Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 8,15,22 en 29 juli 2018

 

 

Zondag  8 juli 2018
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.plaats, orgelfonds

Zondag 15 juli 2018
9.30 uur: ds. F. Bos, Waddinxveen
Collectes: kerk, pred.plaats, alg.kerk.werk
Zondag 22 juli 2018
9.30 uur: ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Voorbereiding HA
Collectes: kerk, pred.plaats, onderh.geb.

Zondag 29 juli 2018
9.30 uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds

Meeleven

We leven mee met Mw Wil Karens (Nieuwveenseweg 61, Nieuwkoop) die enige tijd in het ziekenhuis verbleef vanwege darmproblematiek. Zij is inmiddels weer thuis, maar staat nog wel onder controle. Veel kracht toegewenst! In het gezin van Ronald en Marjolein van der Veen, J.J. Rooversstraat 5,  is na een zwangerschap van 25 weken Daan geboren. Daan is inmiddels bijna een maand oud. Zijn toestand is erg zorgelijk. Voor Ronald en Marjolein (en ook opa Jelle van der Veen) is het leven tussen hoop en vrees. We blijven bidden voor dit jonge gezinnetje. We blijven verder meeleven met mevr. C.A. den Hertog – van Leeuwen, Akkermunt 3, die kampt met gezondheidsproblemen. Ook zijn in onze gedachten hen die hier niet met name genoemd willen worden. Gods nabijheid toegewenst.

 

Dienst met de Ursulaband

Wat een mooi optreden van de Ursulaband in onze kerk! De bandleden zagen er naar uit om naar onze kerk te komen en hebben er erg naar toegeleefd. En wij hebben op onze beurt ontzettend meegenoten van de muziek en de vreugde in onze kerk. Iedere maandagavond komt de Ursulaband in het Trefpunt op het terrein van Ursula bijeen om muziek te maken met trommels, keyboards, tamboerijnen, gitaar en nog meer instrumenten. Dit jaar bestaat de band al 50 jaar! Zoals gezegd een fantastisch optreden dat naar meer smaakt. De bewoners van Ursula horen bij ons dorp, en we willen graag dat ze nog vaker gaan komen! Alle bandleden, vrijwilligers en dirigente Saskia van de Ven hartelijk dank voor jullie prachtige concert.

 

Dorpsstraatfeest: trefpunt van ontmoetingen

Op 29 juni jl vond al weer de 30ste editie van het Dorpsstraatfeest in ons dorp plaats. Het begon allemaal om 15:00 met de opening van de braderie met allerlei kraampjes. Veel specifiek Nieuwveense verenigingen en stichtingen waren present, zoals de dorpsvereniging, die de bewoners naar goede ideeën voor het dorp vroeg, en de historische vereniging. Maar ook organisaties die breder werken, zoals Tom in de Buurt, de Wereldwinkel, de Zonnebloem en “Nieuwkoop helpt Oost-Europa” met het project: ‘Help een Roemeens kind’. Het thema van het jaarlijkse feest was dit jaar “Jong Talent” en op dat gebied was er veel te zien en te horen op sport en muzikaal terrein, zoals het jeugdorkest van Crescendo. En natuurlijk ontbrak het levenslied niet. Dat maakt dit jaarlijkse straatfeest zo tot een succes: een gezellige middag en avond met voor elk wat wils, zodat het een trefpunt van onderlinge ontmoetingen is!

 

Vakantie

Van 2 tot 23 juli ben ik afwezig i.v.m. vakantie, daarna zien we elkaar weer.

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

Vanaf 8 juli breekt er een rustige tijd aan. Deze zondag gaat ds. T. Wielsma voor en op 15 juli ds. F. Bos. 22 juli is er voorbereiding Heilig Avondmaal met ds. A. van de Wal en 29 juli wordt het Heilig Avondmaal gevierd met ds. P. Wilschut. Allemaal bekende namen dus. Fijn dat zij bereid zijn in de zomermaand bij ons voor te gaan!

 

Uit de kerkenraad

Het is bijna zomervakantie voor de kinderen en dat betekent dat er bij de kindernevendienst afscheid werd genomen van Maartje Karens, die na de vakantie naar de middelbare school gaat. In de dienst van 1 juli hebben we echter ook afscheid genomen van de anderen, leidsters en kinderen, die bij de kindernevendienst betrokken waren. Nelleke van der Vis, Ina van de Berg, Anke van der Leek, Daniëlle Ouwersloot en José Karens hebben vele jaren de leiding gehad. De kerkenraad is hen hier heel dankbaar voor! Helaas hebben we met elkaar het besluit moeten nemen dat er een punt wordt gezet achter deze periode. Wel is er besloten dat er, samen met Nieuwkoop en Ter Aar, 4 x per jaar een kinderkerk zal worden gehouden. De kerkenraad zal in juli en augustus in principe niet vergaderen. De volgende kerkenraadsvergadering is op woensdag 5 september om 19.30 uur in ’t Anker. Een goede zomer toegewenst!

 

Vervanging tijdens vakanties

Deze zomer wordt ds. Gonja van ’t Kruis tijdens haar vakantie vervangen door ds. T. Wielsma uit Uithoorn. In geval van een overlijden wordt er vaak contact opgenomen met de scriba. Wanneer zij met vakantie is, zal dhr. Kees Spek waarnemen. Tel. 539232. Dhr. Jan Vervark verzorgt in dat geval de kopij voor het kerkblad. Email: j.vervark@ziggo.nl

 

Voor uw agenda.

Maandag 2, 9, 16, 23, 30 juli: inloopochtend in  ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur. Zondag 9 sept: ziekenzondag. Zaterdag 15 en zondag 16 sept: startweekend. Woensdagavond 14 nov: Symposium ‘Avondmaal en eucharistie’ in de kerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes.

29 juli avondmaalcollecte,  De sleutelbloem, Noorden

De Sleutelbloem is een leerwerkcentrum in Noorden. Zij schrijven: ‘Wij bieden hulp aan kwetsbare mensen uit de samenleving. U kunt hierbij denken aan mensen met psychische en psychosociale problemen,  (ex)verslaafde en mensen met niet aangeboren hersenletsel. De leeftijden van onze deelnemers zijn uiteenlopend, van 13 t/m 60 jaar. Wij bieden een veilige omgeving aan deze mensen, waar ze dagbesteding kunnen volgen. Op deze manier ontdekken ze nieuwe kwaliteiten, krijgen ze structuur in hun week en hebben ze een zinvolle dag invulling. Ook is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen en zo nodig bieden wij individuele begeleiding aan deelnemers. Door ons werk heen willen wij de liefde van Christus uitstralen naar deze kwetsbare mensen. Ons gebed is dat zij allen tot geloof mogen komen.

Momenteel wordt de Sleutelbloem gerenoveerd en verbouwd. De oude werkplaatsen en ruimtes zijn verouderd, voldoen niet meer aan de (veiligheids)eisen en bieden onvoldoende ruimte aan ons groeiende deelnemers aantal. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

De diaconie

 

Inloopochtenden.

Ondanks de vakantie tijd is er elke maandag van 10.00 t/m 11.30 u weer de inloopochtend in ’t Anker. Komt u ook ?????

 

Verantwoording diaconiecollecten en giften juni

Werelddiaconaat (Kerk in Actie); scholing jonge ondernemers Guatamala € 64,75 en Diaconaalcentrum De Herberg € 71,92. Ook zijn de zendingsbusjes weer geleegd; opbrengst

€ 61,30. Verder mochten we een gift ontvangen € 25,00 voor de inloopochtenden in ’t Anker en nog een nagekomen gift van € 10,00 voor de gehouden bazar. Namens de diaconie en de bazarcommissie danken we allen voor hun bedragen en giften.

 

Verantwoording overige collecten en giften juni

Restauratiefonds € 46,90, orgelfonds € 35,65, onderhoud gebouwen € 45,40, kerk € 192,72 en voor de instandhouding van de predikantsplaats € 236,50.

 

Van de kerkrentmeesters

U heeft dit wellicht al eerder gelezen, maar toch nog even dit. Op de kerkenraadsvergadering van mei waren onze organisten te gast. Zij waren allen vol lof over de manier waarop onze gemeente met hen regelmatig in contact treedt. Ook spraken we af dat er 27 oktober, aan het einde van de middag, weer een orgelconcert in onze kerk gaat plaatsvinden. Noteer het vast in uw agenda! Het effect van de vorig jaar geplaatste voorzetwand bij het orgel blijkt zijn vruchten af te werpen. Er wordt sindsdien een veel lagere luchtvochtigheid gemeten. Ook zijn we druk bezig met het realiseren van de gemaakte afspraken m.b.t. de verkoop van de pastorie en de aankoop van een woning. Voor wat betreft dit laatste kunnen we melden dat we vrijwel rond zijn met de aankoop van een woning.Tot slot nog dit. De beheerder van ’t Anker, Paul Rehorst, is druk bezig met de verbouwing van de toiletgroep. Dit was nodig i.v.m. nieuwe eisen m.b.t. veiligheid en toegankelijkheid. Het zal ongetwijfeld een grote verbetering worden.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Kopij kerkblad

Kopij voor het volgende kerkblad graag insturen voor maandag 30 juli 16.00 uur naar Jan Vervark, email: j.vervark@ziggo.nl Dit betreft wederom kopij voor 4 weken.