Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9, 16, 23 en 30 augustus 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 augustus 2020
9.30  uur: Mevr. S. ten HeuwLeiden
Collectes: kerk en diaconie

 

Zondag 16 augustus 2020
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei
Amersfoort
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 23 augustus 2020
9.30 uur: ds. J. Verboom
Gouda
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 30 augustus 2020
9.30 uur: dhr. J. Büchner
Amstelveen
Collectes: kerk en diaconie

 

 

In Memoriam Stien den Hertog-van Leeuwen

Op 1 augustus jl. is Christina Adriana den Hertog-van Leeuwen overleden. Zij werd 83 jaar.

Stien werd geboren als het op één-na-jongste kind in een gezin met dertien kinderen in Korteraar. 65 jaar geleden ging Stien op dansles, waar zij haar toekomstige echtgenoot Cor den Hertog leerde kennen. Sindsdien zijn zij bij elkaar gebleven. Het huwelijk werd bekroond met twee zoons en een dochter: Chris, Ben en Anja. Ondanks dat zij van jongs af aan vele operaties heeft moeten ondergaan, was Stien een erg actieve vrouw. Naast het runnen van het huishouden en de verzorging van de kinderen werkte zij bij een kwekerij in Papenveer. Zij hield er altijd erg van om op pad te gaan, zo bezocht zij graag concerten en ging zij ieder jaar mee met de seniorenreis. Niet alleen als moeder en echtgenote was zij zorgzaam, maar ook voor de mensen om haar heen. Het geloof nam daarbij een belangrijke plaats in. De laatste maanden van haar leven ging Stien steeds meer achteruit en een verhuizing naar zorgcentrum de Aarhoeve stond al gepland. Toen zij rond die tijd werd getroffen door een hartaanval namen haar krachten nog meer af, tot zij in de nacht van 31 juli op 1 augustus overleed. De dankdienst voor haar leven, die plaatsvindt op vrijdag 7 augustus in de Ontmoetingskerk zal, i.v.m. de huidige beperkingen, alleen toegankelijk zijn voor genodigden. Na de dienst zal Stien worden begraven op de Algemene begraafplaats in Ter Aar. Wij wensen haar echtgenoot Cor, haar kinderen Chris, Ben en Anja en verder familie alle sterkte toe in de komende tijd. Het volgende lied, dat ook onderdeel van de dienst is, heeft een bijzondere betekenis voor Cor en Stien:

 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,

die hemel en aarde verenigt tezaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die naam nog niet?

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

 

Corr.-adres: dhr. Cor den Hertog, Akkermunt 3, 2441 BX Nieuwveen

 

Dienst van zondag 2 augustus jl.

Afgelopen zondag kwamen we alweer voor de vijfde keer bijeen in de kerk. Het is nog even wennen, zo zittend op 1,5 meter afstand van elkaar (toch: verspreid in de kerk zitten is zoveel leuker!) en niet met elkaar kunnen zingen. Maar met nieuwe ideeën als een beamerpresentatie en/of muzikanten slagen we er toch in om van elke dienst weer iets moois te maken. Zo speelde op 2 augustus Elsbeth Bonefaas, de zus van één van onze organisten Hanno Hommel, prachtige stukken op haar dwarsfluit. Declamaties met op de achtergrond orgelspel van Hanno klonken ook verrassend. En zo ontstaan er steeds weer nieuwe plannen in deze tijden. Op de achtergrond zijn wij bezig met het organiseren met de startzondag, die op zondag 20 september plaats zal vinden. T.z.t. zult u hier meer over horen.

 

Heb een gezegende tijd, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Agenda

Inloop ’t Anker: 10, 17, 24 en 31 aug. van 10:00 tot 11:30 uur

Startweekend: 19 en 20 sept.

 

Diaconie collectes

16 augustus (zending): Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. Verder biedt de kerk trainingen zoals nieuwe landbouwmethoden aan voor de veelal arme gemeenteleden om zo hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Uw bijdrage is van harte welkom.

23 augustus: Christelijk inloophuis voor dak- en thuislozen – De Tweede Mijl in Amsterdam

Op deze zondag zou er eigenlijk het Heilig Avondmaal plaatsvinden waarbij meestal gecollecteerd wordt voor een speciaal doel. Helaas is dit vanwege Covid-19 nog niet mogelijk. Toch zouden wij graag uw aandacht willen vragen voor mensen die het vanwege deze situatie extra moeilijk hebben.

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig en in veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen. Nu staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen drie keer per week open. Ze kunnen dan bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Met uw steun zou het inloophuis dagelijks geopend kunnen worden.

30 augustus: Rudolfstichting – De Glind

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op en werken aan hun toekomst. Wij kunnen uw hulp bij dit prachtige werk van het binnenlands diaconaat goed gebruiken.

 

Afscheid

Een aantal van u weet al dat wij deze zomer verhuizen naar de Veluwe, naar het plaatsje Hulshorst. We hadden graag onder het genot van een kop koffie na de kerkdienst afscheid van u genomen. Helaas is dat door de corona-maatregelen niet mogelijk geweest. In de 28 jaar die we gekerkt hebben in Nieuwveen, eerst in de Gereformeerde kerk en na de fusie in de Protestantse gemeente, hebben we heel wat gedeeld met u. Dank voor het samen vieren in de kerkdiensten, de mooie ontmoetingen, de goede gesprekken, de vriendschappen. In de laatste kerkdienst die we meemaakten was het slotlied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Dat wensen we u allen toe!

Hartelijke groeten, Michiel en Annet Hoogerwerf-Teitsma.