Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 4,11 en 14 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  4 februari 2024
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Rijsenhout
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag  11 februari 2024
Herverbintenis ambtsdragers
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 14 februari 2024
Aswoensdag; oecumenische viering
19:00 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Heilige Nicolaaskerk Nieuwveen
 

Meeleven

Gaandeweg in de loop van de tijd maak ik kennis met gemeenteleden thuis. Meestal bel ik tevoren om een afspraak te maken. Soms blijkt het telefoonnummer niet meer actueel. Dan lukt het niet om telefonisch een afspraak te maken. Dan zijn er wel weer andere manieren om in contact te komen. Eén van die manieren is, dat u mij belt als er nog geen kennismakingsbezoek is geweest. Mijn nummer is 06 – 33 64 32 83. Bel gerust om een afspraak te maken. Graag zelfs. U helpt me daarmee. Ik kom graag kennismaken.

Bij de diensten

Op 11 februari 2024 vindt de kerkdienst plaats, waarin vier ambtsdragers herbevestigd worden in hun dienst.  Fijn, dat Jan de Vries, Nelly van Eijk, Bea de Visser en Eric Hardsteen bereid zijn door te gaan. Hartelijk dank aan hen. Hartelijk dank aan God.

 

Op 3 maart is de ontmoetingsdienst.  Behalve over bloemen gaat het ook een beetje over ananas en denappels. Hier volgt een tip voor jullie, beste kerkgangers en beste kijkers thuis. Zie je ergens een complete ananas, bijvoorbeeld in de winkel? Kijk dan hoe prachtig de schil in elkaar zit: schuine rijen van kleine schildjes. Hoeveel rijen tel je? Ik had gekleurd plakband meegenomen om een rij die ik al geteld had af te plakken. Een medewerker in de winkel vroeg me verbaasd: Wat ben je aan het doen? Ik zei: een preek voorbereiden.  Gekleurde plakbandjes linksom en ook rechtsom … de hele ananas vol geplakt. Er is zoveel moois te ontdekken in de natuur.   Op 3 maart voeren we samen de oproep van Jezus nogal letterlijk uit: “Kijk naar de bloemen. Kijk naar de mooie dingen, de schoonheid in de natuur.” Lees het maar eens na in Mattheus 6 vers 28 tm 34.

 

Oecumenisch project 40-dagen-tijd

Met de kerken van Zevenhoven en Nieuwveen zijn er voor de lijdenstijd weer gezamenlijke activiteiten georganiseerd. ‘Gaat u deze dagen met ons mee op reis?’ is de vraag. Bij dit kerkblad (of mogelijk later) krijgt u een flyer met een overzicht van wat er plaats zal vinden. Doet u mee en komt u ook in beweging? Een zinvolle periode om naar Pasen toe te leven.

 

Van de diaconie

 

Collecte 4 februari 2024

Bangladesh – Beter bestand tegen klimaatverandering

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

 

Collecte 11 februari 2024

Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

 

Agenda

5 en 12 februari: Inloop ’t  Anker – 10:00 uur.

12 februari: bijbelstudiegroep fam. Bos – 14:30 uur

14 februari: oecumenia ’t Anker -14:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Wat hebben we weer een prachtig resultaat bereikt met onze actie kerkbalans 2024! Voor dit jaar heeft u toegezegd totaal rond de € 39.000 te zullen bijdragen voor het werk in onze gemeente. Daarmee zitten we zelfs iets boven het begrote bedrag. Het is mooi om te merken dat naast de vele activiteiten en het omzien naar elkaar binnen onze gemeente en ons dorp  ook oog is voor het noodzakelijke financiële deel van het gemeentezijn.

Allen die aan deze actie hun steentje hebben bijgedragen; hartelijk dank!

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Jan Vervark

 

Oecumenia

Woensdag 14 februari is er weer Oecumenia in ’t Anker. Er staat deze keer een creatieve middag op het programma, we gaan van een simpel potje een leuk vaasje maken door het te beplakken met knijpers. Heeft u thuis glazen potjes van ongeveer 9 cm hoog, b.v van appelmoes, wilt u die dan meenemen?

Voor deze geheel verzorgde middag wij vragen weer een bijdrage van € 4,00. U bent van harte welkom, om 14.30 staat de koffie en thee klaar met wat lekkers!

 

Team Oecumenia

 

Prachtig weerzien!

Beste gemeenteleden in Nieuwveen, wat mij betreft was het een warm en hartelijk weerzien, toen we in december aanwezig waren in het Anker voor de banketactie. Zoals jullie weten, hopen we deze zomer vanuit de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, die ik op dit moment mag dienen, met vijftig jongeren en leiding via World Servants naar Ghana en Zambia te gaan om te bouwen aan verandering. Heel concreet bouwen we er schoollokalen, maar daarnaast zullen we er de plaatselijke bevolking ontmoeten en hopen er veel te leren. Voor deze projecten is heel veel geld nodig: het streefbedrag ligt rond de 150.000 euro. Om dit bedrag bij elkaar te verdienen zijn er allerlei acties gestart, zoals een autowas-actie, een benefiet poppentheater en ook een banketactie. Ook vanuit jullie gemeente hebben jullie hieraan een steentje bijgedragen. Er is maar liefst voor 850 euro verkocht waarvan door goede afspraken met de bakker een groot deel naar ons project gestort kon worden. Daarnaast kregen we van velen van jullie nog een gift. We willen jullie hier hartelijk voor bedanken en hopen elkaar later te ontmoeten. Van harte Gods zegen toegewenst!

 

Met vriendelijke groeten,

Ds. Johan Sparreboom