Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Ht kerkblad van 1 en 8 oktober 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 1 oktober 2023 

Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 8 oktober 2023

9.30  uur: ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
 

Meeleven

Hartverwarmend om op te merken. Telkens weer hoor je van onderling meeleven. Mensen, die elkaar een ziekenbezoek brengen. Er is aandacht voor elkaar. Fijn, dat jullie dit doen. Klaarblijkelijk werk van Gods Geest.

 

Wilt u me uitnodigen voor een pastoraal bezoek?  U bent welkom om me daarvoor te bellen, appen of mailen. Of wilt u via dit kerkblad iets over uw wel en wee delen met medegelovigen? Laat het maar weten via een telefoontje, appje (06 – 33 64 32 83) of mailtje aan mij: dominee@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl

 

Ds. Jan Werkman

Van de diaconie

 

Heilig Avondmaalcollecte, 1 oktober

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.

 

Collecte 8 oktober

Missionair werk – Pioniersplek

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

 

Diaconaal project Anak Unik

De diaconie heeft op de startzaterdag een totale bijdrage van 95 euro voor Anak Unik mogen ontvangen.

 

Bij de diensten

Het startweekend is geslaagd. Een bemoedigend effect gaat ervan uit. Zaterdagavond, 16 september, zaten we met ruim meer dan 50 mensen uitgebreid te tafelen. En wat een heerlijke maaltijd!  Zo heb je volop gelegenheid met elkaar te praten. De quiz werd ook zeer gewaardeerd. Dat verhoogde de gezelligheid. En dan de kerkdienst van zondag de 17e. Prachtig, wat zingt dat koor Soul2soul mooi. Ze zijn van harte uitgenodigd nogmaals in de kerkdienst te komen zingen. Samen met diaken André van Aarle voorgaan vond ik fijn. Zijn vrijmoedige humor bracht een lach in de kerk. Oecumenisch samenwerken. Goed idee. Binnenkort staat oecumenisch overleg op het programma. Dan maken we plannen voor samenwerking in het komende seizoen.

Ds. Wielsma en zijn vrouw waren van de partij op zaterdag de 16e september. Dat kwam goed uit en was voorzien. Want de kerkenraad wilde hem mede namens de gemeente hartelijk bedanken voor zijn liefdevolle inzet gedurende vele jaren. Dat is onderstreept met boek, foto’s en een bos bloemen en natuurlijk met – zoals past bij zijn stijl – een danklied voor onze God: Dank, dank nu allen God. Zo zongen we samen in het Anker.

Met diezelfde hartelijkheid heeft onze voorzitter Jan de Vries onze gezamenlijke dank verwoord aan ds. Mariska Kloppenburg. Dank voor haar hulp, voor haar vrolijke, adequate en toegankelijke manier van feedback geven een meedenken in de afgelopen jaren. Ook in de komende jaren zal ze een graag geziene gast in ons midden zijn.

Op zondag 1 oktober vieren we ’s morgens het avondmaal. Daarna wordt koffie geschonken in de kerk. Hartelijk welkom.

 

Ds. Jan Werkman

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 11 oktober is er weer Oecumenia in `t Anker. Deze middag staat in het teken van de herfst, nu de dagen weer korter en frisser worden maken we het binnen gezellig . We gaan een leuk herfstarrangement op hout maken met dennenappels, eikeltjes, kleine pompoen enz. Om alles goed vast te zetten gebruiken we een lijmpistool, heeft u er zelf een wilt u die dan meenemen? Voor deze creatieve middag vragen wij een bijdrage van €4,00.

Vanaf 14.30 staat koffie/thee klaar en bent u van harte welkom!

 

Team Oecumenia

 

Agenda

2 en 9 oktober: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

11 oktober: Oecumenia ’t Anker – 14:30 uur

 

Uit de kerkenraad

Er was een warm welkom voor onze nieuwe predikant in de kerkenraadsvergadering van 12 september j.l. Bij een gedeelte van de vergadering waren onze organisten aanwezig. We wisselden ervaringen uit en bespraken wat wensen en opmerkingen. Verder maakten we afspraken over het startweekend, het opnieuw opstarten van de ouderen gespreksgroep en het pastoraalwerk. Het koffiedrinken na afloop van een avondmaalsviering voelt niet prettig. Zondag a.s. doen we dit nog wel één keer; daarna niet meer. We namen ook met veel waardering voor haar werk afscheid van onze consulente ds. Mariska Kloppenburg. Zij overhandigde aan ds. Werkman een boekje over bezinningsmomenten.

Gemeente groeigroepen Zevenhoven

Ook dit jaar willen we weer gemeente groeigroepen gaan starten. Dit jaar gaan we het met elkaar in gesprek over het thema Genesis. Je kunt je opgeven op de aanmeldlijsten in de koffieruimte van de kerk en/of tijdens het startweekend. We hebben groepen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag avond en donderdag morgen. Je mag ook een mail of app-je sturen naar arnomolenaar@kpnmail.nl  tel: 0630770496

Wil je een groepje leiden of gastgezin zijn laat het ons weten.

We willen van start gaan in de week van 1 oktober.

‘En God zag dat het tov (goed) was.’: Dit gespreksboekje voor Gemeente Groeigroepen en huiskringen behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over het begin antwoorden op de vragen van vandaag.

 

Mannen zangavond Alphen aan den Rijn

Op vrijdagavond 6 oktober start om 20.00 uur een zangavond in het kerkgebouw ’t Kruispunt van Nesstraat 2 in Alphen aan den Rijn. Er worden bekende liederen gezongen met orgel-begeleiding. Van de vorige keer (half jaartje geleden) herinner ik me, dat de liederen zo ongeveer uit het Liedboek van de kerken kwamen en uit Johannes de Heer en uit de Psalmen. Zoiets. Er kwamen toen ruim 50 of 60 mannen op af van allerlei leeftijden, gewoon van jong tot oud. Samen bekende nummers zingen: ik vond het verrassend aangenaam. Met plezier wordt deze aan u uitnodiging doorgegeven. Wat kost het? Je gebed en je stem. En je komst!

 

Ds. Jan Werkman