Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 6 en 13 december 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 december
2e zondag van Advent
9.30  uur: ds. F. Bos, Gouda
Collectes: kerk en diaconie (bij de uitgang)

Zondag 13 december
3e zondag van Advent
9.30  uur: ds. P. Wilschut
Collectes: diaconie (avondmaalscoll.) en kerk
Viering Heilig Avondmaal

 

Adventsperiode

Afgelopen zondag is de Adventsperiode begonnen, en daarmee de tijd dat God ons uit zijn verborgenheid tegemoetkomt. God als de verborgen Aanwezige: die er op een verborgen wijze is en die we verwachten in de geboorte van Jezus. Over die verborgenheid lezen we in lied 500, geschreven door Sytze de Vries: verborgenheid die zal uitmonden in openbaring. Het duister van de nacht dat zal veranderen in eeuwig licht. Advent is uitzien naar Christus, naar God Die zich in deze tijd naar de mensen toewendt, door het duister en de weerstand van de nacht doorbreekt. Alle reden dus om dit lied te zingen:

Uit uw verborgenheid

nu aan de dag getreden,

hebt Gij uw heil gezocht

bij mensen, hier en heden.

Zoals Gij kwam

om ons met vrede te ontmoeten,

laat het ook vrede zijn

waarmee wij U begroeten.

(Lied 500, 3)

 

Afscheid van preekvoorzienster Jannemarie Spelt-van Herwijnen

Binnenkort zit ik om de tafel met onze nieuwe preekvoorziener Jacques Bindels. Als rasechte Limburger en rooms-katholiek van huis uit, zal hij zich gaan begeven in de wereld der PKN-predikanten.

Helaas -en het is met pijn in mijn hart dat ik dit schrijf- heeft Jannemarie Spelt-van Herwijnen een aantal maanden geleden te kennen gegeven haar werk als preekvoorzienster te gaan neerleggen. Zij heeft dit werk zeven jaar lang met veel toewijding en liefde uitgevoerd.                                                                                                             Een aantal jaren geleden hoorde ik haar vrolijke stem (met Brabantse zachte ‘g’) voor het eerst. Dat was toen zij mij belde en uitnodigde om een preekbeurt in Nieuwveen te vervullen. Het was heel bijzonder, want Jannemarie had ook mijn vader, die destijds als predikant werkzaam was in het Brabantse Waalwijk, waar wij beiden zijn geboren, meegemaakt. Jaren later trad Jannemarie in het huwelijk met Dick Spelt, geboren Nieuwvener. Beiden heb ik de laatste jaren goed leren kennen, iets waar ik heel dankbaar voor ben. Zij hebben mij destijds als nieuwe predikant hier in Nieuwveen warm opgevangen. Dick zat op dat moment o.a. in de redactie van dit Kerkblad en de commissie gezonde gemeente en Jannemarie was als preekvoorzienster verbonden aan de Ontmoetingskerk. Daarvóór hebben beiden jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad, Dick als diaken en later jeugdouderling en Jannemarie als kerkrentmeester. In de tijd dat ik Jannemarie leerde kennen, was zij degene die aan het begin van elk nieuw jaar het preekschema van het komende jaar met gastpredikanten aanvulde. Het is ieder jaar weer een heel werk om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Jannemarie was daar heel goed in. Meestal slaagde zij erin om het preekrooster voor het volgende jaar al in de eerste maanden van het voorafgaande jaar rond te krijgen. Ze had erg veel plezier in het contact dat ze legde met de predikanten.

En als je denkt dat daarmee het werk klaar was voor Jannemarie, dan heb je het mis. Want iedere week nam ze met de predikanten voor de komende week contact op, en zorgde ze ervoor dat de liturgie voor de komende zondag terechtkwam bij de organist en de koster. Op het moment dat een predikant afzei, ging ze weer aan de slag om een nieuwe te regelen. Zo zijn alle gastpredikanten voor komend 2021 ook al door haar geregeld.                                                                                                    Dick heeft zich de laatste tijd ingezet voor de nieuwe commissie toekomst, die vorig jaar is opgericht, maar die door alle corona-maatregelen wat stil is komen te liggen. Gelukkig gaan zij niet verhuizen en blijft Dick, die 70 jaar lid was van onze kerk, voor advies beschikbaar.                                                                                                      Jullie beiden, Jannemarie en Dick, wil ik namens gemeente en kerkenraad van harte bedanken voor al het werk dat jullie in de afgelopen jaren voor onze kerk hebben verricht. We zullen jullie hierin missen!!

 

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ’t Kruis

 

Van diaconie

Collecte 6 december 2020: vluchtelingen-kinderen – Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten – zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Uw bijdrage aan dit licht is echt nodig en van harte welkom.

Avondmaalscollecte 13 december: Jeugdwerk

Opvoeden doe je niet alleen. Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant ( JOP ) helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap door werkvormen en producten te ontwikkelen voor gebruik in jeugdgroepen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Laten we Jong Protestant ( JOP ) helpen zodat het ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Ouderen kerstfeest

Dit kan vanwege de Coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan.

Kerstgroet sponsorkind

Wij hebben besloten om ons sponsorkind, Cristian Áaron Gonzáles Robles in Guatemala, dit jaar een Kerstkaart te sturen. Hieronder de weergave van de Spaanse vertaling.

Beste Cristian Áaron, wij wensen jou een heel fijn Kerstfeest en een gezond en succesvol Nieuwjaar.

Kerstfeest is denken aan vrede en licht

aan de boodschap, het blijde bericht.

Van komen van mensen heel dicht tot elkaar

niet voor heel even maar – als het kan –

het hele jaar!

Moge God jou zegenen.

De kaart wordt via de lokale partner van “Woord en Daad” aan hem overhandigd.

 

Bij de komende diensten

Zondag 6 december is onze gastpredikant ds. Bos uit Gouda. Tot zijn pensioen was hij werkzaam als predikant voor de bewoners van Ipse de Bruggen. We bezinnen ons dan al op de viering van het avondmaal in de week daarop. Deze dienst zal worden geleid door ds. Wilschut; voor ons een heel vertrouwd gezicht. Net als vorige keer is de avondmaalsviering in aangepaste vorm. Bij binnenkomst staat er voor u een schaaltje klaar waarin een stukje brood en cupje avondmaalswijn. U kunt dat meenemen naar uw plaats en even veilig wegzetten bij uw plek. Op het moment dat de viering plaatsvindt, kunt het bakje erbij pakken en zo op aangeven van de dominee brood en wijn tot u nemen. Ik denk dat we dankbaar mogen zijn dat we op deze manier toch veilig met elkaar avondmaal kunnen vieren en zo invulling kunnen geven aan de opdracht die Jezus ons meegaf; ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’.

 

Uit de kerkenraad

Behoudens wat kleine aanloopprobleempjes mogen we wel zeggen dat het streamen van de erediensten een welkome aanvulling is op vieringen in coronatijd. Als je zo de opnamen bekijkt en beluistert dan ziet dat er heel goed uit. Het geeft denk voor velen die al lang niet meer in onze kerk zijn geweest vast een weer vertrouwd gevoel een inkijkje te hebben in onze Ontmoetingskerk. We gaan in de kerkenraad bespreken (30 november) of dit iedere zondag kan of dat we het vanwege de organisatie gaan beperken tot de bijzondere vieringen. We houden u via de mail en/of dit kerkblad op de hoogte.

 

  1. Vervark, scriba