Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9, 16 en 23 juni 1019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  9 juni 2019 Pinksteren
9.30  uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
M.m.v. het Prot. kerkkoor
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds

Zondag  16 juni 2019
9.30 uur: ds. H.J.Prosman, Nieuwkoop
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Terugblik Hemelvaartsdag

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een mooie dienst op Hemelvaartsdag. Vanwege ’t weer deze keer niet buiten, maar in de RK-kerk, maar zeker niet minder ‘sfeer’vol! We zijn blij dat er weer zoveel mensen waren, ook van heinde en verre, om deze dienst met elkaar te vieren. En veel dank aan alle mensen die in alle vroegte hielpen bij deze snelle switch van buiten naar binnen.

 

Eerste Pinksterdag

Tessa Karens en Kees Ouwersloot zullen na de zomer naar de middelbare school gaan. Daarom zullen zij tijdens de dienst op 1e Pinksterdag een Bijbel uitgereikt krijgen. We zien op 9 juni uit naar een feestelijke dienst samen met het Protestants kerkkoor.

 

23 juni Kinderkerk

Op zondag 23 juni van 16:00-17:00 zal er voor het eerst Kinderkerk zijn in onze Ontmoetingskerk. Dit in het kader van onze samenwerking hierin met de gereformeerde gemeenten van Ter Aar en Nieuwkoop. Alle kinderen, vaders, moeders en grootouders, en wie maar wil zijn van harte uitgenodigd! Na een korte inleiding op het thema “Bouw je huis op een rots” gaan we in 3 groepjes uiteen. De kleintjes gaan spelen, de al wat ouderen knutselen en de “hele ouderen” gaan met elkaar in gesprek. Na afloop is er een hapje en drankje.

 

40dagenreis

Uit onze onlangs gestarte samenwerking met de Protestantse gemeente van Zevenhoven, waarover u in het vorige kerkblad al heeft kunnen lezen, zijn een aantal plannen voortgekomen. Van 1 oktober – 14 november 2019 starten we met Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven het project "40 doelgerichte dagen". Het thema daarvan is: 'De reis van je leven'; het thema van de Kinderboekenweek 'Reis mee' sluit hier overigens bij aan.

Het project begint op zondag 6 oktober met een gezamenlijke school & kerkdienst in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven (er zijn die dag geen diensten in de kerken) met de scholen in Zevenhoven en Nieuwveen. Daarna volgen er voor alle gemeenteleden 6 weken lang gespreksgroepen, die plaatsvinden in Nieuwveen en Zevenhoven. Het is als de uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 12:12-13: “Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.”

Hartelijke groet en goede dagen gewenst, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

13 en 14 juni zal onze predikant de laatste nascholingsdagen volgen. In noodgevallen kunnen we een beroep doen op ds. Mariska Kloppenburg van de Prot. gemeente Rijnsaterwoude, tel. 471592.

 

Voor uw agenda

Maandag 17 juni: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. (U zult begrijpen dat er maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, geen inloopochtend is.)

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

Pinkstercollecte zondag 9 juni: Bijbelverspreiding op het Chinese platteland

De Bijbel is nog steeds slecht verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbels betaalbaar te houden. In China zijn er ook veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertalingen in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun moedertaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat meer mensen deze bijbels kunnen lezen. Met uw bijdrage aan deze collecte ten behoeve van Kerk in Actie ondersteunt u de bijbelverspreiding op het Chinese platteland.

De diaconie.

 

Jaarrekeningen 2018 ter inzage

De jaarrekening van de kerk en van de diaconie liggen in de periode van 11 t/m 17 juni ter inzage. Als u die wilt inzien, wilt u dan wel eerst even bellen. Voor de diaconie met mevr. K. Post – van Zoest; tel. 538806 en voor de kerk met dhr. J. Vervark; tel. 538977.