Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 8, 11, 15 en 18 mrt 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 maart

2e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, rest.fonds
 

Biddag 11 maart
Oecumenische dienst
19:30 uur: diaken Van Aarle en ds. Van ’t Kruis
Collecte: kerk

 

Zondag 15 maart
3e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds, Van Dis, Nieuwegein
Collectes: diaconie, pred.plaats, verw.kosten

Na afloop ontmoeting met koffie

 

Woensdag 18 maart
|
Oecumenische vesper; Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
 

Vespers en diensten in de 40dagentijd

Met mijn collega’s ds. Jan Willem van Dijk en pastor-diaken André van Aarle bereid ik samen de komende diensten van de 40dagentijd voor. Naast de vieringen in onze eigen kerk vinden er de volgende diensten/vespers plaats:
18 maart en 1 april: oec. vespers in de Prot. kerk Nieuwveen van 19:00-19:30
11 maart: Biddag voor gewas en arbeid in de Prot. kerk Nieuwveen om 19:30
25 maart: oec. viering Hoogfeest Maria Boodschap met het koor de Horizon in de RK kerk in Zevenhoven om 19:00
8 april: uitvoering deel Mattheus Passion door Con Amore in de Prot. kerk in Nieuwveen, van 19:00-20:00
10 april: Kruisweg in de RK kerk in Nieuwveen om 15:00

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 febr. spraken o.a. over de invulling van de oecumenische diensten in de 40-dagentijd. De informatiefolder over onze gemeente wordt geactualiseerd en deze wordt samen met ‘Informatief’ door onze predikant bij nieuw ingekomen leden bezorgd. Ook gaan we kijken of de folder huis-aan-huis verspreid kan worden. Er wordt nog een geschikte datum gezocht voor het houden van een Sing-in dit jaar. Heel blij en dankbaar zijn we dat Nellie van Eijk ons team als diaken komt versterken. De commissie Toekomst is een paar keer bij elkaar geweest. Op 6 april wordt de gemeente in een extra gemeente-vergadering geïnformeerd over de stand van zaken. (Noteert u alvast de datum!) Voor de woning Schoterpark 18 is een huurder gevonden. Het rooster van predikanten die in 2021 zullen voor gaan is al weer rond. Er was veel waardering voor het werk onze preekvoorziener.

 

Agenda

9 en 16 maart: Inloop ’t Anker 10:00 uur

10 maart: gespreksgroep fam. Hardsteen

11 maart: oecumenia 14:30 uur ‘t Anker

 

Collectes diaconie

Zondag 8 maart: Pioniersplekken om het geloof uit te dragen

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Met uw bijdrage ondersteunt u dit belangrijke werk voor de toekomst van onze kerken.

Woensdag 11 maart (biddag): Jalihal, India – één miljoen bomen

Met het project voor bewoners en boeren van de 22 dorpen in Jalihal in de deelstaat Maharashitra, India, is in de loop van 2017 plannen gesmeed om in deze regio één miljoen bomen te planten. Hiermee wil de stichting Jalihal de bodemvruchtbaarheid en het microklimaat verbeteren en samenwerking tussen de boeren bevorderen zodat gezamenlijk watermanagement mogelijk wordt.Alle boeren met een eigen stukje grond en toewijding werken graag mee. De lokale partner Yerala Projects Society ( YPS ) voert het project uit en heeft ook de monitoring op zich genomen. Wij vragen u om dit project mede mogelijk te maken met een financiële bijdrage.

Zondag 15 maart: boeren en boerinnen in Zuid-Soedan

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Met deze collecte ondersteunen we deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

 

Oecumenia

Woensdag 11 maart is er weer een Oecumenia-middag. Jan Vervark zou die middag komen met foto's en een quiz over oud Nieuwveen, helaas kan dat niet doorgaan maar volgend seizoen staat het weer op het programma. In plaats daarvan maken we een decoratief Paasei van steigerhout. We vragen van u een bijdrage van €2.50 voor het materiaal. U bent allen weer van harte welkom, woensdag 11 maart om 14.30 in 't Anker.

Team Oecumenia.