Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9 en 16 januari 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 januari 2022
Online uitzending
9.30 uur: dhr. H. Borghuis, Deventer
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 16 januari 2022
Online uitzending / beperkt toegang (onder voorbehoud)
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: kerk en diaconie
 

Meeleven

We wensen allen die de bemoediging van de zondagse kerkdienst en het contact met elkaar zo missen veel sterkte toe.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
Wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Uit de kerkenraad

Namens de kerkenraad wil ik u een gezegend en gelukkig Nieuwjaar toewensen. In de dienst van 2 januari ging het ook over gelukkig zijn, maar dan meer als vaste basis van ons leven. Als volgelingen van Jezus en met een God die altijd met ons meegaat, mogen we ons intens gelukkig weten. Het was goed om met dit vooruitzicht het nieuwe jaar in te gaan.

De kerkenraad heeft besloten om voortaan de derde collecte, zoals voorheen, weer bij het uitgaan van de kerk te houden.

Op 23 januari zal Hanno Hommel voor het laatst als vaste organist de gemeentezang begeleiden. Omdat hij gaat verhuizen is het voor hem niet meer mogelijk regelmatig naar Nieuwveen te komen. Heel jammer natuurlijk om zo’n goeie organist te zien vertrekken. Altijd was hij bereid om bijzondere diensten een extra muzikaal accent te geven, vaak samen met zijn zus. We wensen hem en zijn vrouw veel geluk en Gods zegen in hun nieuwe woonomgeving.

 

Bij de diensten

De komende twee zondagen zijn er weer online-uitzendingen van de diensten. De nu van kracht zijnde lockdown maatregelen duren tot 15 januari. Het zou dus kunnen zijn dat u op 16 januari weer de dienst kunt bijwonen. Op onze website zullen we u daarvan op de hoogte houden. Bij twijfel kunt u ook altijd even met mij bellen (538977) of een van de andere kerkenraadsleden.

 

  1. Vervark (scriba)

 

Van de diaconie

Collecte zondag 9 januari

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen

 

Collecte zondag 16 januari

Missionair werk – de Dorpskerkenbeweging van de PKN

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

 

Actie Kerkbalans 2022

In de periode 15 januari t/m 29 januari wordt weer de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Een aantal vrijwilligers van onze gemeente zullen bij u een enveloppe bezorgen. Naast een brief en informatie over deze actie, zit daarin ook een verzoek om voor het jaar 2022 weer een financiële bijdrage aan onze kerk te geven. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

 

Namens de kerkrenmeesters

Jan Vervark