Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 7 en 14 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 februari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: mevr. ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 14 februari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

 

We blijven online

Voorlopig blijven de kerkdiensten online plaatsvinden. Omdat er momenteel ook nog niet gezongen mag worden, zult u de komende diensten meer orgelspel en/of opgenomen zang horen.

 

Online leerhuis 40dagentijd

Gedurende de komende 40 dagentijd wil ik starten met een digitaal leerhuis/gesprekgroep rond teksten die in deze periode centraal staan. We gaan wat dieper in op een specifieke tekst en leren wat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft en daarover gaan we met elkaar in discussie. Daarnaast zullen we het ook hebben over wat deze 40 dagenperiode in deze tijd, waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, met ons doet. Je kunt je voor deze gespreksgroep telefonisch of via mijn mailadres aanmelden.

 

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Van de diaconie

40-dagenspaardoosjes en 40-dagenkalenders

Op 21 februari begint de 40-dagentijd en zullen wij in deze zes weken samen naar Pasen toeleven. In voorgaande jaren hebben we in de kerk 40-dagenspaardoosjes en 40-dagenkalenders beschikbaar gesteld. Nu het tijdelijk niet mogelijk is de kerk te bezoeken, kan de diaconie ervoor zorgen dat deze thuis bezorgd worden. Mocht u belangstelling hebben voor één of beide van deze artikelen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk volgende week woensdag, 10 februari aan één van ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uw bestelling verzorgen en tijdig bij u thuis afleveren. U kunt uw bestelling sturen naar;

Bea de Visser – be.devisser@hetnet.nl – tel.nr. 06-28232150 of Elzebee Verlare – elzebee@hetnet.nl – tel.nr: 06-48222749 of Hilly Bindels – hillybindels@yahoo.com – tel.nr. 06-83086661

 

Collecte 7 februari

Werelddiaconaat – Bangladesh:

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. Deze overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh niet alleen na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Om hen hierbij te helpen zijn financiële middelen nodig. Daarom is uw bijdrage van harte welkom.

Collecte 14 februari

Rwanda – familie Mager:

Alhoewel het aantal Corona-besmettingen nog maar minimaal is, heeft het virus toch sporen achter gelaten en zijn de kerken nog steeds gesloten. Men is er zeer voorzichtig en is de avondklok vervroegd naar 18.00 uur. Door deze situatie zijn er flink wat mensen zonder baan komen te zitten. Bovendien zijn er nog steeds grote groepen mensen die niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Hun kinderen krijgen hierdoor te weinig goede eiwitrijke voeding. Gelukkig hebben Rik en Caroline Mager ondertussen toestemming gekregen om deze mensen weer te kunnen bereiken. Zij proberen nu deze mensen via voedingsprogramma’s zoveel mogelijk te helpen. Om hun werk te kunnen verrichten, is ook uw steun nodig.

 

Uit de kerkenraad

Maandag 25 januari hadden we weer online een vergadering. Goed dat we op deze manier toch de belangrijkste zaken konden bespreken, maar we missen het contact met elkaar wel. We gaan nog eens kijken hoe om te gaan met leden die nauwelijks betrokken zijn. We spraken ook over de online-diensten en spraken onze waardering uit voor Eric die er iedere zondag voor zorgt dat dit mogelijk is. We gaan bekijken of en hoe we de komende vastenperiode gezamenlijke vespers kunnen houden. Informatie daarover volgt nog. De avondmaalsviering van 14 februari gaat niet door. Wel gaan we nog kijken wat mogelijk is op Witte Donderdag. Voor 2022 heeft Gonja al diensten vastgelegd met onze preekvoorziener Jacques Bindels zodat hij verder kan met het benaderen van gastpredikanten. De Commissie Toekomst heeft weer overleg gehad en afspraken gemaakt over vervolgstappen. We gaan werken aan een nieuw beleidsplan. De diaconie gaat weer spaardoosjes verdelen en nadenken over een paasgroet. Wim v.d. Vis stopt met het bijhouden van de ledenadministratie. We zijn in gesprek met een opvolger voor hem.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans is weer succesvol verlopen. We zijn heel blij dat het totaal aan toegezegde bijdrage zelfs wat hoger is als waarmee we in onze begroting 2021 hadden gerekend. Een prachtig resultaat waarvoor we u allen hartelijk danken. Ook dank aan de vrijwilligers die de enveloppe hebben weggebracht en opgehaald.

Door een internetstoring kon u wellicht de dienst van afgelopen zondag niet live volgen. Heel jammer, maar u kunt de dienst terugluisteren. Op de homepagina van onze website kunt u op de betreffende datum klikken waarna de opname gaat lopen.

De opbrengst van de papiercontainer bedroeg het afgelopen jaar maar liefst bijna € 3200; het hoogste bedrag sinds jaren. Wat een fantastisch resultaat! Allen dank die daar hun oudpapier hebben gebracht. Bovenal dank aan Gerrit Spek en Wijnand Jansen die bijna dagelijks bij de container te vinden zijn om dozen klein te vouwen en het allemaal netjes op te stapelen.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark