Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 6, 13 en 20 september

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 september
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 13 september
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie
Ziekenzondag

 

Zondag 20 september
Kerkbezoek vooraf melden bij scriba
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alpen a/d Rijn
Collectes: kerk en zending
Startzondag; zie hierna.

 

Startzondag 20 september

Na de sportieve start op zaterdag 19 september, waarover u verderop in dit Kerkblad kunt lezen van de hand van Ingrid de Wilde, komen we op zondag 20 september a.s. bijeen voor de startdienst. Wij verheugen ons op een feestelijke dienst, waarin saxofoniste en gemeentelid Sarina Brouwer-Rijlaarsdam, voor het eerst samen met collega-vriendin Gerda Peters, onze viering met muziek zal opluisteren. Sarina kennen we al, en Gerda Peters is hier voor het eerst. Gerda is van beroep (stads)beiaardier, organiste en pianiste. Sinds 2005 vormt zij ook samen met Sarina een duo.

Tijdens deze dienst zullen we ook afscheid nemen van Leen Visser als diaken. Zijn taken zullen worden overgenomen door Bea de Visser, die als diaken herbevestigd zal worden. Daarnaast zal ook het huwelijksjubileum van Benno en Jacoline van der Meer-Spek de dienst een feestelijk tintje geven.

Het landelijk thema van dit jaar, dat in de startdienst centraal zal staan, is: “het goede leven –  bloeien in Gods licht”. Dit thema zult u in de loop van dit jaar nog vaker tegenkomen. Een prikkelend onderwerp: want wat is een ‘goed leven’ in deze tijd? We hebben ondervonden dat juist in deze moeilijke periode het samenleven met elkaar goed kan zijn: de één kan er voor de ander zijn. Tegelijkertijd zien we in de hulp en troost van de ander ook God zichtbaar worden.

We zien uit naar uw komst.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Agenda

7 en 14 sept.: inloop ’t Anker; 10:00 uur
Startweekend 19 sept.: fietstocht ’t Anker:13:30 uur

 

Diaconiecollecte 6 sept.: Een sterke kerk op een kwetsbare plek.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Om dit te kunen realiseren rekenen zij op uw steun. Uw bijdrage is van harte welkom.

Diaconiecollecte 13 sept.: Kliederkerk geeft hoop.

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Diaconiecollecte 20 sept.: Wereldwijd – Versterk de kerk ( Zending )

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Om dit te kunnen realiseren, is uw bijdrage van harte welkom.

Ziekenzondag 13 september

Op 13 september is het ziekenzondag en graag willen we ook dit jaar vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die voorin de kerk staan. Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wil brengen kunt u een kaartje van de tafel pakken met de naam en het adres van degene aan wie u de bloemen wilt geven. Dit kaartje mag u al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Uiteraard wordt u gevraagd hierbij 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Kent u iemand, die vanwege ziekte of eenzaamheid wel een bloemetje kan gebruiken?  Wilt u dan  de  naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. Uiteraard hoeft de betreffende persoon geen lid te zijn van onze kerk.  Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Startweekend 19 en 20 september

U krijgt binnenkort een uitnodiging voor deelname aan het startweekend 2020. Hierbij alvast het programma: Op 19 september bent u vanaf 13.30 uur  welkom in ’t Anker, waar we voorafgaand aan de  door Dick Romeijn en Klarien Post uitgezette fietstocht, met elkaar koffie en thee drinken. Deze fietstocht start rond 14.30 uur en is ongeveer 25 km lang. Vanwege Corona is het helaas niet mogelijk om onderweg bij gemeenteleden te stoppen voor een versnapering, zoals we dat de laatste jaren gewend waren. We zijn gebonden aan de regels die het RIVM heeft voorgeschreven.

Als we terugkomen in ’t Anker nuttigen we een hapje en een drankje. We sluiten de dag af met een eenvoudige maaltijd, die verzorgd wordt door de activiteitencommissie.

Na de kerkdienst op zondag 20 september, gaan we koffiedrinken in ’t Anker.

De activiteitencommissie.

 

Oecumenia

Normaal zouden we u nu uitnodigen voor de eerste Oecumenia-middag van het nieuwe seizoen, maar zoals u weet is dit jaar alles anders vanwege het coronavirus. Het is heel jammer maar als team hebben we besloten dat het nog niet verantwoord is om weer te starten met Oecumenia. Wij volgen de ontwikkelingen rond het virus en zullen u via het kerkblad laten weten wanneer wij weer veilig kunnen samenkomen in ’t Anker.

Team Oecumenia