Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 5, 8, 12 en 15 maart 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 5 maart 2023
2e zondag van de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Rijsenhout
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 8 maart 2023
Biddag voor gewas en arbeid
19:00 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 12 maart 2023
3e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
Muzikale medewerking ‘Ursula-band’

Woensdag 15 maart 2023
Oecumenische activiteiten 40-dagentijd: vesper
19:00 uur: o.l.v. ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Ontmoetingskerk Nieuwveen

 

Uit de kerkenraad

We zijn heel blij te kunnen melden dat in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevr. Bos-Nell is voorzien. We hebben dhr. E. Hoekstra, Oude Nieuwveenseweg 13, bereid gevonden toe te treden tot de kerkenraad. Hij zal het ambt van ouderling op zich nemen. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht (binnen 14 dagen) zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 19 maart a.s.

Maandag 13 maart vergadert de kerkenraad. Mocht u nog zaken aan de orde willen stellen of vragen hebben dan horen wij dat graag.

 

Bij de diensten

Zondag 5 maart zal onze voormalige predikante ds. Gonja van ’t Kruis voorgaan. Na zo’n lange tijd een hernieuwde ontmoeting. We zien er naar uit en wellicht dat er na afloop tijdens het koffiedrinken gelegenheid is nog een gesprekje met haar aan te knopen.

De dienst op biddag, woensdag 8 maart, begint om 19:00 uur. Deze viering is onderdeel van het 40-dagenproject van de gezamenlijke kerken in Nieuwveen en Zevenhoven.

Zondag 12 maart zal de Ursulaband aan de viering meewerken. Al weken zijn zij zich aan het voorbereiden op deze dienst. Ze kijken er echt naar uit. De gemeentezang is in overleg met ds. Wielsma afgestemd op hun repertoire. Het wordt vast een vrolijke en spontane ontmoeting die zondag.

 

Van de diaconie

 

Collecte 5 maart

Palestina – Samen bijbel lezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan

2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende

organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

 

Collecte biddag 8 maart

Ghana – Een beter inkomen voor boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en de notenboter te krijgen.

 

Collecte 12 maart 2023

Binnenlands diaconaat – Rudolfstichting – De Glind

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren in Jeugddorp De Glind. We bieden uithuisgeplaatste kinderen een stimulerende leefomgeving waarin zij allereerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op en werken aan hun toekomst. Wij kunnen uw hulp bij dit prachtige werk van het binnenlands diaconaat goed gebruiken.

 

Spaardoosjes

Op zondag, 26 februari, zijn de spaardoosjes uitgedeeld. In deze 40dagentijd bent u weer in de gelegenheid om voor een goed doel te sparen. Dit jaar betreft het steun voor kwetsbare mensen in Moldavië.

Mocht u nog geen doosje hebben, vóór in de kerk ligt nog een stapeltje waarvan u er zo één kunt afpakken. De gevulde doosjes kunnen op 1ste Paasdag ingeleverd worden in de kerk.

 

Deelkastje bij de Ontmoetingskerk te Nieuwveen

De diaconie van “de Ontmoetingskerk’ te Nieuwveen heeft links naast  de kerktoren een deelkastje geplaatst. Door de stijgende prijzen van boodschappen en energie zijn er steeds meer mensen die moeilijk kunnen rondkomen. Niet iedereen komt in aanmerking voor de voedselbank en er is nog steeds schaamte voor armoede en geldzorgen.

We zien overal deelkastjes, en nu dus één naast de kerktoren van ”de Ontmoetingskerk” in Nieuwveen. De bedoeling van dit kastje is, dat mensen die moeilijk kunnen rondkomen er spullen uit kunnen halen. Maar het is ook mooi, dat mensen er spullen in kunnen leggen.

Het gaat niet alleen om voedsel, maar ook om producten voor persoonlijke verzorging, zoals shampoo, tandpasta, menstruatie artikelen. Het mes snijdt aan twee kanten: we gaan de voedselverspilling tegen en helpen de mensen die het  financieel  moeilijk hebben.

Het is fijn als we elkaar kunnen helpen!

 

Agenda

6 en 13 maart: Inloop ‘t Anker-  vanaf 10:00 uur

7 maart: gespreksgroep fam. Bos

8 maart: Oecumenia – 14:30 uur ‘t Anker

11 maart: vrijwilligersavond ’t Anker – 17:00 uur

13 maart: kerkenraad – 19:30 uur in ‘t Anker

 

 

Oecumenia

Woensdag 8 maart is er weer Oecumenia, wij organiseren dan een gezellige spelletjesmiddag.

Houdt u van spelletjes zoals klaverjassen, sjoelen, rummikub of scrabble kom dan naar ’t Anker en doe mee!

Voor deze geheel verzorgde middag vragen wij een bijdrage van € 3.00.

Om 14.30 staat de koffie/thee klaar en bent u weer van harte welkom!

 

Team Oecumenia

 

Activiteitencommissie

Het is alweer enkele jaren geleden dat we een zogenaamde vrijwilligersavond hebben georganiseerd. Voor allen die zich in onze gemeente inzetten, (en dat zijn we allemaal toch?) is er op 11 maart een avond in ’t Anker. Vanaf 17:00 uur bent u welkom. Na een drankje worden er heerlijke pannenkoeken geserveerd. Welkom! Graag wel even opgeven als u komt bij Yvonne Bos; yvonnebos4&hotmail.com of Klarien Post; k.postvanzoest@casema.nl.