Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 8 en 15 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 januari 2023
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 15 januari 2023
9.30  uur: Mevr. T. Meijer – de Vries
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken.

 

Uit de kerkenraad

Op Nieuwjaarsmorgen hebben velen elkaar al een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Voor allen die er hadden willen zijn maar dat niet konden wil ik u ook namens de kerkenraad een gezegend en gezond Nieuwjaar toewensen. We hopen dat er vele gelukkige en vreugdevolle dagen zullen volgen in het nieuwe jaar. Maar als het even anders loopt, mogen we ons altijd gedragen weten door Gods nabijheid.

Het is al eerder gemeld; de ambtstermijn van mevr. A. Bos – Nell is per januari 2023 verstreken en zij stelt zich om begrijpelijke redenen niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een ouderling voor m.n. het pastorale werk. Voor een gemeente een onmisbare taak om hieraan invulling te geven. Weet u kandidaten of wilt u misschien zelf hier een bijdrage aan leveren dan kunt u contact op nemen met de scriba (Jan Vervark 588977 of j.vervark@ziggo.nl).

De kerstdiensten kregen een mooie sfeer met de extra muziek die er was. Kerstavond was er zang en saxofoonmuziek en kerstmorgen werd de gemeentezang grotendeels begeleid door een blazersgroep van muziekvereniging Aer en Amstel. Daarnaast was de kerk weer prachtig versierd met grote kerststukken boven de ouderling- en diakenbanken. Ook stond er voor in de kerk een kleine kerstboom met kerstwensen van kinderen die hadden mee gedaan aan de succesvolle kerstwandeling in ons dorp. Zij konden in de voormalige Geref. Kerk een wens op hangen in twee kerstbomen die daar stonden. De andere kerstboom heeft een plaatsje gekregen in de Heilige Nicolaaskerk.

Agenda

9 en 16 januari: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

10 januari: Gespreksgroep fam. Bos – 14:00 uur

12 januari: Oecumenia ’t Anker – 14:30 uur

 

Van diaconie

 

Collecte 15 januari 2023

Ondersteuning gemeenten – Training en ontwikkeling voor vrijwilligers en professionals.

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Uw steun is van harte welkom.

 

Verantwoording diaconiecollecten november / december

Dankstondcollecte Voedselbank: € 98,85, Zambia opleiding predikanten: € 52,45, training voorgangers Golfstaten: € 51,20, Pioniersplekken Prot. Kerk Nederland: € 115,95, plaatselijk werk: € 149,90, Binnenlands Diaconaat: € 101,05, Syrische vluchtelingen: € 46,60, Kerst Challenge: € 94,20 en Kinderen in de knel: €147,80. Opbrengst zendingsbusjes: € 29,05.

Daarnaast mochten we aan giften op onze bankrekening ontvangen € 225,00, de Voedselbank € 50,00, Anak Unik, Bali € 50,00, kerstviering € 10,00 en de avondmaalscollecte van 4 dec. € 10,00.   

Allen hartelijk dank!

 

Van de kerkrentmeesters

 

Start Actie Kerkbalans 2023

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! We willen een plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping kan vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Om dat te realiseren is ook uw financiële bijdrage onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Daarom vragen wij u weer mee te doen aan de Actie Kerkbalans. In de week van 16 januari krijgt u een enveloppe in de bus met informatie over de actie en een toezeggingsformulier. We hopen dat u dit ruimhartig wilt invullen. Dit formulier wordt in de week van 23 januari weer door een vrijwilliger bij u opgehaald. Een vriendelijk verzoek om de enveloppe klaar te leggen zodat het ophalen vlot kan verlopen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en medewerking! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

 

Verantwoording collecten november / december

Verwarmingskosten: € 113,70, dakrenovatie € 39,45, onderhoud gebouwen: € 169,20, restauratiefonds: € 81,90, algemeen kerkelijk werk: € 120,40 en predikantsplaats: € 572,00.

Aan giften kregen we op onze bankrekening totaal € 520,00 bijgeschreven.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

           

Oecumenia

Het team wenst u een voorspoedig en gezond 2023!

Woensdag 12 januari is er weer Oecumenia in ’t Anker. Er zal die middag een diavoorstelling te zien zijn over onze prachtige natuur; “Steeds nieuwe wonderen”. Karel Snijders heeft de foto’s gemaakt. Hij zal een presentatie houden en vertellen over de beelden die u te zien krijgt.

Dat belooft een interessante en boeiende middag! Wij vragen van u weer een bijdrage in de kosten van € 3,00.

U bent allen van harte uitgenodigd, woensdagmiddag 12 januari om 14.30 uur in ’t Anker!

 

Team Oecumenia.