Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 7 en 14 maart

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 maart
3e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie (zie hierna) en kerk

Zondag 14 maart
4e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie (zie hierna) en kerk
 

Meeleven

We denken aan de mensen die ziek zijn en diegenen die getroffen zijn door het virus. We hopen dat deze tijd van vaccinaties snel verlichting zal bieden, zodat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.

 

Avondgebeden 40 dagen tijd

Inmiddels zijn er al twee 40 dagen vespers uitgezonden vanuit de Hervormde kerk van Nieuwkoop. Het thema van de Avondgebeden is: “Ik ben er voor jou”, over de zeven werken van barmhartigheid.
Op woensdag 17 maart is de voorganger Quint Bonvie (Evang. Kerk, Nieuwkoop), met het thema: de vreemdelingen onderdak bieden. En op woensdag 24 maart ds. Henk-Jan Prosman, met als thema: de hongerigen eten geven.
De vespers zijn de betreffende woensdagen vanaf 19:30 te beluisteren via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of te bekijken via: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Online leerhuis 40dagentijd

Ook heeft er n.a.v. deze vespers al twee keer een online gespreksgroep plaats gevonden, waarbij we het ook hebben gehad over wat deze 40 dagenperiode in deze tijd, waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, met ons doet.

 

Zondag 7 maart, in het teken van biddag

Op zondag 7 maart zal de dienst in het teken staan van biddag.

Vanuit de classis Zuid-Holland is mij gevraagd om een gebed te schrijven in het kader van biddag. Ik deel dit gebed graag met u/jou:

 

Gebed in tijden van corona (geschreven in het licht van de zeven werken van barnhartigheid, het thema van deze 40 dagentijd)

Heer, in deze tijd, waarin we met z’n allen zoveel geduld moeten opbrengen,

bidden wij om uw brood

zodat wij dat kunnen uitdelen aan mensen die zich al lange tijd zo leeg voelen

bidden wij om uw water

voor degenen die zich uitgeput voelen door de crisis

bidden wij om opvang

van de jongeren die in deze tijd vervreemd van zichzelf en anderen raken

bidden wij om een arm om de schouder

voor de mensen die zich eenzaam en depressief voelen

door de kilte die al zo lang heerst

bidden wij om aandacht en zorg

voor de zieken die door het virus getroffen zijn

bidden wij om liefde

voor hen die zich door de lockdown opgesloten voelen in zichzelf

bidden wij om troost

voor de mensen die hun geliefden verloren door het virus

en hen moesten begraven

Christus ontferm u, Amen

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Vorige week bereikte ons een nieuw advies van de landelijk PKN om weer beperkt toegang tot de diensten toe te staan. De kerkenraad wil daar gehoor aan geven en het vanaf zondag 7 maart weer mogelijk maken de diensten bij te wonen. Maar het liefst willen we dit voorlopig beperken voor diegene voor wie het moeilijk of onmogelijk is de diensten thuis online te volgen. Want de live-uitzendingen blijven gewoon doorgaan. Als u de dienst wilt bijwonen dient u zich bij Jan Vervark (538977 of j.vervark@ziggo.nl) vooraf aan te melden. Met nadruk vragen we u rekening te houden met de Coronamaatregelen; draag bij binnenkomst tot op uw plaats een mondkapje, houdt 1.5 meter afstand en blijf thuis bij verkoudheid, hoofdpijn, hoesten, smaakverlies, e.a.

Ook is het binnen het advies weer mogelijk met enkele zangers de dienst op te luisteren. Dat willen we ook weer gaan oppakken.

 

Bij de diensten

Het zal u opgevallen zijn dat bij de vermelde diensten hierboven, geen dienst staat vermeld op Biddag voor Gewas en Arbeid; 10 maart. De kerkenraad heeft besloten gezien de omstandigheden op deze dag geen dienst uit te zenden. We denken dat er meer aandacht voor ons gebed voor gewas en arbeid zal zijn als we daar aandacht aan besteden in de dienst van de zondag daarvóór; dus op 7 maart. We hopen op begrip voor deze keuze en dat velen de online-dienst zullen volgen en thuis mee zullen bidden voor een zegen op onze werk en onze inspanningen.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de diaconie

40-dagentijdcollecte 7 maart

Voorjaarszendingscollecte; Libanon Theologieopleiding

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden. Om deze opleiding zo goed mogelijk te doceren, is uw steun nodig. Deze collecte is dan ook van harte aanbevolen.

 

40-dagentijdcollecte 14 maart

Binnenlands Diaconaat; Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

 

Verantwoording bijdragen diaconie

In de maand januari mochten we op ons bankrekening €  57 ontvangen en in februari was dat € 175.

Met dank namens de Diaconie.

 

Verantwoording overige bijdragen

Op onze bankrekening ontvingen wij over de maanden januari en februari voor de collecten een totaalbedrag van € 330. Hartelijk dank!

 

Commissie van Kerkrentmeesters.