Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9, 16 en 23 juli 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 juli 2023
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 16 juli 2023
9.30  uur: dhr. E. v.d. Kaai, Nijkerk
Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 23 juli 2023
9.30  uur: dhr. Borghuis, Deventer
Collectes: kerk, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Bij de diensten

Komende zondag 9 juli D.V. gaat onze beoogde nieuwe predikant, ds. Jan Werkman voor. Hoewel hij tijdens de ledenvergadering van 18 mei j.l. al veel heeft verteld over zijn werk als predikant, is het goed om hem nu ook als gastpredikant in ons midden te hebben. Zowel hij als wij, als gemeente, zien uit naar deze ontmoeting. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid nog wat met elkaar na te praten. Van de ‘koffiedames’ hoorde ik al dat ze ons met verschillende baksels zullen verrassen. Laten we hem een warm welkom bieden door onze aanwezigheid. Een ieder is welkom!

De dienst van 16 juli zou ds. Wielsma leiden. Helaas kan dat niet meer. Onze preekvoorziener is er toch nog in geslaagd een voorganger te vinden. Geen makkelijke opgave in deze tijd waar velen op vakantie zijn.

Uit de kerkenraad

De preses en scriba van onze kerkenraad hebben op dinsdag 27 juni j.l. de beroepsbrief overhandigd aan ds. Jan Werkman uit Zwammerdam. Daarmee is nu formeel een beroep op hem uitgebracht. In het gesprek daaraan voorafgaand hebben we over en weer in goed overleg en een plezierige sfeer allerlei zaken besproken waarover nog vragen leefden. Ds. Werkman wilde nog even tijd nemen om zijn huidige gemeente in Anna Paulowna op de hoogte te stellen van zijn voornemen een beroep te aanvaarden in onze gemeente. Daar hebben we begrip voor en zien zijn beslissing in vertrouwen tegemoet.

 

Van de diaconie

 

Voortgang diaconaal project 2022 “Anak Unik”, Bali – Indonesië

Tijdens het startweekend 2022 zijn wij gestart met het project “Anak Unik” om bijdragen te verzamelen voor de bouw van een groter schooltje voor kinderen met geestelijke beperkingen. De fancy fair samen met de diaconiecollecte op startzondag leverden € 500,- op; naderhand zijn er ook nog additionele donaties ontvangen van enkele kerkleden. Dit is een goed resultaat, maar helaas bij lange na niet genoeg voor de bouw. Ondertussen is er contact geweest met de Rotary club in Nieuwkoop en heeft deze “Anak Unik” geselecteerd als internationaal project voor de periode 2024-2026. Een groot gedeelte van inkomsten van het werk van deze club in de komende drie jaar zal ten goede komen van het project met mogelijk nog een extra bijdrage vanuit de internationale Rotary organisatie. Hiervoor is ook contact gezocht met de lokale Rotary club op Bali en ook zij zijn enthousiast om ter plekke financieel en operationeel toezicht te houden. Door deze ontwikkelingen lijkt het nu alleszins haalbaar dat de bouw van het groter schooltje in de komende jaren gestalte zal krijgen. Voor de dagelijkse kosten van het onderwijs aan de kinderen met verstandelijke beperking heeft mw. Gusti een verantwoord financieel model ontwikkeld met inkomsten uit diverse bronnen. Hierdoor zal ze ook na het gereedkomen van het grotere schooltje en de toename van het aantal leerlingen redelijk rond kunnen komen. Omdat wij als diaconie het goede werk van “Anak Unik” willen blijven steunen, is er besloten om de komende tijd ook nog een bijdrage van € 20,- per maand te leveren voor de dagelijkse kosten van het onderwijs. Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat het project dat vorig jaar nog aarzelend begon, nu stevig verankerd is met goede vooruitzichten.

 

Agenda

10, 17, en 24 juli: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

17 juli: vergadering kerkenraad