Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 20 en 27 feb en 2 maart 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 februari 2022
9.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl. en a.k.w.
Na afloop koffiedrinken.

Zondag 27 februari 2022
9.30 uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl. en onderh.geb. 

Woensdag 2 maart 2022
19:00 uur: diaken A. van Aarle (Langeraar) en ds. J.W. van Dijk (Zevenhoven)
Met medewerking van het koor Canta Libre

Meeleven

Wat is het goed dat steeds meer gemeenteleden het aandurven weer naar de kerkdiensten te komen. Een reden om dankbaar voor te zijn. Behalve de ontmoeting met onze Heer is het dan ook weer goed om elkaar te zien en even een kort praatje te maken bij het uitgaan van de dienst. Ook hebben we het koffiedrinken na afloop weer hervat. Als u liever nog even voorzichtig wilt zijn is dat ook begrijpelijk. Weet wel dat we u missen en dat u van harte welkom bent.

 

Uit de kerkenraad

Om onze gemeente beter te leren kennen zal Mariska Kloppenburg wat kennismakingsbezoekjes brengen. Op deze manier wil ze proberen een beeld te krijgen van wat er leeft in onze gemeente en hoe men over de toekomst denkt. Zij wil daar vanaf volgende week een begin mee maken. Voor zover dat lukt doet ze dat het liefst op maandagmiddag of woensdagmorgen. We hopen op uw medewerking en dat u haar hartelijk zult ontvangen.

 

Bij de diensten

Met de dienst op 2 maart in de Heilige Nicolaaskerk in Nieuwveen starten we als gezamenlijke kerken van Nieuwveen en Zevenhoven de oecumenische vieringen in deze 40-dagentijd. Bij dit kerkblad is een flyer gevoegd waarop alle activiteiten in die periode staan vermeld. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Naar mijn mening een mooi initiatief om zo met elkaar toe te leven naar het feest van Pasen.

 

Van diaconie

Collecte zondag 20 februari

Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

 

Collecte zondag 27 februari

Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

 

Agenda

21 en 28 febr.: inloop ‘t Anker – 10:00 uur

22 febr.: gespreksgroep ‘t Anker – 14:00 uur

 

Verantwoording collecten januari

Missionair werk Dorpskerkbeweging PKN € 34,55; Sirkelslag € 47,30 en Wereld Lepradag € 78,30. Aan giften mochten we op onze bankrekening nog een bedrag ontvangen van € 25,00.

 

Namens de diaconie, dank voor uw gave

 

Van het College van Kerkrentmeester

Collecten en giften januari

In januari is er € 102,95 ingezameld. Op onze bank mochten we een bedrag van € 170,00     aan giften ontvangen. Alle gevers; hartelijk dank!

Actie Kerkbalans

We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde Actie Kerkbalans. Hoewel de opbrengst wat minder was dan vorig jaar, zijn de toegezegde en soms ook al ontvangen bijdragen meer dan waarmee wij in de begroting 2022 rekening hadden gehouden. Dat stemt tot tevredenheid. Onze dank voor alle gevers en voor hen die zich hebben ingezet om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen.

Onderhoud kerk

Als u zondag in de kerk was is het u vast opgevallen. Het voorportaal van de kerk is geschilderd. Al heel lang was er aan het interieur geen onderhoud gepleegd. Ook de consistorie zal nog met een nieuw verfje worden opgefrist. Later zal het toilet nog worden vernieuwd.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 9 maart hopen we weer te starten met Oecumenia, noteert u deze datum vast in uw agenda? U leest er meer over in het volgende kerkblad.