Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 7,14,21 en 28 juli 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 7 juli 2019
9.30  uur: Diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag  14 juli 2019
9.30 uur: Ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds

Zondag 21 juli 2019
9.30 uur: Dhr. J. Karstens, Leiden
Collectes: kerk, pred.pl, alg.kerk.werk

Zondag 28 juli 2019
9.30 uur: Ds. J. Büchner, Amstelveen
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.

Terugblik Kinderkerk

Op zondag 23 juni was er voor het eerst kinderkerk in onze Ontmoetingskerk, een samenwerkingsproject met de protestantse gemeente van Zevenhoven, en de gereformeerde kerken van Nieuwkoop en Ter Aar. We waren met zo’n 25 kinderen, vaders, moeders en grootouders bijeen. Na een korte inleiding op het thema “Bouw je huis op een rots” gingen we in 3 groepjes uiteen. Al met al hadden we een gezellige en geslaagde namiddag. De volgende kinderkerk zal plaatsvinden op 15 september om 16.00 uur in de Dorpskerk van Zevenhoven.

 

Dorpsstraatfeest 28 juni

Het is jaren geleden dat onze kerk met een kraam op het Dorpsstraatfeest (elke laatste vrijdag van de maand juni) vertegenwoordigd was. En nu waren we er weer: samen met de RK-kerk waren we als gezamenlijke kerken present voor de Nicolaaskerk. Een prachtige locatie, omdat de mensen zo meteen in de gelegenheid waren om de kerk te bezichtigen en een kaarsje aan te steken en te bidden. Er zijn vele gesprekken gevoerd, boeken gekocht en folders meegenomen. Het was bemoedigend om zovelen van u te zien en te spreken die dag!

 

Startweekend 14 en 15 september: Een goed verhaal

Ons startweekend draagt dit jaar het thema: ‘Een goed verhaal’. Dit jaarthema zal gedurende het nieuwe seizoen steeds weer terugkomen: tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die er zullen zijn. Door geloofsgesprekken rondom de Bijbel, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus met elkaar te voeren, zijn we beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Ook is het belangrijk dat een Bijbelverhaal je eigen verhaal raakt, door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ Op die manier ontstaat er een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan gaat de Bijbel leven en wordt het een spiegel voor ons dagelijks leven. Dit jaarthema sluit naadloos aan bij de 40dagenreis die we dit jaar samen als Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven met elkaar gaan maken. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

 

40dagenreis 6 oktober-15 november

Van 6 oktober – 15 november 2019 starten we als gezamenlijke kerken van Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven de 40dagenreis. Het project begint op zondag 6 oktober met een gezamenlijke school- & kerkdienst in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven (er zijn die dag geen diensten in de kerken). Daarna volgen er voor alle gemeenteleden 6 weken lang gespreksgroepen, die plaatsvinden in Nieuwveen en Zevenhoven. We werken met een studiegids en een dagboekje. U/jij vindt altijd wel een geschikte groep, omdat de dagen en dagdelen allemaal uiteenlopen, dus er zit altijd wel iets bij wat uitkomt. Op dit moment zijn er al 26 groepjes, dus keuze genoeg….  In augustus/september zal er ook een magazine boordevol informatie verschijnen, dat samen met het Kerkblad en Samenstromen verspreid zal worden. We sluiten de 40dagenreis af met een concert van Martin Brand op 15 november in de Dorpskerk van Zevenhoven. Aanmelden voor de gespreksgroepen kan via: http://www.aanmelden40dagenreis.nl/ Of telefonisch bij mij, via 0638557004.

 

Vakantieperiode

Mocht ik in de komende vakantieperiode niet goed bereikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Haar telefoonnummer vindt u bij de kerkgegevens.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

We gaan een rustige zomerperiode in zonder bijzondere diensten. Gelukkig gaan de gewone erediensten iedere zondag gewoon door. Het is bijzonder dat diaken van Aarle tijd vrij heeft gemaakt om 7 juli bij ons voor te gaan. De andere drie zondagen hebben we bekende gastpredikanten: ds. Wielsma, dhr. Karstens en ds. Büchner. Ook in deze maand hopen we u te ontmoeten in de diensten. In de maanden juli en augustus wordt het koffiedrinken na de dienst teruggebracht naar eenmaal per maand, dus 7 juli en 4 augustus.

 

Uit de kerkenraad

Om het liedboek nog beter te leren kennen zal er vanaf juli een lied van de maand gezongen worden. Een nog onbekend lied wat we een maand lang iedere zondag zullen oefenen zodat het niet langer onbekend is. De organisten hebben de liedlijst samengesteld. De gastpredikanten worden gevraagd om dit lied ook een plek in de dienst te geven. Zo hopen we dat ook nieuwe liederen steeds meer vertrouwd zullen worden. De kerkenraad vergadert maandag 8 juli om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Voor uw agenda

Maandag 8, 15, 22 en 29 juli: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

 

Inleveren kopij

Voor het volgende kerkblad de kopij graag inleveren voor maandag 29 juli 16.00 uur. Dit betreft wederom kopij voor 4 weken

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte voor binnenlandse diaconaat, zondag 7 juli
Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret? 

De diaconie.

 

Terugblik kraam Dorpsstraatfeest

We kunnen wel zeggen dat het een succes is geweest. Vele voorbijgangers hielden bij de kraam van de gezamenlijke kerken stil. Men was zeer verrast van dit initiatief en velen staken in de Nicolaaskerk een kaarsje aan. De gezamenlijke activiteiten van de kerken zoals oecumenia, de inloopochtenden, het project ’40-dagen-reis’ zijn onder de aandacht gebracht. Diaken André van Aarle en onze predikant konden al heel wat mensen ‘strikken’ voor de project. Zeker voor herhaling vatbaar.

Jan Vervark

 

Kerkrentmeester-nieuws

Eén lid van onze gemeente heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jaarrekening 2018 in te zien. Hij sprak zijn waardering uit voor het vele werk en bedankte voor de geboden gelegenheid. Formeel vindt in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering de definitieve vaststelling plaats waarna de stukken naar het landelijk bureau worden doorgestuurd. In verband met de ANBI-verplichtingen is de verkorte jaarrekening ook in te zien op de website.

We zijn nu formeel eigenaar van de woning Schoterpark 18. We zijn heel blij dat onze predikant Gonja van ’t Kruis half juli daar haar intrek neemt. We wensen haar veel geluk en Gods zegen met deze nieuwe stap in haar leven. We hopen dat ze zich snel in onze gemeente en ons dorp thuis zult voelen.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Inloopochtenden

Bijzonder fijn dat ook in de zomer, of moet ik zeggen juist in de zomer, de inloopochtenden doorgaan. Als alle andere clubjes stoppen  en menigeen i.v.m. vakantie niet thuis is, hebt u de mogelijkheid om een ochtend gezellig met elkaar koffie te drinken en gesprekken te voeren. Ook wilt u in deze periode vast een (extra) boek lenen voor de lange zomeravonden. Neem er gerust een paar mee! U bent weer van harte welkom op alle maandagochtenden tussen 10.00 en 11.30 uur in ‘t Anker.

 

Concert in Ontmoetingskerk

Op zaterdagmiddag 13 juli om 15.30 uur  zal er een informeel concert worden gegeven in de Ontmoetingskerk. Eén van de organisten, Anton den Boer, zal samen met 2 trompettisten en 2 zangeressen een leuk programma brengen met muziek van Vivaldi, Purcel, Wesley en Fauré.

Henri Stallenberg en Ronald Lustro spelen samen met Anton den Boer concerten voor 2 trompetten van o.a. Vivaldi en de sopranen Astrid Stallenberg en Muriël Jonk zingen delen uit het Gloria van Vivaldi en King Arthur van Henri Purcel. Ook het gerastaureerde orgel komt aan bod in muziek van Samuel Wesley en Louis Vierne. Het concert duur ca. één uur. Van harte uitgenodigd!