over de laatste dagen en uren van het leven van Jezus Christus. Sporthal De Vlijt, Zevenhoven; aanvang 20:00 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar: www.thepassionzevenhoven.nl.