Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van april 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 5 april
De kerkdienst vervalt
 

Stille week en Pasen
Alle diensten vervallen
 

Wekelijkse online overdenkingen

Omdat het niet anders kan, houden we op dit moment iedere week online overdenkingen. In de stille week, toelevend naar Pasen, verzorgen we meerdere uitzendingen. Alle ons bekende e-mailadressen ontvangen hiervan een bericht met een link. Mocht u nog niets ontvangen, neemt u dan contact met mij op.
Ik wens u, mede namens de kerkenraad, een gezegende Pasen toe.

 

 

Toeleven naar de Opstanding

Over ruim een week vieren we het Paasfeest. Het feest van de opgestane Heer. Dit keer zullen we dit feest niet met elkaar in de kerk kunnen vieren, maar alleen in de beslotenheid van onze huizen. Ook de Witte Donderdag- en Goede Vrijdagvieringen, het Paasontbijt……we moeten het allemaal missen dit jaar. Het is een tijd van uiterste bezinning geworden. Een tijd waarvan we nog niet weten hoelang deze zal duren.

We beleven een tijd waarin winkels, ondernemingen, scholen en zorgcentra over de hele wereld merendeels gesloten zijn. Een hele andere samenleving dan we gewend zijn. Op aanraden van de overheid zijn we meer binnen dan buiten en houden we afstand van elkaar….activiteiten worden afgelast….de ziekenhuizen draaien overuren…

Er ontstaat ruimte voor creativiteit, tijd om meer na te denken hoe we met elkaar leven op deze wereld. Een tijd ook waarin we meer dan anders naar oplossingen zoeken om elkaar te helpen. Ieder mens raakt daar nu van doordrongen.

Dat is ook de boodschap van het Evangelie, van de opgestane Christus met Pasen. Een voorbeeld nemen aan zijn leven en met elkaar in vrede leven. Laten we die boodschap meer dan ooit ter harte nemen en koesteren. 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Mede dankzij de inzet van ouderling Eric Hardsteen is het mogelijk u wekelijks een overdenking van onze predikant aan te bieden. De eerste keer was dat op 26 maart. Gebleken is dat dit zeer gewaardeerd wordt. Een dag na het verzenden van de mail bleek het filmpje al 83 keer bekeken te zijn. Ook ontvingen we positieve berichten via de mail. Dat is heel bemoedigend en we hopen dat we hierdoor als gemeente van Christus ons toch met elkaar verbonden voelen.

Helaas kan de kerkenraad ook niet bij elkaar komen om te vergaderen. Ook hierbij worden we in deze crisistijd geholpen door Eric. Hij heeft het mogelijk gemaakt om d.m.v. een videoverbinding een aantal belangrijke zaken met elkaar te kunnen bespreken. Dat gaat zeer waarschijnlijk op 1 april plaatsvinden.

 

Nieuws van diaconie

Spaardoosjes 40 dagentijd.

Vanwege de huidige wereldwijde noodsituatie op het gebied van volksgezondheid zal ook de gebruikelijke dienst met Pasen in de Ontmoetingskerk van Nieuwveen niet kunnen plaatsvinden. In een eerder schrijven stond vermeld dat u de spaardoosjes van de 40 dagentijd tijdens de collecte op Paaszondag kunt inleveren. Helaas zijn alle fysieke kerkdiensten uitgesteld tot juni. Zoals wij er nu voor staan, zult u tijdens de kerkdienst van 7 juni de gelegenheid hebben om het spaardoosje in te leveren.

Boek lenen

Eerder meldden we u al dat de inloopochtenden in ’t Anker niet meer gehouden kunnen worden. Nu blijkt dat men toch graag boeken uit ’t Anker wil lenen. Enkele dames uit onze gemeente zijn bereid daarom ’t Anker van 10:00 tot 11:30 open te stellen om een boek te halen. Zij zijn ook bereid om boeken bij u thuis te brengen. Contactpersoon is Rita van de Boon; 506449 of email: rita@vdboon.nl

Echter, ingeval van lock down, kunnen wij hier helaas niet mee doorgaan.

Jaarrekening 2019 ter inzage

Het financieel jaarverslag 2019 van de diaconie is opgesteld en is gedurende 6 t/m 10 april ter inzage. Als daar gebruik van wilt maken, graag even contact opnemen met mevr. K. Post-van Zoest: tel. 538806.

 

Financieel verslag 2019

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019 besproken en vastgesteld. Van 6 t/m 10 april is deze ter inzage. U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Vervark; tel. 538977.

 

Huwelijksjubileum

Gerrit en Lenie Spek, Jan van Blankenpad 7, laten weten dat ze op 8 april hun 60-jarig huwelijksjubileum hopen te vieren. Ze zijn heel dankbaar zo lang voor elkaar gespaard gebleven te zijn. De trouwtekst luidde: Schenk ons uw trouw Heer, op U is al onze hoop gevestigd. Een tekst om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Namens onze gemeente een mooie dag toegewenst.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 8 april zouden we met een high-tea het seizoen afsluiten, maar zoals u zult begrijpen kan dat door de Coronacrisis helaas niet doorgaan. Afhankelijk van de landelijke situatie bekijken we nog of en wanneer we het seizoen met een gezellige middag kunnen afsluiten.

Veel sterkte in deze onzekere en moeilijke tijd.

 

Een hartelijke groet,

Team Oecumenia