Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 6, 9 en 13 maart 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 maart 2022
1e zondag 40-dagen tijd – verbintenis ouderlingen
9:30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, pred.pl en orgelfds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 9 maart 2022
Biddag gewas en arbeid / oecumenische viering 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 13 maart 2022
2e zondag 40-dagen tijd
9:30 uur: ds. D. van Ruiten, Leeuwarden
Collectes: diaconie, pred.pl, verw.kst.

Woensdag 16 maart 2022
Ontmoetingskerk: Vesper 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Oecumenische viering

Bij de diensten

Let u nog even op de aanvangstijd van de Biddienst voor gewas en Arbeid op 9 maart: 19:00 uur! We hebben dit gedaan omdat alle diensten en vespers in de 40-dagentijd op die tijd beginnen. Omdat dit oecumenische vieringen zijn hopen we ook onze katholieken broeders en zusters te kunnen verwelkomen.

De ouderlingen Jan de Vries en Jan Vervark hebben aangegeven hun ambtstermijn voorlopig met twee jaar te willen verlengen. Al eerder bent u hiervan op de hoogte gesteld. In de dienst van 8 maart zullen zij ten overstaan van de gemeente opnieuw een gelofte afleggen. We zijn ds. Van der Wal dankbaar dat hij dit voor ons wil doen en dit in de dienst wil opnemen.

 

Van diaconie

Collecte zondag 6 maart: Oekraïne

De situatie in de Oekraïne is geëscaleerd. Tegen veler verwachtingen in, bleek de Russische aanval veelomvattend en op grote schaal. Vliegvelden zijn bestookt en veel huizen van onschuldige mensen staan in brand of liggen in puin. Er zijn dodelijke slachtoffers en veel mensen zijn nu op de vlucht. De vluchtelingenstroom zal toenemen. Het is duidelijk dat dit land onze steun nodig heeft. Daarom collecteren wij deze zondag voor dit land in nood.

Collecte woensdag 9 maart: Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Één gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Zo kunnen ouders hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Collecte zondag 13 maart: Bangladesh

In Bangladesh zijn zowel overstromingen als ook regelmatige droogte bedreigingen voor de voedselvoorziening. Een ingenieus milieuvriendelijk kooktoestel is ontwikkeld om veilig te koken en zelfs een bijdrage te leveren aan het inkomen van vrouwen. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Dit wordt door de vrouwen verwerkt en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

 

Uit de kerkenraad

Op 7 maart D.V. komen we weer bij elkaar. We zullen dan vooral spreken over de te starten beroepingsprocedure. Het is heel fijn dat we daarbij veel ondersteuning krijgen van Mariska. In het proces van het beroepen van een predikant is het van belang goed helder te krijgen wat de kenmerken van onze gemeente zijn en wat we als leden belangrijk vinden bij het aantrekken van een nieuwe predikant. In de ledenvergadering van 28 maart krijgt u uitgebreid de gelegenheid om daarover mee te praten. Dus nogmaals: noteert u vast deze datum.

 

Agenda

7 en 13 mrt: Inloop met koffie – 10:00 uur

7 mrt: verg. kerkenraad – 19:30 uur

8 mrt: gespreksgroep – 14:00 uur

9 mrt: Oecumenia – 14:30 uur

 

Oecumenia

Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen hopen we weer te starten met Oecumenia op woensdagmiddag 9 maart. We gaan die middag aan de slag met mozaïek steentjes.

Mevr. de Jong komt ons helpen, zij heeft  veel ervaring en maakt prachtige mozaïeken.Voor deze activiteit hebben we gebakschoteltjes nodig die we kunnen beplakken, het zou fijn zijn als u er zelf een mee wilt nemen.

We vragen voor deze gezellige, creatieve middag een bijdrage van € 2,50

U bent weer van harte welkom op woensdagmiddag 9 maart om 14.30 in ’t Anker, tot dan!

 

Team Oecumenia

 

Van het College van Kerkrentmeesters

Dank aan allen die er voor gezorgd hebben dat we de afgelopen weken niet eerst het stof van de banken hebben moeten afblazen alvorens een plekje in onze bank te kunnen innemen. Het was best even aanpoten om alles weer keurig schoon te krijgen na al dat schilderwerk. Alles ziet er weer netjes uit zeker ook nu alle bordjes rond de coronamaatregelen weer weggehaald zijn. Nogmaals dank!