Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 5 en 12 september 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 5 september 2021
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 12 september 2021
Ziekenzondag
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

 

Uit de kerkenraad
Het is verheugend dat steeds meer gemeenteleden weer de gang naar de zondagse dienst hebben herpakt. Nog steeds zijn er wel wat beperkingen maar de diensten gaan steeds meer op de vieringen lijken zoals we voor Corona gewend waren. Op 13 september gaan we bespreken wat nog meer terug kan naar het ‘oude normaal’ zoals b.v. collecteren, na afloop bij de uitgang de voorganger groeten, viering van het Heilig Avondmaal, e.a. Hebt u daar ideeën over? Laat het ons weten!

De activiteitencommissie draait inmiddels weer op volle toeren zo lijkt het. De ziekenzondag wordt zondag 12 september gehouden en voor het startweekend (18 en 19 september) zijn ook weer voorbereidingen getroffen. Als het goed is ontvangt u tegelijk met dit kerkblad een brief met informatie daarover en hoe u zich kunt opgeven. Degene die geen abonnement op het kerkblad hebben krijgen de brief apart in de bus. We hopen dat er veel respons op komt en dat velen mee zullen doen.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Ziekenzondag 12 september

Op 12 september is het ziekenzondag en graag willen we ook dit jaar vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die voorin de kerk staan. Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wilt brengen kunt u een kaartje van de tafel pakken met de naam en het adres van degene aan wie u de bloemen wilt geven. Dit kaartje mag u al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Uiteraard wordt u gevraagd hierbij de 1,5 meter  afstand van elkaar te houden.

Kent u iemand, die vanwege ziekte of eenzaamheid wel een bloemetje kan gebruiken? Wilt u dan de naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. De betreffende persoon hoeft geen lid van onze kerk te zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

De activiteitencommissie.

Van diaconie

Collecte 5 september – Werelddiaconaat:

Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

 

Collecte 12 september – Zending:

Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel

“Uitzichtloos” en “rampzalig” is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

 

Diaconiecollecten juli

Opbrengst noodhulp Griekenland € 70,05. Voor plaatselijk werk werd € 133,30. Via de bankrekening mochten we in deze maand € 175,00 ontvangen.

Namens de diaconie, hartelijk dank.

 

Agenda

6 en 13 sept.: inloop, aanvang 10:00 uur

13 sept.: vergadering kerkenraad, aanvang 19:30 uur

18 sept.: barbecue, aanvang 16:00 uur

Al deze activiteiten vinden plaats in ‘t Anker

 

Van de Commissie Kerkrentmeesters

De opbrengst van de ingezamelde collecten na afloop van de diensten in de maand juli bedroeg € 221,00. Op onze bankrekening ontvingen we een bedrag van totaal € 150,00.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.