Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 7 en 14 januari 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 januari 2024
9.30  uur: dhr. F. Werkman, Amersfoort
Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 14 januari 2024
9.30  uur: dhr. A. Cloo, Deventer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Meeleven en overige zaken

Van harte wens ik jullie allemaal Gods zegen toe voor het nieuwe jaar 2024: gezondheid, liefde, vrede en geduld. 

 

Geduld en geloofsvertrouwen bidden we toe aan alle zieken, die thuis zijn of in een verpleeghuis. We bidden ook voor jullie dierbaren thuis. Als de één thuis woont en de ander in het verpleeghuis, dan mis je elkaar vaak. Te meer bidden we u Gods nabijheid toe.

 

Hoe gaat het in Nieuwveen? Op die vraag geef ik graag antwoord: Fijn, wat een warme en gezellige mensen. Wat is er veel inzet, trouw en toewijding van vrijwilligers. Rond de kerkdiensten en rond de koffie en maaltijden in het Anker proef je de gezelligheid en de belangstelling voor elkaar en voor gasten. Is het je opgevallen hoe verzorgd de Ontmoetingskerk en het Anker eruit zien. Dat is resultaat van vrijwilligers, die zich daar met plezier voor inzetten: kosters, klussers en anderen. Er is enthousiasme voor muziek in de kerk: koren worden uitgenodigd. Beamer, streamen, bloemen, boekhouding, financiën, preekvoorziening, tuin, post, en nog heel veel meer: Het wordt allemaal met liefde geregeld en verzorgd. En dit is nog maar een deel van de vele goede dingen, die je hieraan zou kunnen toevoegen.

 

Vieringen afgelopen weken

Afgelopen weken hebben we mooie vieringen samen beleefd. Op de kerstwandeling blikten we al terug in het vorige kerkblad. Daarna hebben we ook kerstviering met senioren beleefd. Het Dickens-koor zong prachtig, en hun kleding was helemaal in stijl. Echt mooi. Bij de viering konden we een aantal kerststallen bekijken uit verschillende culturen: Nederland, Duitsland, Italië, Nigeria, Malawi, Indonesië, Palestina, alles uitgeleend door Richard van Zijl uit Zwammerdam, één van de verzamelaars die meewerkte aan de mooie tentoonstelling in de Katholieke Kerk van Noorden.  Verder hadden we de kerstavond, met een mooie preek van dominee Marijke Kraak uit Wilnis en heerlijke meezingliederen. Zo genoten we ook op kerstochtend van de muziek, waar het koor Sound of Celebration meewerkte. Heerlijk, die koormuziek. En wat hebben onze organisten er ook weer wat moois van gemaakt tijdens al die kerkdiensten.

 

Rond de jaarwisseling hebben we elkaar zondag in de Ontmoetingskerk of maandag in het Anker persoonlijk kunnen begroeten. Als je daar niet aanwezig kon zijn, dan bij dezen, zoals hierboven al geschreven: een hartelijke zegenwens voor het nieuwe jaar.

Consulentschap Zevenhoven

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven heeft me gevraagd consulent te zijn. In overleg met onze kerkenraad in Nieuwveen heb ik daar ja op gezegd. Daarom nu eerst tijd voor duidelijkheid over wat wel en niet bij de taak van een consulent hoort. Een consulent begeleidt het beroepingswerk in een vacante gemeente. Met het oog daarop kan hij af en toe uitgenodigd worden bij een (kerkenraads)vergadering. Dat doe ik in eigen tijd. Het gaat niet van de tijd voor Nieuwveen af. Mijn consulentschap omvat alleen het begeleiden van het beroepingswerk.

Met de preekvoorziener van Zevenhoven heb ik enkele preekbeurten afgesproken, ook in de loop van 2024. Dat staat los van het consulentschap. Die afspraken waren al gemaakt.

 

Van de diaconie

 

Collecte zondag 14 januari

Nederland – samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: één miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie “Samen tegen armoede” staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuld-Hulp-Maatje om mensen te helpen uit schulden te komen en/of te voorkomen dat ze (weer) daarin terechtkomen.

 

Agenda

8 en 15 januari: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

15 januari: Bijbelstudiegroep fam. Bos – 14:30 uur

10 januari: Oecumenia ’t Anker – 14:30 uur

 

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Onder dit motto wordt van 13 t/m 27 januari de actie Kerkbalans weer gehouden. In de eerste actieweek zal een vrijwilliger van onze gemeente bij u een enveloppe met een begeleidende brief afgeven. Daarin vindt u alle informatie over de actie en is ook een toezeggingsformulier bijgevoegd. Dit formulier wordt in de week van 22 januari weer bij u opgehaald. Een vriendelijk verzoek om de enveloppe klaar te leggen zodat het ophalen vlot kan verlopen. Doet u ook dit jaar weer mee? Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en mensen om ons heen. 

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 10 januari is er weer Oecumenia in ’t Anker. We beginnen het nieuwe jaar met een gezellige spelletjesmiddag. U kunt dan o.a. sjoelen, rummikuppen, kaarten of scrabbelen. Vindt u het leuk om samen en spelletje te doen dan mag u deze middag niet missen! We vragen weer een bijdrage in de kosten van € 4,00.

Om 14.30 staat koffie en thee klaar en bent u van harte welkom!

 

Team Oecumenia

 

Dank

Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken van wie we in de afgelopen tijd goede wensen ontvingen. Er waren kaarten en brieven van bekenden, maar ook van veel onbekenden voor wie ik, denk ik,  wel eens gepreekt heb, en ons het allerbeste wensten. Het is eigenlijk een wonder dat tot nu toe werkelijkheid geworden is: Eerst 13 bestralingen toen een operatie ter reparatie van mijn maagperforatie, daarna ontslag uit het ziekenhuis en nu al acht maanden zonder pijn.‘k Mis tot nu toe veel energie maar die hoop ik door de tijd heen weer terug te krijgen.

Hartelijk bedankt voor uw aller meeleven en Gods zegen gewenst voor 2024.

 

Hartelijke groeten,

Ds. T.C. Wielsma